پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سگ دوبرمن جان کودک را نجات داد

سگ دوبرمن جان کودک را نجات داد

سگ دوبرمن جان کودک را نجات داد 

سگ دوبرمن به سمت دختر حمله ور شد و با گاز گرفتن پوشک او را به طرف دیگری پرتاب کرد. دلیل این کار بسیار جالب است. در باور عموم مردم اینطور جا افتاده که سگ‌ها حیواناتی وحشی هستند و می‌توانند آسیب زننده باشند به همین دلیل اکثرا ترجیح می‌دهند بجای سگ گربه نگه دارند.

سگ دوبرمن جان کودک را نجات داددر میان نژادهای مختلف سگ، دوبرمن‌ها وحشی‌ترین هستند اما حتی این نوع هم اگر به درستی از آنها نگهداری و مراقبت شود می‌توانند دوستان خوبی برای انسان باشند. برخی از انواع سگ‌ها نیز به نوعی تربیت شده‌اند که وحشی باشند. مثلا سگ پلیس با کسانی که او را تربیت کرده‌اند دشمن نیست اما به گونه‌ای آموزش دیده که در کل وحشی باشد.

 

چندی پیش اتفاقی افتاد که شاید خواندن آن نظر شما را نسبت به سگ‌ها عوض کند. کاترین استرالیایی همراه با دختر ۱۷ ماهه‌اش سگی از نژاد دوبرمن را به خانه آورد. پیش از این با این حیوان به شدت بد رفتاری شده بود. به همین دلیل قبول مراقبت از این حیوان ریسک بزرگی به شمار می‌رفت. تنها ۴ روز بعد از ورود این حیوان به خانه اتفاق باور نکردنی افتاد.

سگ دوبرمن جان کودک را نجات داد

 به گزارش پارس ناز در حالی که کودک در کنار مادرش در حال بازی در حیاط پشتی بود ناگهان سگ رفتاری وحشیانه پیدا کرد و به سمت کودک دوید و او را از پوشک بلند و به طرف دیگری پرت کرد. مادر که از رفتار سگ وحشت زده شده بود متوجه شد ماری به سمت کودک می‌آمده و سگ متوجه حضور این حیوان شده و با به خطر انداختن جان خود، جان کودک را نجات داده است.

سگ دوبرمن جان کودک را نجات داد