پارس ناز پورتال

روف گاردن

قاصدک 24

سوسک هرکول چندش آورترین سوسک جهان

سوسک هرکول چندش آورترین سوسک جهان

سوسک هرکول چندش آورترین سوسک جهان 

موجودی که سوسک هرکول نام گرفته هست،گویا از فضا آمده،ظاهری چندش آور و بسیار زشت دارد و هرکسی آن را ببیند تعجب خواهد کرد. شفیره سوسک هرکول ، حشره اي چندش آور و عجیب هست که اکثر شبیه نوزاد بیگانگان فضایی هست تا یک جاندار زمینی!

 

درست زمانی که تصور می کردیم تمام موجودات عجیب و غریب را به چشم دیده‌ایم، اینترنت خبر از موجود بیگانه‌ي قرمز رنگی میدهد که شبیه تپه‌هاي شنی و سوزان سیاره زهره هست. در واقع این موجود عجیب، یک سوسک هرکول «Dynastes hercules» در شکل شفیره هست و توسط کریستالی محافظت شده تا به شکل بالغ خود درآید که در نهایت تبدیل به بزرگ‌ترین حشره‌ي روی زمین خواهد شد.

 

سوسک‌هاي هرکول گونه‌هایي از سوسک کرگدن میباشند که به علت وجود شاخ‌هاي انبرمانند در قسمت سینهو سر گونه‌ي نر این جانور، به این اسم نامگذاری شده هست. در مرحله‌ي بلوغ، طول جنس نر این موجود به 78 میلیمتر افزایش می‌یابد.گزارش‌ها نشان می دهد که در جزیره گوادلوپ گونه‌هایي به طول 170 تا 180 میلیمتر وجود دارند که با دقت به رکوردهای جهانی رکوردهای گینس سوسک‌هاي هرکول از لحاظ طولی، بلندترین گونه‌هاي سوسک در دنیا میباشند.

سوسک هرکول چندش آورترین سوسک جهان

سوسک هرکول چگونه تا این حد رشد می کند؟

 به گزارش پارس ناز لارو سوسک هرکول میتواند حدود 150 میلیمتر رشد کرده و 140 گرم وزن داشته باشد. جثه‌ي این سوسک در مراحل نخست زندگی خود به قدری بزرگ هست که به سختی در دستان شما جا میشود. زمانیکه این سوسک‌ها به مرحله‌ي شفیره می رسند و درون پیله‌‌ي خود رشد میکنند، بخشی از حجم بدن خود را از دست می دهند و از طرفی دیگر شاخ‌هاي خود را به‌دست می‌آورند.

 

این شفیره متعلق به “Hirofumi Kawano” هست که تصویر آنرا را فیسبوک به اشتراک گذاشته هست. او می گوید:تعداد زیادی از مردم تصور می کنند که شفیره‌ها حرکت نمیکنند.