پارس ناز پورتال

قاصدک 24

درباره تاثیرات سیگار الکترونیکی در ترک سیگار

درباره تاثیرات سیگار الکترونیکی در ترک سیگار

درباره تاثیرات سیگار الکترونیکی در ترک سیگار 

سیگارهای الکترونیکی بطور گسترده در تمام دنیا بعنوان برترین روش ترک سیگار معرفی و تبلیغات می‌شوند و مـا دراین مقاله بـه تاثیرات حقیقی آن می‌پردازیم. براساس مطالعات گسترده بر روی نکات مثبت و منفی سیگار الکترونیکی بنظر میرسد کـه این وسیله در ترک طولانی‌مدت سیگار موثر هست.

 

بادقت بـه آخرین نتایج منتشر شده در ژورنال بی ام جی «BMJ Journal»، محققان با نظرسنجی از 160 هزار نفر در طول 15 سال بـه این حقیقت دست یافتند کـه افرادی کـه از سیگار الکترونیکی «E-cigarettes» بهرهگیری میکنند اکثر در موقعیت ترک سیگار قرار می گیرند و در موارد زیادی پیروز میشوند، این افراد حداقل بـه مدت 3 ماه سیگار رابه طور کلی کنار میگذارند و نسبت بـه افراد سیگاری شانس بیشتری در ترک دائم آن دارند.

 

سیگار الکترونیکی نیکوتین مایع رابه صورت بخار وارد بدن می‌کند و این ماده مخدر را بدون سوختن تنباکو و ساخت قطران «کـه مملو از مواد شیمیایی سرطان‌زاست» بـه بدن می‌رساند. با متعارف شدن هرچه اکثر این محصول مطالعات زیادی بر روی تاثیرات آن بر بدن صورت گرفته هست. بعضی بر این عقیده‌اند

 

کـه سیگار الکترونیکی نسبت بـه سیگار عادی بسیار کم‌ضررتر هست، با این‌حال خیلیها نگران همه ی ی‌گیر شدن این سیگارها و تشویق افراد غیر سیگاری بـه بهرهگیری از آن‌ها میباشند.حتی اگر سیگارهای الکترونیکی ضرر کم‌تری داشته باشند باز هم بی‌ضرر نیستند؛ براساس تحقیقات بـه عمل آمده،

 

مواد شیمیایی سرطان‌زا دراین سیگارها وجوددارد و دود حاصل از آن‌ها باعث بروز مریضی‌هـای قلبی میشود. دیدنی هست بدانید کـه جبهه‌گیری‌هـای صورت گرفته در ارتباط با این محصول هم متفاوت بوده هست؛ در انگلیس تبلیغات زیادی در ارتباط با سیگار الکترونیکی و ترک سیگار بـه واسطه آن انجام میشود، این در حالی هست کـه در کشور آمریکا تمرکز بر روی کنترل مریضی و تشخیص نکات منفی آن‌ هست.

 

مطالعاتی کـه امروز در ژورنال بی ام جی منتشر شده بر نکات منفی بهرهگیری از سیگار الکترونیکی تمرکز نداشته و بـه خطر اعتیاد افراد غیر سیگاری نمی پردازد، بلکه سیگار الکترونیکی را وسیله خوبی در ترک دائم سیگار میداند.محققان اطلاعات بـه دست آمده از نظرسنجی‌هـای مرتبط را از سال 2001 تا 2015 بررسی کردند

 

و بادقت بـه پررنگ‌تر شدن نقش سیگار الکترونیکی درسال‌هـای 2014 و 2015 اطلاعات جالبی بـه دست آورده‌اند؛ این نتایج نشان می‌دهند کـه 65 درصد بهرهگیری‌کنندگان سیگار الکترونیکی تصمیم بـه ترک سیگار می گیرند، درحالی کـه تنها 40 درصد از افراد سیگاری بـه این کار فکر می‌کنند. 8 درصد از مصرف‌کنندگان سیگار الکترونیکی حداقل بـه مدت سه ماه پیروز بـه ترک سیگار شدند، اما این میزان برای افراد سیگاری 5 درصد بوده هست.

 

شاید این اختلاف درصدها از نظر شـما کم بنظر برسد اما اگر آمار 160 هزار نفری را درنظر بگیرید خواهید دید کـه دراین‌جا صحبت از 350 هزار نفر اختلاف هست.جامعه آماری این تحقیق، بزرگ‌ترین و کامل‌ترین مشابه موجود در ارتباط با سیگار الکترونیکی بوده اما بادقت بـه این‌کـه بر پایه یک نظرسنجی شکل گرفته هست،

 

از اطلاعات دقیق و موشکافانه برخوردار نیست؛ برای مثال برند سیگار الکترونیکی مناسب دراین‌جا آورده نشده و اضافه بر آن اطلاعات بـه دست آمده، نتیجه قطعی و محکمی در ارتباط با کارایی 100 درصدی این محصول بـه دست مـا نمی‌دهد. با این وجود محققان بر این عقیده‌اند کـه حتی تبلیغات این وسیله در ارتباط با ضرر و زیان‌هـای سیگار نتایج خوبی دربر داشته و باید تکنولوژی ساخت این محصول را مورد مطالعه و بـه‌روزرسانی قرار دهیم.