پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

سوژه های جالب و دیدنی از افراد خوش شانس

سوژه های جالب و دیدنی از افراد خوش شانس

سوژه های جالب و دیدنی از افراد خوش شانس 

بعضی اوقات پیش می‌آید که یک رخداد کشنده از یک قدمی را گذر میکند و به ما هیچگونه آسیبی نمی‌رسد مثل عکسهای زیر. وقتی شانس باهات یار باشه یعنی رخداد بدی که قراره بیفته به برترین شکل می افته نه بدترین شکل ، تعریف و توضیح این جمله عکس هایي هست که در ادامه اینبخش از سرگرمی پارس ناز مشاهده میکنید.

 

بعضی از کاربران فضای مجازی عکسهای متفاوتی را از خوش شانسی خود منتشر کرده اند که هرکدام به یک شکل رخداد افتاده اند.

سوژه های جالب و دیدنی از افراد خوش شانسنمی دانیم کجا و چه زمانی این بمب شلیک شده است فقط می‌دانیم که بدون آسیب و انفجار به این شکل فرود آمده است.

سوژه های جالب و دیدنی از افراد خوش شانسسقوط قفسه هاي فلزی و عبور خطر از بیخ گوش خودروی گران قیمت

سوژه های جالب و دیدنی از افراد خوش شانستصور کنید اگر درب یخچال کمی بیشتر باز می شد :»

سوژه های جالب و دیدنی از افراد خوش شانسوقتی کار حساس و پرخطری رابا لوازم ایمنی انجام دهید

سوژه های جالب و دیدنی از افراد خوش شانساین دیگه خود خوش شانسیه

سوژه های جالب و دیدنی از افراد خوش شانس

سوژه های جالب و دیدنی از افراد خوش شانس

اتفاقی نه چندان غریب و نا آشنا برای تعداد زیادی از کسانی که برای همیشه کلید خودرا از دست داده اند ، البته برای این کاربر با خوش شانسی ختم به خیر شد