جستجو در پارس ناز

شغل عجیب و راحت در دنیا با درآمد بالا

شغل عجیب و راحت در دنیا با درآمد بالا

شغل عجیب و راحت در دنیا با درآمد بالا 

کافیست برای انجام تحقیقات فقط روی این تخت دراز بکشید و دیگر لازم نیست هیچ کار دیگری انجام دهید.یه همین راحتی. زمانی که «اندرو ایوانیکی» شغلش را از دست داد باورش نمی کردکه بتواند یک کار خوب و راحت دیگر پیدا کند اما یک روز بیشتر طول نکشید تا با دعوت نامه ناسا برای یک شغل خوب روبرو شد

شغل عجیب و راحت در دنیا با درآمد بالا

و نتوانست آن را رد کند. این مرد حالا بخشی از یک آزمایش است که برای بهبود وضعیت فضانوردان انجام می شود.به گزارش پارس ناز او باید به مدت سه ماه تمام روز خود را به صورت درازکش سپری کند.شغل عجیب و راحت در دنیا با درآمد بالادر نهایت با تمام شدن این مدت او حقوق 18 هزار دلاری که معادل 54 میلیون تومان است را دریافت می کند. این آزمایش برای بدست آوردن وضعیت جسمانی بدن و همچنین تغییرات استخوان ها و ماهیچه ها پس از این مدت است. این آزمایش تا به حال بر روی 54 نفر انجام شده استشغل عجیب و راحت در دنیا با درآمد بالاو اندرو آخرین شرکت کننده در این آزمایشات است. اندرو می گوید: ” یک سال پیش برای این شغل ثبت نام کردم اما باورم نمی شد که روزی آن ها من را از میان همه 25 هزارنفر شرکت کننده انتخاب کنند. با از دست دادن کار قبلی دیگر بهترین پیشنهاد همین آزمایش بود که چشم بسته قبول کردم.” 

شغل عجیب و راحت در دنیا با درآمد بالا