پارس ناز پورتال

قاصدک 24

شعر زیبای کودکانه اتل متل خواب دیدم

شعر زیبای کودکانه اتل متل خواب دیدم

شعر زیبای کودکانه اتل متل خواب دیدم 

شعر زیبا و خواندنی اتل متل خواب دیدم را برای کودکان عزیز آورده ایم که می توانند آن را به آسانی حفظ کنند و برای دیگران بخوانند.

 

اتل متل خواب دیدم

زیر نور مهتاب دیدم

کبوتر آبی رنگ
با دوتا بال قشنگ

سوار شدم روی اون
رفتم توی آسمون

تا ابرها پر کشیدم
خواب خدا رو دیدم

خدا چه مهربون بود
آبی آسمون بود

 

شاعر: نعیمه نادری