پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

شعر در خیابان های سرد از فروغ فرخزاد

شعر در خیابان های سرد از فروغ فرخزاد

شعر در خیابان های سرد از فروغ فرخزاد 

برترین اشعار را از فروغ فرخزاد شاعر ایرانی مشهور بشنوید که در سرودن عاشقانه ها برترین و احساسی ترین است. فروغ‌دوران فرخ‌زاد «زادهٔ ۸ دی ۱۳۱۳، تهران — درگذشتهٔ ۲۴ بهمن ۱۳۴۵، تهران»، مشهور به فروغ فرخ زاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایران است. وی پنج دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه‌هاي قابل دقت شعر معاصر پارسی هستند. فروغ فرخزاد در ۳۲سالگی بر اثر واژگونی ماشین درگذشت.

 

من منصرف نیستم

من به این تسلیم می اندیشم،این تسلیم درد آلود

من صلیب سرنوشتم را

بر فراز تپه هاي قتلگاه خویش می بوسم

در خیابان هاي سرد شب

جفت هاي پیوسته با تردید

یک دیگر را ترک می‌گویند

در خیابان هاي سرد شب

جز خدانگهدار،خدانگهدار،صدایی نیست

من منصرف نیستم

قلب من گویی در آن سمت دوران جاری است

زندگی قلب مرا تکرار خواهد کرد

و گل قاصد که بر دریاچه هاي باد می‌راند

او مرا تکرار خواهد کرد

آه،می‌بینی

که چگونه پوست من می درد از هم؟

که چگونه شیر در رگهای آبی رنگ پستان هاي سرد من

مایه می بندد

که چگونه خون

رویش غضروفیش را در کمرگاه صبور من

می‌کند شروع؟

من تو هستم تو

و کسیکه دوست می دارد

و کسیکه در درون خود

ناگهان پیوند گنگی بازمی یابد

با هزاران چیز غربت بار نامعلوم

وتمام شهوت تند زمین هستم

که تمام آب ها را می‌کشد در خویش

تا تمام دشت ها را بارور سازد

گوش کن

به صدای دور دست من

در مه سنگین او راد سحرگاهی

ومرا در ساکت آیینه بنگر

که چگونه باز،با ته مانده هاي دست هایم

عمق تاریک تمام خواب ها را لمس می کنم

عمق تاریک تمام خواب ها را لمس می کنم

و دلم را خالکوبی می‌کنم چون لکه اي خونین

بر سعادت هاي معصومانه هستی

من منصرف نیستم

با من اي محبوب من،از یک من دیگر

که تو وی را در خیابان هاي سرد شب

با همان چشمان عاشق باز خواهی یافت

گفت و گو کن

و به یاد آور مرا در بوسهء اندوهگین او

بر خطوط مهربان زیر چشمانت