پارس ناز پورتال

قاصدک 24

شخصیت شناسی از روی خنده | شما چه مدلی می خندید؟

شخصیت شناسی از روی خنده | شما چه مدلی می خندید؟

شخصیت شناسی از روی خنده 

در این مطلب با شخصیت شناسی از روی خنده افراد آشنا می شویم. مثل تمام رفتارهای ظاهری، خندیدن هم می تواند رازهایی در مورد اشخاص مختلف را فاش کند. شما چه مدلی می خندید؟ فقط لبخند می زنید یا با صدای بلند شروع به خندیدن می کنید؟ در ادامه این مطلب با انواع خنده ها آشنا می شویم و از روی نوع خندیدن با قسمتی از شخصیت افراد آشنا خواهیم شد. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

چند نوع خنده وجود دارد؟

شخصیت شناسی از روی خنده | شما چه مدلی می خندید؟

به طور کلی انواع خندیدن به 2 دسته اصلی تقسیم بندی می شوند: 1.خنده های مودبانه و 2. خنده های واقعی که این دو دسته روی هم 19 نوع خنده را در بر می گیرند. در این مطلب ما خنده های افراد مختلف را در 4 دسته شخصیتی تقسیم بندی و آنالیز خواهیم کرد.

 

کسانی که با صدای بلند می خندند

شخصیت شناسی از روی خنده | شما چه مدلی می خندید؟

افرادی که با صدای بلند می خندند برون گرا هستند، اعتماد به نفس بالایی دارند و احساساتی و همچنین قابل اعتماد می باشند. خنده های آنها می تواند واگیردار باشد و دیگران را هم وادار به خندیدن کند. این افراد دلسوز هستند و می توانند دوست خوب و باوفایی باشند. 

 


 

کسانی که پوزخند می زنند

شخصیت شناسی از روی خنده | شما چه مدلی می خندید؟

افرادی که پوزخند می زنند و هنگام خنده ارتباط چشمی برقرار می کنند حس شوخ طبعی دارند اما درون گرا هستند. آنها ذهن خلاقی دارند و شنونده های خوبی می باشند. آنها احساسات خود را به دیگران منتقل نمی کنند اما از طرف دیگران تا حدی آسیب پذیر هستند. همچنین این افراد مثبت گرا می باشند.

 


 

کسانی که با صدای خرناس می خندند

شخصیت شناسی از روی خنده | شما چه مدلی می خندید؟

کسانی که با صدایی شبیه به خر و پف کردن می خندند درون گرا هستند و همیشه سعی در کنترل احساسات خود دارند. آنها نمی خواهند کسی صدای بلند آنها را بشنود. البته درون گرا بودن این دسته از افراد همیشگی نیست، اگر آنها در جمع قابل اعتمادی باشند تغییر می کنند و بعد برون گرای خود را نشان می دهند.

 


 

کسانی که بدون صدا می خندند

شخصیت شناسی از روی خنده | شما چه مدلی می خندید؟

افرادی که بدون صدا می خندند به معنای واقعی درون گرا هستند. آنها منزوی بودن را به اجتماعی بودن ترجیح می دهند و نیاز به توجه دیگران ندارند. کمی منفی گرا هستند و دوست ندارند احساسات خود را بروز دهند. آنها خود مختار و مسقل هستند و اگر به کسی اعتماد کنند هیچ وقت او را تنها نمی گذارند.

 

اختصاصی از بخش روانشناسی شخصیت مجله پارس ناز