پارس ناز پورتال

قاصدک 24

شخصیت شناسی جالب با استفاده از رنگ ها

شخصیت شناسی جالب با استفاده از رنگ ها

شخصیت شناسی جالب با استفاده از رنگ ها 

با استفاده از رنگ ها میتوانید روان شناسی بسیار جالبی برای شناخت افراد داشته باشید،شخصیت شناسی با استفاده از رنگ ها را برای شـما تشریح می‌کنیم. هر رنگ ویژگی‌هاي خاص خودرا دارد. برای شـما خیلی مهم اسـت کـه این ویژگی‌ها را بفهمید. این می تواند بشما کمک کند آن فرد را از لحاظ روان‌شناختی بهتر درک کنید، و هم‌ چنین کمک‌تان می کند با او تعامل داشته‌باشید. بنابر این بیایید درباره‌ي انواع آدم‌ها بیش‌تر بخوانیم.

 

در ادامه با ۴ نوع شخصیت بر اساس رنگ ها و چگونگی تعامل با آن‌ها بیشتر آشنا میشویم:

۱ ویژگی‌هاي شخصیت قرمز

این آدم‌ها رهبران قوی، متفکران پرسرعت، پذیرنده‌ي ریسک، هدفمند، بااراده، نه چندان صبور، دارای انرژی مطلق، آشکارا رقابت‌پذیر، رسمی، عقل‌گرا هستند. ممکن اسـت تشخیص دهید کـه تعداد زیادی از خصیصه‌هاي قرمزها در تعداد زیادی از رهبرها وجوددارد، چون آن ها مسئولیت کامل را می‌پذیرند، و باید با سرعت زیاد فکر کنند،

 

ریسک را بپذیرند و نسبت بـه آن هدفمند و مطمئن باشند. سعی نکنید قرمزها را نظارت کنید، آن ها بـه‌طور طبیعی رهبر هستند و دوست دارند احساس کنند نظارت را در دست دارند.

 

چگونه با یک شخصیت قرمز تعامل داشته‌باشیم:

سریع وارد کسب‌وکار شوید، وقتی با یک قرمز تعامل دارید موجز و دقیق باشید، واقعیت‌ها رابه آن ها بگویید، و از جزییات اجتناب کنید، با آن ها درباره‌ي نتایج و محصولات صحبت کنید، آن ها برای اینکه سریع تصمیم بگیرند نیاز دارند این چیزها را بشنوند. از وقت‌شان استفاده‌اي کارآمد بکنید، انها متفکرانی پرسرعت هستند

 

و تمایل دارند افکارشان رابه سرعت بـه چیزی جدید منعطف کنند. قرمزها آدم‌هایي فوق‌العاده برای درمیان گذاشتن ایده هستند، وقتی با یک قرمز صحبت می کنید اعتماد بـه‌نفس داشته‌باشید.

 

۲ ویژگی‌هاي شخصیت زرد

زردها روح و نشاط میهمانی‌ها هستند، انها آدم‌هایي خوش‌مشرب، خوش‌صحبت، خیلی خیال‌باف و پراشتیاق هستند. زردها خیلی غیر رسمی، خیلی خوش‌بین، و سرزنده هستند. گاهی خیال‌بافی‌شان باعث میشود چیزهای احمقانه‌اي بگویند چون انها متفکرانی خیلی پرسرعت هستند. زردها خیلی روی رابطه تمرکز دارند و با انرژی خیلی زیاد درباره‌ي آینده رویاپردازی می کنند. آن ها دوست ندارند نظرات‌شان را نقض کنید یا بـه جزییات خیلی ریز بپردازید.

 

چگونه با یک شخصیت زرد تعامل داشته‌باشیم:

کلید تعامل با یک زرد این اسـت کـه قبل از هر گونه صحبت درباره‌ي کسب‌وکار با او خوش‌وبش کنید. برای اینکه دل وی را بـه‌دست بیاورید درباره‌ي گزینه‌ها و آدم‌هاي دیگر صحبت کنید. وقتی ایده‌ها رابا او مطرح می کنید مشتاق و پرانرژی باشید ودر رساندن ایده‌ها سریع عمل کنید. ایده‌هاي‌تان را پیشنهاد بدهید و از همه ی مهم‌تر، وقتی اینکار را میکنید از شوخی استفاده کنید، خوش‌مشرب باشید و داده‌هاي اولیه‌ي انها را تقدیر و تحسین کنید.

 

۳ ویژگی‌هاي شخصیت آبی

آبی‌ها متفکرانی عمقی، ذاتا تحلیل‌گر، شدیدا متمرکز روی جزییات، ودر تفکرشان رسمی هستند. ممکن اسـت فردی کناره‌گیر بنظر برسند، اما در رویکردشان سنجیده، اصولی، و دقیق هستند و بـه جزییات اهمیت میدهند. آن ها دوست دارند همه ی چیز در جای خودش باشد، خیلی منظم هستند، ودر مدیریت زمان مهارت‌هاي خوبی دارند.

 

آن ها برای فکر کردن وقت می گذراند و نسبت بـه قرمزها و زردها خیلی کندتر هستند. آبی‌ها دوست دارند همه ی‌ي واقعیت‌ها را داشته‌باشند، و سپس با استفاده از منطق انها را کنار هم قرار دهند و بـه یک جواب مناسب برسند. وقتی با یک آبی سر و کار دارید نامنظم و آشفته نباشید، چون انها خیلی تمیز و مرتب هستند. سعی کنید دیر نرسید چون بـه موقع رسیدن برای انها بـه شدت مهم اسـت. وقتی با یک آبی هستید سعی کنید گستاخ یا تحمیل‌کننده نباشید.

 

چگونه با یک شخصیت آبی تعامل داشته‌باشیم: ‌

وقتی با یک شخصیت آبی معامله میکنید سعی کنید بـه خوبی آماده باشید، وارد جزییات شوید چون انها عاشق این هستند کـه همه ی‌ي واقعیت‌ها را در ذهن‌شان داشته‌باشند. رویکردی واقعیت‌گرا، شفاف و دقیق، و منطقی داشته‌باشید. گوش کردن برای یک آبی مهم اسـت پس بادقت بـه چیزهایی کـه باید بگویند گوش کنید،

 

چون آن ها از طریق سوال‌هاي جامع و کامل درباره همه ی‌چیز افکارشان رابه‌صورت شفاهی در می‌آورند. برای پاسخ دادن بـه انها زمان بدهید چون متفکرانی کند هستند.

 

۴ ویژگی‌هاي شخصیت سبز

خونسرد، بی‌خیال، آرام، و صبور بهترین توصیفی اسـت کـه میتوان از ویژگی‌هاي شخصیتی یک سبز ارائه کرد. کنار آمدن با انها راحت اسـت و رویکردی خیلی غیر رسمی دارند. انها خوش‌مشرب هستند و روی روابط تمرکز دارند برای همین ممکن اسـت عاطفی بنظر برسند. سبزها در فکر کردن خیلی کندتر و آدم‌هاي بسیار دموکراتیکی هستند.

 

آن ها خیلی فهیم و دل‌نشین هستند. سبز می تواند بین قرمز و زرد کـه در برقراری ارتباط خیلی سریع‌تر هستند، میانجی شود. سبزها در درگیری‌ها بعنوان تسهیل‌کننده عمل می کنند. وقتی با یک سبز هستید تحمیل‌کننده نباشید یا انها را در منگنه قرار ندهید، سبزها واقعا از اینکار نفرت دارند. سعی نکنید در بحث چیره شوید یا شتاب‌زده عمل کنید، آن ها دوست ندارند برای‌شان تصمیم بگیرید، پس ازآن اجتناب کنید.

 

چگونه با یک سبز تعامل داشته‌باشیم:

با انها مهربان و صمیمی باشید و علاقه‌ي واقعی نشان دهید، قبل از اینکه وارد کسب‌وکار شوید گپ بزنید. مهم اسـت کـه اول اعتمادسازی کنید، غیر رسمی باشید و تهدید نکنید.بسیار خوب، امیدوارم بعد از خواندن این مقاله شخصیت بر اساس رنگ ها قبل از برقراری ارتباط با وابستگان‌تان هوشیارتر باشید. سعی کنید بفهمید آن فرد چـه نوع شخصیتی دارد: قرمز، سبز، زرد، آبی و بـه گونه‌اي با انها صحبت کنید کـه مناسب‌تر باشد.