پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

شعر زیبا از سابیر هاکا با نام مرگ

شعر زیبا از سابیر هاکا با نام مرگ

شعر زیبا از سابیر هاکا با نام مرگ 

اگر دنبال خواندن یک شعر تاثیر گذار و عالی هستید که روح و روان شما را نوازش کند میتوانید شعر مرگ را از سایبر هاکا بخوانید. سابیر هاکا متولد 1 خرداد 1365 است. اسم اصلی سابیر قبادی است اصالتی کرمانشاهی دارد و ساکن تهران. شاعر شعرهایی ساده و بی پیرایه مانند خودش. اما عمیق!

 

زمین میچرخد تا مردگان اش را هضم کند

و گورها به رویمان خمیازه می‌کشند

وحشت من

چیزی فراتر از مردن است

این‌که خاک

همه ی رابه یک شیوه در بر می‌گیرد

و ناپاکی هیچ انسانی خاک را آلوده نمی‌کند

زیر پایم زمین دهان باز می‌کند

زیر پایم گورستانی ست از استخوان ها

استخوان هایي که روزی یکدیگر را دوست داشتند

استخوان هایي که روزی به کشتن همدیگر برخاستند

و بی حوصله گی زندگی را تاب آوردند

استخوان هایي که هنوز بوی شهوت در آنها باقی ست

شهوت به دست آوردن

و تصاحب کردن

در گلوی هر مرده اي بغضی به جا می‌ماند

از رنجی که از سر گذرانده

هر چیزی باید نشانی از حقایق خود باشد

پس چه گونه است

که انسان بی روح اینچنین آرام است

و چهره اش خالی از هرگونه گناهی

چه گونه توانسته

اینگونه با تنهایی خود خو بگیرد

با لبخندی ابدی بر چهره اش

مگر نه این‌که عشق پیوند دو استخوان است

نه، این حقایق ما نیست

مرگ چهره هر چیزی را زیباتر نشان می‌دهد

به چهره ام نگاه کنید

و مشاهده نمایید خدایی راکه می جویید

انسان را

که خود شاهدی ست بر تمامی انچه از سر گذرانده ایم

و به یاد آرید مردگان خودرا

چرا که جسم هیچ انسانی شریف تر از روحش نیست

باید رو در روی مرگ ایستاد

باید تن رابه زنجیر کشید

باید به پای چوبه دارش کشاند

باید به آرامی به نابودی اش برخاست

پیش ازآن که از خود بپرسیم

“چرا انسان شدم,؟”

همه ی چیز با سرعتی باورنکردنی رو به نابودی ست

زمین می‌چرخد

زمین هم چنان می‌چرخد

زمین هم چنان به چرخیدن ادامه خواهد داد

و انسان

همچون دانه اي که در دل خاک

پوست می ترکاند تا جوانه بزند

پوست می ترکاند در تلاش برای زیستن

در تلاش برای زنده نگاه داشتن خود در خاطر دیگران

زاده شده در تلاش برای مردن

و مردن

به سادگی عادت نفس کشیدن

مرگ شهامت آن رابه انسان میدهد

که همه ی چیز رابه سادگی از یاد ببرد

مهم مرگ ما نیست

مهم مرگ چیزهایی است که با ما می میرند

««سابیر هاکا»»