پارس ناز پورتال

قاصدک 24

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

طالع بینی متولدین مرداد ماه 

در اینبخش طالع بینی متولدین مرداد ماه را مرور میکنیم. داغ ترین فصل سال متعلق بـه مرداد ماهی ها می‌باشد، متولدین این ماه عاشق دیده شدن هستند، کافی اسـت کمی از انها تعریف کنید تا تبدیل بـه دوست صمیمی شـما شوند. مردادی ها بدون عشق نمی توانند زندگی کنند، انها هر چند یکبار آمادگی عاشق شدن را دارند و البته پدر و مادرهای نمونه اي هستند. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

طالع بینی مرد متولد مرداد

اگر در زندگی یک مرد متولد مرداد عشق وجود نداشته باشد، او گوشه‌نشین خواهد شد. او دو انتخاب بیشتر ندارد. یا باید مورد عبادت واقع شود یا بمیرد! کلید باز کردن در جیب‌هاي این مرد هم همین عشق و عاشقی اسـت. او وقتی کـه عاشق شود شـما رابه بهترین رستوران‌ها و مجلل‌ترین تالارها میبرد، گران‌ترین هدیه‌ها را می خرد و هیجان‌انگیزترین نامه‌ها را می نویسد.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

باوجود این عشق پرشور و هیجان باید گفت کـه این مرد بسیار حسود و سلطه‌جو اسـت. او برای شـما تعیین میکند کـه مو هاي شـما چـه مدلی باشد، چـه لباسی بپوشید، با چـه کسانی رفت و آمد کنید و… پس اگر نمیتوانید سلطه‌جویی‌اش را تحمل کنید بی‌خیالش بشوید. حسادت او بـه قدری زیاد اسـت کـه حتی اگر فقط حس کند شـما بـه مرد دیگری می‌اندیشید. خشم سوزانده او دوست و دشمن نمی‌شناسد!

 

پس بهتر اسـت حتی برای آزمایش این کـه دوست‌تان دارد یا نه هم حسادتش را تحریک نکنید! اگر او بشما علاقه‌اي نداشته باشد خیلی صادقانه ابراز میکند. شـما باید بتوانید هیجانات وی را آرام کنید و مواظبش باشید تا از کاه کوه نسازد. در حقیقت میتوان گفت کـه مرد متولد برج اسد بـه زنی نیاز دارد کـه بـه ایجاد تعادل در زندگی‌اش کمک کند. اگر شـما نتوانید این تعادل را ایجاد کنید خودتان و جوانی‌تان قربانی همین ناهماهنگی میشوید.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

در ازدواج با یک مرد مردادی باید بی‌خیال حکمرانی در منزل شوید چون این مساله خارج از تحمل او اسـت. بـه علاوه باید بـه او نشان دهید کـه اولویت اول و آخر زندگی شماست. هر چند کـه شـما اجازه دارید مشغول هر فعالیتی در زندگیتان بشوید، ولی او تحمل حریف ندارد حالا چـه این حریف یک حریف عشقی باشد چـه کاری باشد کـه توجه شـما را از او می گیرد.

 

این مرد هوش تجاری چندان زیادی ندارد بنابر این مواظب باشید. هرگز نگذارید او در حراجی‌ها شرکت کند چون بیشترین قیمت پیشنهادی را می دهد. در گشت و گذارها هم تمایل دارد همه ی را مهمان جیب خودش کند. هم چنین مرد مردادی علاقه زیادی نیز بـه قمار دارد. با این وجود او مرد کارآمدی اسـت و اغلب کارهای منزل رابه درستی انجام می دهد.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

هر وقت کـه چیزی خراب بشود قبل از بردن وسیله معیوب بـه تعمیرگاه خودش دست بـه کارش می شود و دعا کنید کـه موفق بشود چون در غیر اینصورت بسیار خشمگین خواهد شد. بـه هرحال او در کارهای مکانیکی بسیار موجود جالبی اسـت و میتواند چیزهایی سرهم کند کـه تا بحال بـه عمرتان هم ندیده‌اید. بهتر اسـت هرگز جلویش را نگیرید و بگذارید کارش را بکند. مرد مرداد ماهی مجلس گرم کن اسـت، اما دلقک نیست.

 

شاید او برای جلب توجه مزه‌پرانی کند، اما بازهم حد را نگه‌ می‌دارد چون برای او احترام اطرافیان، ارزش ویژه‌اي دارد. برای جلب وفاداری این مرد فقط باید نیازش بـه عشق و تمجید را برآورده کنید. چون او حقیقتا بـه دنبال هرکسی کـه از او تعریف کند می رود! پس چـه بهتر کـه آن شخص شـما باشید!

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

در وجود مرد مردادماهی یک ذره کینه و بدذاتی پیدا نمیشود. درست اسـت کـه او خشم سوزاننده‌اي دارد ولی قبلش بسیار پاک اسـت. او در دوران جوانی عاشق ورزش و مسابقه دادن اسـت، اما سنش کـه بالا برود بیشتر از این کـه بـه ورزش کردن علاقه داشته باشد. دوست دارد آنرا بعنوان یک تماشاچی دنبال کند. او یک پدر خون‌گرم و مغرور اسـت. اگر چـه هرگز علاقه‌اي بـه داشتن خانواده‌اي پرجمعیت ندارد.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

فرزندان این پدر بسیار زود مستقل می شوند و از پدرشان گذشت‌هاي فراوانی میبینند. البته باید گفت کـه آن‌ها هم خیلی زود یاد میگیرند کـه چطور دل پدرشان رابا تعریف و تمجید بـه دست آورند و بـه اهداف‌شان برسند. مرد مردادی همیشه از شکست می ترسد، بهمین خاطر اسـت کـه در فخرفروشی زیاده‌روی میکند. او می خواهد ضعف‌هایش را بپوشاند. در عین حال شـما در او شجاعت بسیاری خواهید دید وقتی مورد تهدید واقع بشود.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

بـه این ترتیب میتوان اینطور نتیجه گرفت کـه شـما اگر خودتان خودخواه و مغرور نیستید، اگر در اعماق روحتان عقده‌هاي حقارت وجود ندارد و ازآن دسته زنانی هستید کـه می‌خوهید خانواده‌تان را بر محور عشق شوهرتان بگردانید، بطور یقین هیچکس برای شـما بهتر از یک مرد مردادماهی نیست! مرد متولد مرداد ماه بدنیا آمده تا نور نثار تنهایی‌ها کند. همین اسـت کـه شـما هرگز چنین مردی را تنها نمی بینید.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

او دور خودش را پر از افرادی میکند کـه مدام از او تعریف و تمجید میکنند. چون برای مرد متولد برج اسد وجود ناظر و تماشاچی بسیار ضروری اسـت. او مثل سمبل ماه تولدش، یک شیر ژیان و یاغی را درون خود دارد کـه در عاشقی بسیار پاک، در دوستی بسیار بامعرفت ودر پدری کردن برای فرزندانش یک پدر نمونه اسـت. برای بـه تله انداختن این شیر کافی اسـت تماشاگر او باشید. دراین صورت او تسلیم یک عشق آتشین میشود.

 


 

طالع بینی هندی مرد متولد مرداد ماه

مرد مردادی را همه ی دوست دارند. او مانند ستاره‌اي اسـت کـه بـه عشق طرفدارانش می‌درخشد. دیگران فکر می کنند کـه او فقط در فکر خودنمایی اسـت ولی اشتباه میکنند چون چیزی بیشتر از خونمایی اسـت! این مردها آدم‌هاي نمایشی‌اي هستند. یعنی وقتی بی‌پول می شود خیلی ریلکس وام میگیرند تا با آن مهمانی دهند آن هم چـه مهمانی‌اي! خوشایندترین خصلت این مردان علاقه‌شان بـه خوشحال کردن دیگران اسـت. 

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

مردان مردادماهی مو هاي پرپشتی دارند و درست شبیه یک فرچه دوپا هستند! آن‌ها وقتی پدر بشوند پدرهای بسیار خوبی می شوند کـه بـه بچه‌ها اهمیت بسیار می دهند. این مردان بـه داشتن فرزندان زیاد علاقه دارند. مرد مردادی بـه صداقت و وفاداری شـما اهمیت زیادی میدهد. البته میشود گفت کـه او این انتظار را از همه ی مخصوصا همکاران و دوستانش هم دارد.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

او دوست دارد کـه خانواده‌اش رابه خوبی تامین کند و همه ی بـه او افتخار کنند. البته بماند کـه گاهی ریاکاری هم می کند. اگر شـما در مقابل صفات او آرام و سربه‌راه باشید او بدتر و بدتر می شود. مردان مردادماهی اگر بـه قدرت برسند کافی اسـت تا کمی صفات منفی داشته باشند، آنوقت در دیکتاتوری سنگ تمام میگذارند و از قدرت خود سواستفاده میکنند.

 


 

طالع بینی چینی متولدین مرداد «مرد و زن»

یکی از انواع طالع بینی هاي مرداد ماهی‌ها، طالع بینی چینی اسـت، البته بطور کل این طالع بینی بـه سال تولد شخص بستگی دارد. شـما میتوانید در طالع‌ بینی چینی سال تولد، سمبل یا حیوان ماه تولدتان را پیدا کنید و بعد ببینید این سمبل در ماه تولد شـما چگونه اسـت. یعنی مثلاً سال تولد شـما سال موش اسـت، این موش اگر مردادماهی باشد چـه میشود؟

 

موش

او یک موش عجیب‌وغریب اسـت کـه با خودش در کشمکش اسـت، پس باید خیلی مواظب باشد

 

گاو

او یک گاو مبارز اسـت کـه نمی خواهد بـه شیوه قدیمی زندگی کند

 

ببر

او اصلا خودش را ببر نمی داند بلکه حس میکند شیر اسـت

 

گربه

«خرگوش» این گربه ببر صفت اسـت، شاید ظاهر آرامی داشته باشد ولی پنجه‌هاي تیزی دارد

 

اژدها

اژدهای مردادی یک اژدهای گزافه‌گو اسـت کـه با پرحرفی‌هایش شـما را خسته میکند

 

مار

مار مردادی موجودی متعادل و فعال اسـت

 

اسب

اسب مردادی خیلی خودخواه اسـت، او هیچ کاری نمی تواند بکند جز این کـه بـه خودش فکر کند

 

بز

بز مردادی بسیار مغرور اسـت، وی را بـه سختی میتوان شناخت و پشتکاری تحسین برانگیزی دارد

 

میمون

میمون مردادی بسیار پرانرژی و بلاست، او می تواند یک ببر را از دم آویزان کند

 

خروس

خروس مردادی بسیار پرطاقت و شجاع اسـت و ابایی ندارد از این کـه جانش را فدا کند

 

سگ

سگ مردادی بسیار سروصدا می کند، او مدام پارس میکند تا دشمن نزدیک نشود

 

خوک

این خوک خوکی اسـت کـه زندگی سطح بالایی دارد ودر اصالت او شکی نیست

 


 

طالع بینی زن متولد مرداد

زن مردادماهی باهوش، شیک‌پوش، ریاست‌طلب، تجمل‌گرا، عاشق تعریف و تمجید، گرم، جذاب و عاشق زندگی لوس اسـت. او از مد پیروی میکند ودر ماه چند بار بـه آرایشگاه می رود. زندگی او اشراف منشانه و پرتجمل اسـت. زن مردادی بـه قدری جذاب اسـت کـه خیلی آسان جای خودش را در دل همه ی باز میکند و دوستان فراوانی دارد. مادری کردن او بسیار خوب اسـت چون مادری مهربان و صمیمی اسـت.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

البته او همواره برای مستقل بار آوردن فرزندانش تلاش می کند و می خواهد کـه آن‌ها اعتماد بـه نفس داشته باشند. خوبی این مادر این اسـت کـه هیچوقت مادری کردنش را فدای هیچ چیز نمیکند. رسیدگی بـه همسر و خانواده همیشه اولویت اول اوست. او تمام خاطرات، عکس‌ها و یادگاری‌هاي دوست‌هاي قبلی‌اش را نگه می‌دارد و همین ثابت میکند کـه چقدر از نظر عاطفی ثابت قدم اسـت.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

درست کـه او بعنوان یک مادر دنیایی از عشق و محبت اسـت اما خطای فرزندانش را نمیتواند تحمل کند. از این رو مادر سخت‌گیری اسـت. بجز در مواردی کـه بچه‌ها در قبال خودش اشتباهی کنند، آنگاه باگذشت و چشم‌پوشی رفتار می کند. فرزندان یک مادر مردادماهی ممکن اسـت بخاطر تجملاتی کـه مادرشان صرف آن‌ها می کند بسیار پرتوقع و پرمدعا بار بیایند.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

زن مردادماهی در مجالس هرگز تنها نمی ماند و عده‌ زیادی را دور خودش جمع میکند. برای تصاحب او باید رقبای زیادی را کنار بزنید و هر چقدر کـه صاحب‌نام‌تر باشید دراین زمینه موفق‌تر هستید.  این زن ازآن زن‌هاست کـه همواره مردش را برای پیشرفت تشویق می کند. چون لذت میبرد کـه زن یک آدم مهم باشد نه یک مرد معمولی. قدرت فرماندهی زنان مردادماهی زیاد اسـت. 

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

زنان مردادماهی صفات ضد و نقیضی دارند. آن‌ها از یک طرف میخواهند فرمانروایی کنند از یک طرف دیگر هم می خواهند کـه همسرشان یک مرد واقعی باشد. بـه هرحال بهترین راه برای بازرسی کردن چنین زنی تعریف و تمجید از اوست. اکثر زنان مرداد ماهی ورزشکار هستند. البته نه این کـه تئاتر یا اپرای مجلل رابه تماشای مسابقه فوتبال ترجیح بدهند! هر چیز باشکوهی این زنان را جذب می کند.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

او همیشه در کمک بـه فقرا پیشرو اسـت و کودکان بـه سهولت وی را نرم می کنند. البته تمام این ها بـه این خاطر اسـت کـه او میل دارد بزرگوار ظاهر شود نه این کـه از تخت پادشاهی‌اش پایین بیاید. نقطه ضعف زنان مردادی ضعف‌شان دربرابر چاپلوسی اسـت. آن‌ها نمیتوانند محدود شوند و محدود کردن‌شان آن‌ها را عصبی، یاغی و غیر قابل تحمل میکند. پس سعی نکنید آن‌ها در انحصار خودتان بگیرید.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

یک زن مردادماهی را هیچوقت با ظاهر نامرتب نمیبینید. او وقت و هزینه زیادی رابه رسیدگی بـه خودش اختصاص می دهد. مخصوصا دوست دارند بـه آرایشگاه بروند چون اینکار باکلاس‌تر اسـت. اما او هرگز جلف نیست. یک زن مرداد ماهی بهترین میزبان برای افراد مهم و سرشناس محسوب میشود. رفتار او بـه قدری باکلاس اسـت کـه دراین افراد حداکثر تاثیر را میگذارد.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

او با تبسم شیرین و صادقانه‌اش اثر دلنشینی میگذارد و جای خودرا در دل دیگران باز میکند. اگر مرد حسودی هستید و می بینید کـه بـه زن مردادماهی شـما توجه زیادی میشود ترس بـه دل تان راه ندهید. کافی اسـت غریبه‌اي پایش را از گلیمش فراتر بگذارد، زن مردادماهی کاملا با او برخوردی جدی میکند.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

او در عین حال کـه توجهات مردان را طبیعی تلقی میکند حواسش بـه مرزهایش هم هست. در مقابل او اصلا تحمل ندارد کـه شـما با هیچ خانمی گرم بگیرید و مثلاً اسم کوچکش را صدا کنید. میتوانید مطمئن باشید کـه طوفان وحشتناکی در زندگیتان بپا خواهد شد. درست اسـت کـه این رفتار اصلا منصفانه نیست، ولی برای بعضی‌ها داشتن این زن می‌ارزد کـه سختی‌هایش را هم تحمل کنند!

 


 

طالع بینی هندی زن متولد مرداد

زندگی با یک زن متولد مرداد تضمین‌کننده یک زندگی شاد اسـت. زیبایی از صفات بارز این زن محسوب میشود و حتی اگرهم زیبا نباشد باید از زیبایی‌اش تعریف کنید وگرنه حساب‌تان را می رسد. او عاشق عشق و عاشقی اسـت! یعنی دوست دارد مدام ناز و عشوه بریزد و مردان رابه دنبال خودش بکشاند. بـه هرحال او در درون یک گربه ملوس اسـت. زن مردادماهی علاقه بسیاری دارد کـه در تامین معاش خانواده کمک کند.

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

البته او از عهده کارهایش در خانه و مراقبت از فرزندان هم بـه خوبی برمی آید. چون او مادری اسـت کـه بسیار فرزندانش را دوست دارد. می شود گفت کـه بچه‌ها برای او از هر چیز دیگر در زندگی مهم‌تر هستند و او آزادی زیادی بـه آن‌ها میدهد. زنان مرداد ماهی عاشق گشت و گذارهای دسته‌جمعی و رفتن بـه مهمانی هستند. البته با شریک زندگی‌شان!

طالع بینی متولدین مرداد ماه (طالع مرد و زن مرداد ماهی + عکس نوشته های زیبا)

آن‌ها خوششان نمی آید از همسرشان دور بیفتند و اگر دیدید کـه کارهای‌شان رابه تنهایی انجام میدهند مطمئن باشید کـه زندگی زناشویی با مشکل روبرو شده‌اند. برای گذاشتن بهترین تاثیر روی زنان مردادماهی باید برای آن‌ها دست و دل‌باز و ولخرج بود. پس اگر خسیس هستید دور وی را خط قرمز بکشید. اگر میخواهید با او ازدواج کنید باید با این کـه افاده‌اي و اهل چشم و هم‌چشمی اسـت کنار بیایید.