پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ های بانمک  در جشنواره وست مینستر 2017

 جشنواره زیبای سگ ها در نیویورک سیتی آمریکا را مشاهده می کنید که از نژادهای مختلف در آن شرکت داشتند و به رقابت پرداختند. در مجموع ۲۹۰۸ سگ از ۲۰۰ گونه و نژاد مختلف در ۱۴۱ مین نمایش سگ سالانه وست مینستر شرکت کرده اند.جایزه بهترین این رقابت به سگ چوپان آلمانی (ژرمن شپرد) به نام رومر اختصاص یافت. در اینجا تصاویری از این رقابت ۲ روزه که در باغ میدان مدیسون در نیویورک سیتی اجرا شده است را ببینیم.

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ بیچون فرایز روی میز آرایشگاه قبل از رقابت صدوچهل و یکمین نمایشگاه سگ وست مینستر در نیویورک سیتی در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۱۷

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ بولداگ ناپلی

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ کوموندور در دومین روز رقابت

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ توی پودل

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ ژرمن شپرد برنده جایزه اول مسابقه

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ های پیرنه در میدان رقابت

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ اسپانیل در حال بوسیدن یکی از مربیان مسابقه

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ بولداگ در میدان مسابقه

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ شتلند شیپداگ

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ گله اسکاتلندی مرزی

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ تازی شکاری

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ های بیگل

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ نورویچ تریر

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ بوردو

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ باکسر به نام “دلوین” برنده مسابقه گروهی

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

دلوین در آغوش صاحبش دیگو گارسیا

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ ویمارانر

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ افغان

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ مالتیز از فرانسه

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ دالماسین

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ پودل

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

پولی سگ مجارستانی

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ کاکل دار چینی

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

“گریت دین” سگ دانمارکی

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ شپرد استرالیایی

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ لهاسا آپسو

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ بروکسل گریفون

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ پودل

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

یکی از سگ های مسابقه در حال رقابت

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

سگ کرستد چینی

سگ های بانمک در جشنواره وست مینستر 2017

ژرمن شپرد برنده مسابقه