پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سوسن چلچراغ نادرترین گل جهان در ایران

سوسن چلچراغ نادرترین گل جهان در ایران

سوسن چلچراغ نادرترین گل جهان در ایران 

جالب است بدانید که نادرترین گل جهان در داماش ایران رشد می کند که از هر گل دیگری روی کره زمین نایاب تر است و سوسن چلچراغ نام دارد. سوسن چلچراغ تنها در روستای داماش و بخشی از کشور آذربایجان می‌روید و فقط در ماه های خرداد و تیر گل دارد.

 

 ارتفاع آن بین ۵۰ تا ۱۵۰سانتیمتر است. تنها گونهٔ ایرانی جنس سوسن است که از لحاظ زیبایی همردیف اکثر گونه‌های شناخته شده و پرورش یافتهٔ این جنس است. نمونه‌هایی از آن که بیشتر از ۱۵ گل دارند، نیز دیده شده است اما معمولاً دارای ۴ تا ۱۰ گل است.

سوسن چلچراغ نادرترین گل جهان در ایران

سوسن چلچراغ نادرترین گل جهان در ایران