پارس ناز پورتال

قاصدک 24

صیادی که سه روز داخل شکم نهنگ بود

صیادی که سه روز داخل شکم نهنگ بود

صیادی که سه روز داخل شکم نهنگ بود 

صیادی که به مدت سه روز تمام داخل شکم نهنگ مانده بود،بالاخره توانست از دهان این نهنگ بیرون بیاید و کاملا سالم و زنده هست. یک صیاد اسپانیایی ماجرای عجیبی را تعریف کرده که مورد دقت رسانه ها قرار گرفته هست، ادعایی که ماجرای مرموز گم شدن وی را در دریا توضیح میدهد.

 

به نقل از فردا یک صیاد اسپانیایی بعد از ۳ روز ناپدیدشدن در آب هاي طوفانی، زنده به منزل بازگشت و مدعیست که پس از غرق شناورش، توسط نهنگی عظیم الجثه بلعیده شده و پس از ۳۳ شبانه روز نهنگ وی را رها کرده هست!

صیادی که سه روز داخل شکم نهنگ بود