پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

سوژه شدن ترامپ و خانواده اش در کاخ سفید

سوژه شدن ترامپ و خانواده اش در کاخ سفید

سوژه شدن ترامپ و خانواده اش در کاخ سفید 

هنگام خسوف یا ماه گرفتگی در کشور آمریکا دونالد ترامپ و خانواده اش روی ایوان قصر سفید آماده شدند و با رفتارهای جالبی به نگاه کردن ماه گرفتگی مشغول شدند. خانواده ترامپ و تماشای کسوف ,خانواده ترامپ در ایوان قصر سفید گردهم آمدند تا با یکدیگر نخستین خورشیدگرفتگی کامل ایالات امریکا در طی 99 سال قبل را تماشا کنند.

 

به گزارش پارس ناز رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در ایوان قصر سفید برای تماشای اینرویداد بزرگ که ممکن هست هرکس تنها یکبار در عمرش شاهد آن باشد, به همسرش ملانیا ,فرزندانش بارون و ایوانکا و برخی از اعضای کابینه اش ضمیمه

سوژه شدن ترامپ و خانواده اش در کاخ سفید

دونالد ترامپ و همسرش ملانیا در حین تماشای کسوف از ایوان قصر سفید

 

او حتی در یک لحظه بینایی اش را به خطر انداخت و بدون عینک مخصوص سرش را برای تماشایآسمان بلند کرد ولی پس از آنکه فورا شخصی در این راستا به او یادآوری داد , عینک را به چشم زد.روز دوشنبه ظلمات سراسر آسمان ایالت متحده را کاملا پوشاند , خورشید گرفتگی از حدود ساعت 9صبح در ایالت ارگان شروع شد در نهایت در ساعت حدود 3 بعد از ظهر به وقت کارولینای جنوبیبه اتمام رسید.

سوژه شدن ترامپ و خانواده اش در کاخ سفید

ترامپ با بی احتیاطی لحظه اي بدون عینک محافظ به آسمان نگاه کرد

 

خورشید گرفتگی « کسوف » کامل و کمیاب در ایالت متحده امریکا

میلیون ها نفر از جمله خانواده ترامپ و بسیاری از سلبریتی ها از جمله خانواده کارداشیان ,الن دجنرس و سرنا ویلیامز و … به تماشای این حادثه بزرگ طبیعی ایستادند.در ایالت ارگان مردم به همراه عینک هاي مخصوص برای تماشای کسوف به بیرون دویدند تا شاهدپوشانده شدن کامل خورشید توسط ماه باشند.

سوژه شدن ترامپ و خانواده اش در کاخ سفید

ترامپ در کنار همسر و دو تن از فرزندانش بارون و ایوانکا

 

ایوانکا ترامپ مشاور ارشد قصر سفید و ویلبر راس وزیر بازرگانی نیز از جمله افرادی بودند که دربالکن ترومن در کنار ترامپ و همسرش ملانیا مشغول تماشای کسوف شدند.به نظر می‌رسید بارون پسر نوجوان ترامپ عمده تحت تاثیر این پدیده بزرگ طبیعی قرار نگرفته بود.او در حالی‌که در کنار والدینش در ایوان ایستاده بود , برخلاف انها مشغول تماشای خورشید گرفتگی نبود و در عوض محیط پیرامونش را نگاه می‌کرد.

سوژه شدن ترامپ و خانواده اش در کاخ سفید

به نظر می‌رسید بارون ترامپ دیگر علاقه اي به تماشای کسوف نداشت
سوژه شدن ترامپ و خانواده اش در کاخ سفید

خورشیدگرفتگی کامل در امریکا و حضور ترامپ و خانواده اش برای تماشای این حادثه بزرگ طبیعی
سوژه شدن ترامپ و خانواده اش در کاخ سفیدایوانکا ترامپ در کنار وزیر بازرگانی امریکا
سوژه شدن ترامپ و خانواده اش در کاخ سفیدرویداد بزرگ خورشید گرفتگی کامل در امریکا
سوژه شدن ترامپ و خانواده اش در کاخ سفیدیکی از تصاویر خورشید گرفتگی در امریکا که حتی در این عکس پایگاه فضایی بین المللی نیز قابل مشاهده است