پارس ناز پورتال

سواحل زیبا و سنگی نروژ را ببینید

سواحل زیبا و سنگی نروژ را ببینید

سواحل زیبا و سنگی نروژ را ببینید 

کشور نروژ به زیبایی و جذابیت در اروپا مشهور است. جاده هـای زیبای آن در جهان همیشه جزء بهترین ها بوده است. سواحل سنگی این کشور نیز جاذبه گردشگری است. سواحل صخره ای نروژ سه جاذبه سنگی دیدنی و جذاب دارد که هزاران کوهنورد و صخره نورد و توریست ماجراجو را هر ساله به سوی خود جذب می کند. به غیر از هیجان کوهنوردی، این مکان ها منظره ای دارند که کلمات قادر به توصیف آن نیستند.

 

ترولتونگا «Trolltunga»:

ترولتونگا یک قطعه سنگ است که به صورت افقی بالای کوه پیش رفته و منظره ای فوق العاده ایجاد کرده است، درست مثل زبانی که از دهان بیرون آمده باشد. در زبان نروژی ترولتونگا به معنای «زبان ترول» است. این سنگ مثل یک قطره عمودی در ارتفاع 350 متری آب هـای زیرش است.

 

هم یک راه پله ای و هم یک گذرگاه در 950 متر اولی که به این نقطه میرسد وجود دارد و بعد از آن جا مسیرهای کوهنوردی مشخص شده اند که بازدیدکنندگان می توانند از آن عبور کنند. قبلا واگن هـای برقی وجود داشت که بازدیدکنندگان می توانستند تا ارتفاع 950 متری از آن استفاده کنند اما امروزه کاربردی نیستند.

سواحل زیبا و سنگی نروژ را ببینید

سواحل زیبا و سنگی نروژ را ببینید

سواحل زیبا و سنگی نروژ را ببینید

سواحل زیبا و سنگی نروژ را ببینید

سواحل زیبا و سنگی نروژ را ببینید

سواحل زیبا و سنگی نروژ را ببینید

سواحل زیبا و سنگی نروژ را ببینید

سواحل زیبا و سنگی نروژ را ببینید

سواحل زیبا و سنگی نروژ را ببینید