پارس ناز پورتال

فیلم و سریال

قاصدک 24

بچه های آسمان

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات 

امروز ودر اینبخش سمی ترین حشرات دنیا را معرفی میکنیم و بعد بـه سراغ خطرناک ترین و قویترین آرواره ها در بین حیوانات جهان می‌رویم. سمی ترین حشرات عموما از خانواده عنکبوت ها هستند کـه شناخت آنها می‌تواند فوق العاده مفید باشد، شاید هیچ گاه با حیوانات درنده رو بـه رو نشویم اما همیشه با حشرات و عنکبوت ها سر و کار داریم. در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا این حشرات و حیوانات را بیشتر بشناسیم.

 

سمی ترین حشرات دنیا کدام هستند؟

گرچه اغلب اینگونه حشرات بی اذيت هستند اما گونه هاي نادری از این حشره بسیار سمی بوده و جان انسان رابه خطر می‌اندازند. عده اي از این موجودات نه تنها با گاز گرفتن بدن انسان دردی شدید رابه قربانی وارد می‌کنند بلکه میتوانند صدمات قابل توجهی ایجاد کرده و حتی باعث مرگ انسان شوند.

 

عنکبوت هوبو

عنکبوت هوبو نخستین گونه اي اسـت کـه دراین فهرست بـه آن پرداخته ایم. اخیراً تعداد زیادی از اینگونه در آمریکای شمالی دیده شده کـه این موضوع نشان دهنده گسترش قلمرو این عنکبوت خطرناک اسـت. گزش اینگونه کـه بسیار تهاجمی اسـت ودر خانه ها مسکونی نیز یافت میشود بسیار دردناک اسـت و بدلیل زهر خطرناکی کـه بـه بدن قربانی تزریق میشود هفته ها طول خواهد کشید کـه زخم و درد محل گزش بهبود یابد.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

گرچه گزش این عنکبوت نمی‌تواند مرگبار باشد اما بسیار دردناک اسـت. مهم‌ترین عامل قرار گرفتن اینگونه در فهرست خطرناک ترین عنکبوت ها این اسـت کـه هوبو بسیار تهاجمی اسـت ودر حالی‌کـه گونه هاي دیگر این حشره طبق معمولً خودرا از انسان پنهان میکنند اما هوبو در صورتی کـه احساس خطر کند بسیار بیرحمانه واکنش نشان می‌دهد و بـه انسان حمله می‌کند.

 

عنکبوت شتری

همانطور کـه نام این حشره نشان می‌دهد، عنکبوت شتری «Camel Spider» در آفریقای جنوبی یافت شده ودر بیابان ها زندگی میکند. اینگونه برای در امان ماندن از گرمای سوزان بیابان در درون شن ها فرو میرود. گرچه گزش اینگونه سمی نیست اما عنکبوت شتری گزشی بسیار دردناک داشته و با سرعتی بیش از ۱۵ کیلومتر بر ساعت میتواند فرار کند.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

ظاهر اینگونه دلیل اصلی ترس انسان از او انگاشته میشود. گونه شتری یکی از ترسناک‌ترین ظواهر را در بین سایر عنکبوتها دارد. طول این حشره میتواند بـه ۱۵ سانتیمتر و آرواره او نیز بـه ۷٫۵ سانتیمتر برسد.

 

عنکبوت کیسه زرد

اینگونه مسئول تعداد زیادی از نیش ها و ترس هایي اسـت کـه در سراسر جهان از این حشرات وجوددارد. عنکبوت کیسه زرد «Yellow Sac Spider» در مناطقی مانند استرالیا و کانادا یافت می‌شود و دارای زهری بنام «سیتوکسین» «cytoxin» اسـت. این زهر باعث درد شدیدی در هنگام گزش شده و پس ازآن نیز محل گزش دچار تورم و تاول زدن خواهد شد.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

اینگونه طبق معمولً بـه رنگ زرد یا سبز کم رنگ اسـت و بدلیل اندازه بسیار کوچکشان بـه سختی میتوان آنها را پیدا کرد. طول این عنکبوت کمتر از یک سانتیمتر اسـت. در صورتی کـه این عنکبوت را دیدید بهتر اسـت ازآن دوری کرده و وی را بحال خود بگذارید.

 

رتیل پرزدار

رتیل پرزدار «Fringed Ornamental Tarantula» یکی از ترسناکترین گونه هاي حشرات اسـت کـه شباهتی بـه دیگر انواع عنکبوت ها ندارد و دلیل قرار گرفتنش دراین فهرست نیش و زهر بسیار قوی و دردناک آن می باشد. در فرهنگ اسپانیا رقصی خاص وجوددارد کـه بـه آن رقص تارنتولا بـه معنای رتیل گفته می‌شود. در واقع پس از گزیده شدن توسط این رتیل، قربانی حرکاتی انجام خواهد داد کـه بسیار شبیه این نوع رقص اسـت.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

در اثر گزش این رتیل درد شدیدی در محل گزش رخ داده و ماهیچه هاي اطراف آن دچار گرفتگی میشوند و پس ازآن نیز دردی شدید در قفسه سینه خود احساس خواهید کرد. اگر هیچ موردی از مرگ در اثر گزش این رتیل گزارش نشده اما در موارد بسیاری قربانیان پس از گزش توسط رتیل پرزدار بـه بیمارستان مراجعه کرده اند.

 

عنکبوت موشی

عنکبوت موشی «Mouse Spider» بدلیل این‌کـه در گذشته بر این باور بودند کـه مانند موش نقب میزند بدین نام نامگذاری شده اسـت اما یکیدیگر از دلایل نامگذاری عنکبوت موشی، سینه و شکم خزدار آن بوده اسـت کـه ظاهری زیبا و دوست داشتنی بـه آن بخشیده اسـت.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

اینگونه دارای زهری کشنده در نیش هاي خود اسـت اما طبق معمولً زهر کشنده خودرا وارد بدن قربانی نمیکند و تنها بدن وی را نیش می‌زند کـه دردی شدید را ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این، عنکبوت موشی تهاجمی نبوده و بـه ندرت نیش می‌زند. اینگونه بدلیل شکل و جثه بزرگ و آرواره ترسناک و البته رنگ قرمزش بـه سادگی قابل رویت و شناسایی بوده و بهتر اسـت ازآن دوری کنید.

 

عنکبوت شنی شش چشم

عنکبوت شنی شش چشم «Six Eyed Sand Spider» کـه در صحراهای آفریقای جنوبی زندگی می‌کند طبق معمولً در زیر شن ها پنهان می شودبه گزارش پارس ناز دلیل پنهان شدن وی در زیر شن ها نه تنها برای در امان ماندن از گرمای طاقت فرسا و تابش شدید نور خورشید بلکه برای شکار کردن نیز هست. این عنکبوت بـه قربانی خود حمله کرده و بـه سرعت زهری مرگبار را در بدن او تزریق میکند.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

مطالعات نشان می‌دهد کـه زهر این عنکبوت میتواند در عرض ۵ ساعت باعث مرگ یک خرگوش شود. زهر اینگونه باعث فساد و عفونت در موضع گزش شده و بـه شدت بـه گلبول هاي قرمز خون آسیب میرساند. این زهر بجای این‌کـه باعث انعقاد خون شود، باعث روان شدن و بالا رفتن فشار خون خواهد شد.

 

در نهایت بدلیل فساد در ناحیه گزش و پیشگیری از انعقاد خون، قربانی در اثر خون ریزی شدید و بزرگ‌تر شدن زخم جان خودرا از دست می‌دهد. البته انسانها بـه ندرت با اینگونه مواجه شدند و گزارش هایي از مرگ در اثر گزش اینگونه وجود ندارد اما عنکبوت شنی شش چشم بسیار خطرناک اسـت.

 

بیوه سیاه

بیوه سیاه «Black Widow Spider» شناخته شده ترین نوع از این حشره اسـت کـه بـه مرگبار بودن شهرت دارد. اینگونه با بدن سیاه خود شناخته میشود، در استرالیا یافت شده و زهری بسیار کشنده دارد. اینگونه در بین عنکبوت ها دومین زهر کشنده را داراست اما هنگام گزیدن قربانی مقدار کمی از زهر خودرا وارد بدن او می‌کند.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

بهمین دلیل در رتبه هاي بالاتری قرار نگرفته اسـت. گزش این عنکبوت بـه شدت دردناک اسـت و دردی سوزان را در محل گزش ایجاد خواهد کرد. قربانی پس از گزیده شدن توسط اینگونه دچار شکم درد و حالت تهوع خواهد شد و برای سالمندان و کودکان بسیار خطرناک اسـت.

 

عنکبوت خجالتی قهوه اي

اینگونه در آب و هوای گرم در سراسر جهان یافت می‌شود و همانطور کـه از نام آن پیداست بـه ندرت خود رابه انسان نشان می‌دهد. در بین گونه هاي متنوع عنکبوت خجالتی قهوه اي «Brown Recluse Spider» خطرناک ترین گونه، عنکبوت قهوه اي شیلیایی اسـت کـه زهری کشنده تر از سایرین دارد.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

طبق معمول بـه اینگونه، عنکبوت هاي ویولون نیز گفته میشود. زهر اینگونه نیز باعث فساد و تخریب بافت محل گزش شده ودر عده اي از موارد چاره اي جز قطع کردن عضو محل گزش وجود ندارد. هنوز پادزهری برای زهر اینگونه کشف نشده و عوارض جانبی زهر آن مشکلات مرگباری را برای قربانی ایجاد خواهد کرد.

 

عنکبوت تار قیفی سیدنی

گونه تار قیفی سیدنی «Sydney Funnel Web» زهر بسیار کشنده اي دارد کـه خوشبختانه پادزهر آن درسال ۱۹۸۱ کشف شد. اینگونه نسبت بـه انسان بسیار تهاجمی بوده ودر صورت احساس خطر بجای فرار کردن حمله کرده و چندین بار بدن قربانی را خواهد گزید. این عنکبوت دندانهای نیشی بزرگتر از دندانهای نیش مار دارد و چندین گزش پیاپی بـه معنای وارد شدن مقادیر زیادی زهر بـه درون بدن قربانی اسـت.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

یکیدیگر از ویژگی هاي خاص اینگونه این اسـت کـه بـه بدن قربانی خود می چسبد تا حمله موثرتری داشته باشد. تار قیفی سیدنی چنان نیش قدرتمندی دارد کـه از روی کفش هاي چرمی نیز میتواند نیش خودرا وارد بدن انسان کند. گونه نر این عنکبوت بسیار خطرناک تر اسـت زیرا زهر بیشتری در بدن خود دارد. زهر اینگونه از نوع نورتوکسین بوده و صدمات کشنده اي رابه سیستم عصبی قربانی وارد خوهد کرد.

 

عنکبوت سرگردان برزیلی

در زبان یونانی بـه اینگونه لقب «قاتل» داده اند و خطرناک ترین، سمی ترین و کشنده ترین عنکبوتی اسـت کـه تا کنون شناسایی شده اسـت. زهر نوروتوکسین اینگونه ۲۰ برابر کشنده تر از زهر بیوه سیاه اسـت ودر صورت گزش و دسترسی نداشتن بـه پادزهر، براحتی قربانی را خواهد کشت. درصورت گزیده شدن توسط اینگونه، قربانی بازرسی ماهیچه هاي خودرا از دست داده ودر نهایت خفگی جان قربانی را خواهد گرفت.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

زیرا در نتیجه فلج شدن ماهیچه ها، تنفس کردن غیرممکن خواهد شد. یکیدیگر از دلایل ترسناکی این عنکبوت دردی غیر قابل تحمل اسـت کـه پس از گزش ایجاد شده و تا ساعت ها بعد و تا زمان مرگ ادامه خواهد داشت. همانطور کـه از نام اینگونه پیداست، عنکبوت سرگردان برزیلی علاقه زیادی بـه پرسه زدن و بی هدف راه رفتن دارد از این رو بـه اسانی می‌تواند بـه مکان زندگی انسانها نزدیک شود.

 

قوی ترین آرواره ها متعلق به کدام حیوانات هستند؟

جانوران بـه دو دسته ي شکارچی و طعمه تقسیم میشوند بدین ترتیب برای بقا گروهی همواره در تعقیب گروه دیگر خواهد بود، تا با شکار انها بتواند شکمش را سیر کند. دراین میان طبق معمولً جانوران شکارچی و طعمه بدلیل تعقیب و گریزهای فراوان و تلاشی کـه برای بقا دارند در طول زمان دچار تکامل شده و ویژگی هاي جدیدی پیدا می‌کنند کـه انها رابا شرایط محیطی هماهنگ می سازد.

 

سگ مستیف

سگ هاي نژاد مستیف کـه بزرگترین نژاد سگ روی زمین هستند میتوانند طعمه ي خودرا با قدرت ۵۰۰ پوند بر اینچ مربع گاز بگیرند. اما خوشبختانه این نژاد سگ طبیعت بسیار آرامی داشته و بـه ندرت بـه انسان حمله می‌کند.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

اندازه ي بزرگ و آرواره هاي بزرگ و قوی این نژاد را باید نتیجه ي تلفیق این نژاد با نژادهای دیگر توسط انسانها برای مبارزه و تفریح دانست کـه در طول تاریخ و حدود 2٫000 سال پیش این سگ ها را در میادین نبرد مخصوص مجبور بـه مبارزه با شیرهای کوهی میکردند.

 

کفتار خالدار

کفتارهای خالدار بعنوان پستاندارانی کـه می‌توانند استخوان هاي حیوانات دیگر را نیز خورده ودر بدن خود هضم کنند دارای جمجمه هاي بزرگ و محکم، پاها و دست هاي بسیار قوی و بی قواره و گازهای بسیار قدرتمندی هستند کـه می‌توانند استخوان هاي مردار یا صید خودرا با قدرتی معادل 1٫000 پوند در اینچ مربع گاز گرفته و استخوان هاي وی را خرد کنند.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

این جانوران شگفت انگیز کـه از نوادگان سگ سانان بوده و از هزاران سال پیش دچار تکامل هاي خاص خود شده اند را می‌توان سگ هاي استخوان خرد کن نامید.

 

گوریل

فیلم کینگ گونگ رابه یاد می آورید کـه یک گوریل غول‌پیکر درختی را از جا کنده و آنرا مانند یک تکه گوشت خوشمزه می بلعد؟ همان شرایط را می‌توانید با یک گوریل آفریقایی امروزی مقایسه کنید کـه بـه اندازه ي سه مدافع قوی هیکل بازی راگبی قدرت داشته و با آرواره هاي قدرتمندش نه تنها پوسته سخت میوه ها و دانه ها رابه اسانی خرد میکند بلکه میتواند بـه اسانی استخوان هاي یک انسان یا حیوانات دیگر را نیز در کسری از ثانیه خرد نماید.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

گرچه برآورد کردن مقدار دقیق قدرت آرواره ي این حیوانات بسیار مشکل اسـت اما می‌توان آنرا بین 500 تا 1٫000 پوند بر اینچ مربع برآورد کرد کـه انها رابه دارنده ي قدرتمندترین آرواره در بین نخستی ها و از جمله انسان تبدیل می‌کند.

 

خرس قطبی

تقریبا تمامی خرس ها از جمله خرس هاي قهوه اي و خرس گریزلی تقریبا قدرت آرواره یکسانی دارند اما دراین میان خرس قطبی بخاطر دندانهای آسیاب بسیار قدرتمندش از پسرعموهای خود گاز قویتری دارد. این حیوان استخوان هاي طعمه ي خودرا با قدرتی معادل 1٫200 پوند بر اینچ مربع خرد می‌کند کـه دست کم چهار برابر قدرت آرواره ي یک اسکیمو اسـت.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

جالب این‌کـه خرس قطبی می‌تواند با یک ضربه ي سهمگین پنجۀ پرقدرت خود شکارش را کاملاً بیهوش کند و سپس با آرواره هاي ترسناک خود نه تنها بدن وی را پاره پاره کرده بلکه درصورت لزوم استخوان هاي آنرا نیز خرد نماید.

 

جگوار

اگر قرار باشد توسط یک گربه سان خورده شوید ممکن اسـت برایتان فرق زیادی نکند کـه توسط یک شیر، پلنگ، ببر، پوما و یا یک جگوار شکار شوید اما مطالعات نشان می‌دهد کـه اگر توسط یک جگوار شکار شوید جیغ هاي شـما در حال خرد شدن زیر دندانهای جگوار بسیار بلندتر خواهد بود زیرا این گربه سان نیرومند می‌تواند با قدرتی معادل 1٫500 پوند بر اینچ مربع بـه استخوان هاي شـما فشار ایجاد کرده و آنها را خرد کند.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

چنین قدرتی برای شکستن یا سوراخ کردن جمجمه ي یک انسان بالغ و رسیدن بـه مغز او کافی خواهد بودبه گزارش پارس ناز جگوار چنان آرواره هاي قدرتمندی دارد کـه میتواند یک خوکچه ي هندی بـه وزن حدود 90 کیلو گرم را از آب بیرون کشیده و آن رابه بالای درختان بلند ببرد.

 

اسب آبی

شاید اسب هاي آبی در ظاهر موجودات آرام و سر بـه هوایی بنظر برسند اما هر طبیعت شناسی بی شک بشما خواهد گفت کـه اسب هاي آبی نیز دست کم اندازه ي گرگ ها و شیرها خطرناک هستند. این حیوان نه تنها میتواند دهانش را تا 180 درجه باز کند بلکه با قدرت آرواره ي خود چنان فشاری بـه بدن قربانی وارد میکند کـه بدن وی را دو تکه خواهد کرد.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

اسب هاي آبی نر از دهان گشاد، آرواره هاي نیرومند و دندانهای بلند و نوک تیزشان برای مبارزه با دیگر اسب هاي آبی نر در طول فصل جفت گیری استفاده می‌کنند و البته این آرواره و دندانهای نیرومند در ترساندن گربه سانانی کـه شدت گرسنگی عقل سلیم را از آنها گرفته نیز بـه شدت موثر خواهد بود.

 

کروکودیل آب شور

بشما قول میدهیم کـه کشته شدن بـه دست کروکودیل بسیار سریع و بدون درد اسـت درست مانند خواب در درون یک مخلوط کن! شوخی بود اما کروکودیل آفریقایی آب شور با قدرت گازی معادل 4٫000 پوند بر اینچ مربع نام خودرا بعنوان حیوان زنده اي کـه قویترین قدرت آرواره را دارد ثبت کرده اسـت.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

قدرت آرواره و گاز این خزنده چنان زیاد اسـت کـه میتواند یک گاومیش یا گورخر را مانند پر کاه بـه درون آب کشیده و غرق نماید. اما نکته ي جالب در مورد این جانور خطرناک این اسـت کـه ماهیچه هایي کـه مسئول باز کردن دهان کروکودیل آب شور هستند بسیار ضعیف بوده و با یک نوار چسب معمولی هم می‌توان دهان وی را بسته نگه داشت.

 

تیرانوسوروس رکس

نسل تیرانوسوروس رکس غولپیکر بیش از 65 میلیون سال قبل منقرض شده اما آوازه ي این حیوان عظیم الجثه همان‌ گونه تا بـه امروز زنده مانده اسـت. درسال 2012 گروهی از دانشمندان بریتانیایی اسکلت و ساختمان عضلانی یک تی رکس را شبیه سازی کرده و آن رابا کروکودیل ها و پرندگان امروزی مقایسه نمودند.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

همانطور کـه می‌دانید کامپیوترها دروغ نمیگویند ودر مقایساتی کـه انجام شد مشخص گردید کـه قدرت گاز یک تی رکس بیش از 10٫000 پوند بر اینچ مربع بوده اسـت کـه بـه اسانی در استخوان، جمجمه و زره هاي پوستی دیگر دایناسورهای عظیم الجثه رسوخ میکرد. البته بنظر میرسد کـه انواع دیگری از تیرانوزورها مانند آلبرتوزوروس نیز قدرت آرواره ي مشابهی داشته اسـت.

 

دینوسوکوس

یک کروکودیل آب شور آفریقایی متوسط 4٫5 متر طول و کمتر از یک تن وزن دارد اما در مقابل، کروکودیل دینوسوکوس کـه متعلق بـه اواخر دوره ي کرتاسه اسـت حدود 10 متر طول و 10 تن وزن داشته و هیچ خزنده ي زنده یا منقرض شده ي دیگری نتوانسته بـه قدرت 20٫000 پوند بر اینچ مربع آرواره هاي این جانور عظیم الجثه نزدیک شود.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

این نتیجه با استفاده از اندازه و قدرت کروکودیل آب شور و بررسی ساختار بدنی و استخوان جمجمه دینوسوکوس بدست آمده اسـت. بی شک این خزنده ي غولپیکر بـه اسانی می توانسته با یک تی رکس عظیم الیجثه مبارزه کند.

 

مگالودون

نظرتان در مورد یک کوسه ي ماقبل تاریخ با بیش از 15 متر طول و 50تن وزن کـه می توانسته وال هاي بـه اندازه ي خودش رابه اسانی شکار کند چیست؟ کوسه ي سفید کنونی تنها 4٫000 پوند بر اینچ مربع قدرت آرواره دارد در حالی‌کـه پدربزرگ او یعنی مگالودون قدرتی بیش از 10برابر داشته اسـت.

سمی ترین حشرات دنیا + قوی ترین آرواره ها در میان حیوانات

روش شکار این حیوان بسیار جالب بوده اسـت بدین ترتیب کـه ابتدا بال ها و دم طعمه هايِ غول‌پیکر خودرا پاره کرده و سپس با ضربه اي شدید بـه زیر شکم حیوان نگون بخت کار وی را یکسره میکرد.