پارس ناز پورتال

فیلم و سریال

قاصدک 24

بچه های آسمان

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف 

امروز درباره روابط عاطفی و ازدواج متولدین ماه هاي مختلف باهم صحبت میکنیم، البته حساب براساس ماه هاي فلکی است یعنی ماه هاي فارسی باستانی که معبران قدیم طالع هاي دقیقی بر اساس آنها نوشته اند، اگر کمی با علم ابجد آشنا باشید بهتر موضوع امروز ما را درک میکنید، ودر آخر هم گل هاي خانگی متناسب با متولدین هر ماهی را معرفی می‌کنیم پس هم چنان که هستید با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

وقتی بحث عشق به میان می‌آید ستاره شناسی می‌تواند راهنمای مفیدی دراین زمینه باشد. سازگاری یعنی نیازهای هر کدام از صور فلکی را درک کنیم و بعد تشخیص دهیم که کدام یک برای ما مناسب هستند. بنابر این در ابتدا باید درباره متولدین هر برج اطلاعاتی کسب کنید: از عشق چه چیزی می‌خواهند، طبیعت شان چیست. سپس در مورد برج ماه خودتان اطلاعات کسب کنید. اینکار مثل قرار دادن دو قطعه پازل درکنار یک دیگر است.

 

= حمل: فروردین

= ثور : اردیبهشت

= جوزا: خرداد

= سرطان: تیر

= اسد: مرداد

= سنبله: شهریور

= میزان: مهر

= عقرب: آبان

= قوس: آذر

= جدی: دی

= دَلو: بهمن

= حوت: اسفند

 

جفت هایي که دارای یک نشانه ماه تولد هستند بیشترین سازگاری را دارند

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

طبق معمول سازگارترین رابطه بین دو نفر اتفاق میوفتد که نشانه ماه تولدشان یکی باشد. این رابطه به گونه اي است که هردو طرف نه تنها خودشان را دوست دارند بلکه به دنبال فردی با خصوصیات مشابه خودشان هستند.

 

اگر با فردی ملاقات کرده‌اید که نشانه ماه تولدش مشابه شماست تبریک می‌گویم. بی شک خصوصیات رفتاری و خصلت هاي خودتان را پذیرفته اید. هر دوی شما خصوصیات رفتاری مشابهی دارید و علایق و تفکرات تان نیز به هم نزدیک است.

 

علاوه بر ماه هاي مشابه، ماه هاي متضاد هم می‌توانند سازگاری داشته باشند

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

در ستاره شناسی غربی ۱۲ نشانه ماه تولد دریک سیستم نمودار دایره اي تقسیم شده اند. اگر نشانه ماه تولد طرف مقابل شما درست در جهت مخالف نشانه شما باشد یک سازگاری بسیار رمانتیک خواهید داشت. شما می‌توانید دو قطب متضادی باشید که بخواهید هم دیگر را بکشید یا این‌که دو قطب متضاد یین و یانگ «یین و یانگ دو قطب مخالف جهان هستند که وقتی بین انها تعادل برقرار شود تعادل و احساس خوبی بوجود می‌آید» یک دیگر باشید.

 

نشانه هاي مخالف

= برج حمل + برج میزان

= برج ثور + برج عقرب

= برج جوزا + برج قوس

= برج سرطان + برج جدی

= برج اسد + برج دلو

= برج سنبله + برج حوت

 

از بهترین جفت ها برای شما میتواند فردی باشد که از نشانه ماه تولد شما ۵ نشانه دورتر است

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

هدف ازدواج و رابطه زندگی در سرزمین رمانتیک و عاشقانه نیست بلکه هدف پیشرفت است. بنابر این بیشتر مردم شخصی را انتخاب می‌کنند که ۵ نشانه از آنها فاصله داشته باشد و این یک قانون کارمایی است. این جفت سازی کمی پیچیده است اما می‌تواند منجر به یک رابطه عمیق همراه با صمیمیت بالا شود.

 

ازدواج هایی که 5 نشانه از هم فاصله دارند

= برج حمل + سنبله یا عقرب

= برج ثور + میزان یا قوس

= برج جوزا + عقرب یا جدی

= برج سرطان + برج قوس یا دلو

= برج اسد + برج جدی یا حوت

= برج سنبله + برج دلو یا حمل

= برج میزان + برج حوت یا ثور

= برج عقرب + برج حمل یا برج جوزا

= برج قوس + ثور یا سرطان

 

یکیدیگر از بهترین جفت سازی ها با نشانه هایي است که عناصرشان باهم تطابق دارند

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

هر کدام از نشانه هاي صور فلکی با یکی از چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش تطبیق داده شده اند. اگر عنصر طرف مقابل شما مشابه عنصر خودتان باشد رابطه موفقی خواهید داشت. البته هیچ وقت آرامش و درک کامل امکان‌پذیر نیست مگر این‌که برای زنده نگه داشتن اشتیاق و علاقه کمی تلاش کنید استقلال خودتان را در رابطه حفظ کنید.

 

جفت سازی نشانه هاي صور فلکی با عناصر مشابه:

= آب: سرطان + عقرب + حوت

= باد: جوزا + میزان + دلو

= خاک: ثور + سنبله + جدی

= آتش: حمل + اسد + قوس

 

زوج هاي موفق و مقتدر طبق معمول سه نشانه باهم فاصله دارند

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

ازدواج با فردی که ۳ نشانه با شما فاصله داشته باشد کششی پویا و پر از انرژی ایجاد خواهد کرد. این دو نفر ممکن است درگیری هاي زیادی باهم داشته باشند اما هرگز نمیتوانند هم دیگر را نادیده بگیرند. در واقعی کششی بین او این دو نفر وجوددارد که رابطه را گرم نگه می دارد.

 

جفت سازی نشانه هایي که 3 نشانه باهم فاصله دارند:

= برج سرطان + حمل یا جدی

= برج ثور + دلو یا اسد

= برج جوزا + حوت یا سنبله

= برج سرطان + حمل یا میزان

= برج اسد + ثور یا عقرب

= برج سنبله + جوزا یا قوس

= برج سرطان + میزان یا جدی

= برج عقرب + برج اسد یا دلو

= برج قوس + سنبله یا حوت

= برج جدی + حمل یا میزان

= برج دلو + عقرب یا ثور

= برج حوت + جوزا یا قوس

 

زوج هایي که دو نشانه باهم فاصله دارند بیشتر شبیه دوستی با مزایا هستند

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

این نوع ازدواج ها شاد و آسان هستند. اما روابط مثل روابط دوستی می‌ماند. بنابر این باید بیشتر تلاش کنید تا ازدواج شما دیگر به یک رابطه دوستی شباهت نداشته باشد و یک رابطه زناشویی موفق داشته باشید.

 

جفت سازی نشانه هایي که دو نشانه از هم فاصله دارند:

= برج حمل + برج قوس یا دلو

= برج ثور + برج حوت یا سرطان

= برج جوزا + برج حمل یا اسد

= برج سرطان + برج ثور یا برج سنبله

= برج اسد + برج جوزا و یا برج میزان

= برج سنبله + برج سرطان یا عقرب

= برج میزان + برج اسد و یا قوس

= برج عقرب + برج سنبله و یا برج جدی

= برج قوس+ برج میزان و یا دلو

= برج جدی + برج عقرب یا برج حوت

= دلو + برج قوس یا برج حمل

= برج حوت + برج جدی و یا برج ثور

 

اگر با همسرتان فقط یک نشانه فاصله دارید ممکن است روزهای سختی را بگذرانید

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

زن و شوهری که یک نشانه باهم فاصله دارند آبشان از یک جوی نمی‌رود. این جفت سازی بدلیل تفاوت هاي شدید شخصیتی ممکن است کمی سخت و مشکل باشد. اما از طرفی درگیری هاي این زوجین می‌تواند منجر به یک رابطه سالم و پیشرفت طرفین شود. این دو نفر می‌توانند از تفاوت هاي یک دیگر چیزهای زیادی یاد بگیرند و طرف مقابلشان را از منطقه امنی که بر پایه ترس ساخته شده است بیرون کنند.

 

جفت سازی نشانه هایي که یک نشانه باهم فاصله دارند:

= برج حمل + برج حوت یا برج ثور

= برج ثور + برج حمل یا برج جوزا

= برج جوزا + برج ثور یا سرطان

= سرطان + برج جوزا یا اسد

= برج اسد + برج سرطان یا برج سنبله

= برج سنبله + برج اسد و یا برج میزان

= برج میزان + برج سنبله یا عقرب

= برج عقرب + برج میزان و یا قوس

= برج قوس + برج عقرب یا برج جدی

= برج دلو + برج جدی و یا برج حوت

= برج جدی + برج قوس یا دلو

= برج حوت + برج دلو و یا برج حمل

 

و در ادامه: گیاهان خانگی متناسب با شخصیت متولد هر ماه چیست؟

متولدین هرماه بر اساس ویژگی هاي شخصیتی خود میتوانند گیاهان خانگی مناسب خودرا انتخاب کنند. در ادامه گیاه متناسب با ماه تولد خودرا انتخاب کنید.

 

فروردین: کاکتوس

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

متولد فروردین کاملا مستقل، با اعتماد به نفس و بلند پرواز است. انها به سفر و ماجراجویی علاقه زیادی دارند بنابر این به گیاهی نیاز دارند که زمانی که در سفر هستید بتواند از خودش نگه داری کند و کاکتوس بهترین انتخاب است.

 

اردیبهشت: یشم

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

بعنوان یک اردیبهشتی به خاطر این‌که فرد قابل اعتمادی هستید به خودتان افتخار میکنید. به جزئیات تمرکز میکنید و به خودتان رسیدگی می‌کنید. گیاه یشم بهترین گیاه مناسب شماست چون بسیار آرام رشد می‌کند و مراقبت ازآن زیاد سخت نیست. و شما تک تک برگ هایي که جوانه می‌زنند را تحسین می‌کنید.

 

خرداد: گیاهان هوازی

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

بطور کلی بعنوان فردی که سرگرم اندیشه ها و امیال خود هستید گیاهان هوازی که ریشه نمی‌زنند و برای بقا نیازی به خاک ندارند مناسب شخصیت شماست. این گیاهان بسیار آزاد هستند و به اسانی میتوان جای آنها را تغییر داد.

 

تیر: اسپاتی فیلوم

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

نظر اطرافیان متولد تیر این است که او شخصیتی سرد و کناره گیر است در حالی‌که انها بسیار عاطفی و احساساتی و دوست خوبی هستند. گیاه اسپاتی فیلوم نیز گیاهی است که خودرا با شرایط وفق میدهد و مراقبت ازآن زیاد سخت نیست. آنها درست مثل تیرماهی ها به زندگی وفادار هستند.

 

مرداد: گیاه فیکوس

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

مردادی ها دوست دارند مرکز توجه باشند. آنها مغرور، گرم و شجاع هستند و به گیاهی نیاز دارند که مثل خودشان مرکز توجه باشد. گیاه فیکوس بسیار بزرگ و تنومند می‌شود و همه ی توجه ها رابه خود جلب می‌کند.

 

شهریور: آزالیا

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

بهترین گیاه برای متولد شهریور بعنوان یک فرد کمال گرا و جزئی نگر گیاه آزالیا می‌تواند باشد که نگه‌داری آن دشوار است. زیبایی و جذابیت از ویژگی هاي متولد شهریور است و گیاه آزالیا به نوعی نشان دهنده این بعد از شخصیت اوست.

 

مهر: سانسیوریا یا گیاه ماری

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

مهر ماهی ها مهربان و از خود گذشته و همیشه به دنبال تعادل در زندگی هستند. آنها زیبایی را در هر چیزی تحسین می‌کنند. گیاه سانسیوریا که نگه‌داری ازآن بسیار آسان است برای متولد مهر مناسب است زیرا بین سختی و زیبایی تعادل ایجاد کرده است.

 

آبان: آئونیوم

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

مردم بدلیل شخصیت محکم، مستقل و شجاع شما حساسیت و هوش عاطفی را نادیده میگیرند. گیاه آئونیوم نیز در ظاهر بنظر سخت و محکم می‌رسند اما نگه‌داری از آنها از حساسیت زیادی برخوردار است.این گیاه درست مثل متولدین آبان برای لحظات تنهایی خود ارزش قائل است ودر گلدان جداگانه بهتر رشد می‌کند.

 

آذر: مونسترا

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

متولد آذر خلاق، ماجراجو و آزاد است و بهترین گیاه متناسب با ویژگی هاي او گیاه مونسترا می‌تواند باشد. این گیاه را در هر جای خانه قرار بگیرد شکوفا می‌شود.

 

دی: بروملیاد

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

متولد دی بیشتر روی بعد زیبایی هر چیزی تمرکز می‌کند بنابر این گیاه زیبای بروملیاد برای چنین شخصیتی بسیار مناسب است. این گیاه به چیزهای اطرافش تکیه می‌دهد تا بتواند نور و رطوبت مورد نیازش را جذب کند.

 

بهمن: بگونیا

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

شما فردی میان گرا هستید. گاهی اوقات خجالتی و آرام و گاهی اوقات پر انرژی. گیاه متناسب با شخصیت شما گیاه بگونیاست. این گیاه رنگی است اما رنگ هاي ملایمی دارد. توجه همه ی رابه خود جلب می‌کند اما بسیار ظریف و لطیف است.

 

اسفند: گیاه عنکبوتی

طالع بینی ازدواج ماه ها با هم | پیوند زناشویی ماه های مختلف

اسفند ماهی ها به تواضع و همدلی مشهور هستند. آنها زندگی رابه خود سخت نمیگیرند و دیگران حرفشان را قبول دارند. گیاه متناسب با شخصیت اسفند ماهی ها گیاه عنکبوتی است. این گیاه زیاد نیاز به نگه‌داری ندارد و خودش رابا شرایط وفق می‌دهد. بنابر این در تاریک ترین قسمت خانه نیز قابل نگه‌داری هستند.