پارس ناز پورتال

قاصدک 24

طالع بینی متولدین پاییز + فال عشق متولدین پاییز

طالع بینی متولدین پاییز + فال عشق متولدین پاییز

طالع بینی متولدین پاییز + فال عشق متولدین پاییز 

در اینبخش فال و طالع بینی متولیدن پاییز را جمع آوری کرده ایم، تابستانِ کوتاه رفت و پاییز، فصل خزان از راه رسیده اسـت و کم کم رو بـه سرما و برگ ریزان پاییز میرویم. امروز فال و طالع بینی پاییزی ها و همچنین فال عشق را برای متولدین این فصل آورده ایم، در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا بـه همراه هم این فال نامه را مرور کنیم.

طالع بینی متولدین پاییز + فال عشق متولدین پاییز

طالع بینی متولدین پاییز

 

مرد متولد مهر

مردهاي متولد اين ماه طبق معمول براي رفع مشكلات ديگران راه حلهاي فراواني دارند اما هميشه در حل مشكلات خودشان درمانده هستند. اگر يک مرد متولد مهر بشما لبخند زد بدون هيچ گونه مقاومتي فريفته او بشويد و همان لحظه برويد و بـه او ابراز عشق بكنيد زيرا خنده مردهاي متولد اين ماه چنان دلفريب اسـت كه حتي اگر قلبتان از سنگ هم باشد، نميتوانيد مقاومت بكنيد.

 

اگر چاه توالت منزلتان پر شده و بـه اين نتيجه رسيدهايد كه بايد خالي بشود، خودتان تصميم گرفته و آنرا خالي بكنيد زيرا گرفتن تصميمهاي معمولي براي مرد متولد مهر بـه دشواري اهلي كردن يک گاوميش وحشي اسـت! اگر او تصميم گرفته باشد كه یک فاضلابچي بياورد ودر بين راه متوجه بشود كه براي سه چهار بار ديگر ميشود از توالت استفاده كرد، بـه يكباره تصميمش را عوض ميكند.

طالع بینی متولدین پاییز + فال عشق متولدین پاییز

مرد متولد مهر بـه شدت هرچه تمامتر از اسراف بيزار اسـت. اغلب مردهاي مهري كه زنشان را طلاق ميدهند بـه اين دليل اسـت كه همسر انها اسراف را برابر با تميز نگه داشتن خانه ميداند و ازآن طرف هر چـه دلشان ميخواهد پول مرد مهريشان را خرج ميكننند و اين قضيه باعث عصبانيتشان ميشود ودر نتيجه بـه اولين محضري كه ميرسند، زنشان را طلاق ميدهند.

 

اگر بنا بـه هر دليلي از زندگي با مرد مهريتان خسته شدهايد و ميخواهيد از او جدا بشويد سير و پياز رابا هم مخلوط كرده و بگذاريد خوب سرخ بشود، البته پنجره را هم ببنديد. مطمئن باشيد او بـه خانه كه بيايد هر چـه قدر هم كه خسته باشد، شـما را ميبرد و طلاق ميدهد.

 

زن متولد مهر

زن متولد مهر بسيار جذاب و آرام صحبت ميكند. لباسهايي از جنس حرير و تور ميپوشد. او مثل عروسك كوچكي اسـت كه شـما ميتوانيد در صورتي كه وزنهبردار بوده باشيد وی را با يک دست بلند كنيد و بـه زمين بزنيد. حالا چرا بـه زمين بزنيد؟ بـه اين دليل كه طبق معمول زنهاي متولد مهر چاق هستند و حتي اگر شـما وزنه بردار هم بوده باشيد مطمئناً نميتوانيد وی را بالاي سرتان ببريد و از دستتان ميافتد.

 

زنهاي متولد مهر در هر كشوري كه باشند طبق معمول ضد رژيم غذايي هستند و دليلش هم اين اسـت كه يا بيش از اندازه چاق هستند و يا زياد از حد لاغر. زن متولد اين ماه طبق معمول با مردها راحتتر از زن ها ارتباط برقرار ميكنند اما عمق و ماندگاري رفاقتش با زن ها بيشتر از مردهاست چرا كه طبق معمول زن متولد مهر بـه مرد بهعنوان يک اسباب بازي نگاه ميكند. اما اين نكته را فراموش نكنيد كه زنهاي مهري خيلي حال و حوصله بازي كردن ندارند.

طالع بینی متولدین پاییز + فال عشق متولدین پاییز

اگر شـما با يک زن مهري ازدواج كردهايد بايد بشما بگوييم كه كار خوبي كردهايد زيرا براي همسر شـما زن بودن يک شغل دائمي اسـت و مايل اسـت كه آن رابه نحو احسن انجام بدهد. اما بايد بگوييم كه خيلي از همسر مهريتان توقع رفتارهاي زنانه نداشته باشيد زيرا ممكن اسـت زماني حال بكند كه كت و شلوار بپوشد و برود ودر يک قهوهخانه قليان بكشد و ديزي بخورد و اگر پا داد قهوه خانه را نيز بـه هم بريزد

 

بيماريهاي متولد مهر ماه

متولدين مهر ماه عليرغم اينكه خيلي بـه سلامتيشان اهميت ميدهند غالباً بـه راحتي مريض ميشوند. مثلا ممكن اسـت از يک دير رفتن بـه توالت ساده، سنگ مثانه بگيرند و فوراً هم بميرند. مهريها بايد بدانند كه اگر بـه يكباره همۀ جاي بدنشان شروع بـه خارش كرد لزوما از نرفتن بـه حمام نيست و ممكن اسـت كه افسردگي گرفته باشند اما خيلي نگران نباشند چون بـه دليل اين بيماري نخواهند مرد.

 

يكي از مهم ترين عوامل مرگ بيشتر مهريها اين اسـت كه يا سنگ يا خود ترازو ميخورد توي سرشان. پيشنهاد ميشود كه براي طول عمر بيشتر متولدين مهر ماه علاوه بر اينكه سيگار نكشند و روزي 10 دقيقه هم ورزش كنند، سعي كنند كه حتيالمقدور از زير ترازو و سنگ ترازو هم رد نشوند.

 

ماه تولد مهر

هجری شمسی بـه عربی: میزان «ترازو»

هخامنشی: دژم خوی

رومی: ایلول

هجری قمری: رجب

میلادی: ژوئیه

ترکی: یدنجی

 


 

مرد متولد آبان

مردهاي متولد آبان خيلي سرسخت هستند بـه طوري كه اگر از طبقه پنجم يک ساختمان در حال ساخت يک شاخه آهن روي سرشان بيفتد چيزي كه خواهد شكست آهن اسـت نه سر آن ها! اگر جزو دوستان، اقوام و همسايههاي يک مرد آباني هستيد، مطمئن باشيد كه نميتوانيد مانع تصميمات مهم او بشويد.

 

گر چـه در بسياري جاها حق با شماست و تصميمات آشناي آباني شـما مهم نيست مثل اينكه تصميم گرفته كه در مراسم شب عقدش كه همه ی وی را نگاه ميكنند دستش را توي بينياش بكند! مرد متولد آبان شيفته اسرار بوده و هيچ رازي را سربسته باقي نميگذارد. از آنجا كه اسرار زنانه قدرتمندترين وسيله دفاع هر دختري بـه شمار ميروند.

طالع بینی متولدین پاییز + فال عشق متولدین پاییز

وقتي كه مرد آباني اسرار شـما را كاملاً آشكار ميكند احساس ميكنيد كه خلع سلاح شده و بيحفاظ در دسترس او قرار گرفتهايد اما نگران نباشيد زيرا مردهاي متولد آبان بـه دليل اينكه بـه اين مفهوم قراردادي اعتقاد دارند كه چون مردند بنابراين نامرد نيستند، با شـما ازدواج ميكنند. مرد متولد آبان يا شوخي نميكند و يا اگر شوخي بكند در حد وحشتانكي ميكند.

 

مثلا ممكن اسـت كه از شـما خواهش بكند كه از نردبان بالا رفته و چيزي را از روي پشتبام برايش بياوريد و همين كه شـما بـه پله آخر نردبان رسيديد با لگد بـه پايه نردبان بزند و شـما را ازآن بالا پايين بيندازد. درست در همان لحظهاي كه شـما داريد از درد بـه خودتان ميپيچيد، او دلش را گرفته و بخندد و بگويد: ناراحت نباش خواستم كمي مزاح بكنم! مرد متولد آبان ممكن اسـت كه در راستاي گسترش فرهنگ مزاح خيلي كارهاي ديگر با شـما بكند.

 

اگر مردد هستيد كه با يک مرد متولد آبان ازدواج بكنيد يا خير، بشما توصيه ميكنيم كه ترديد نكرده و حتما اين كار را انجام دهيد زيرا مرد متولد آبان با همانيک بار ازدواج از هر چـه زندگي مشترک اسـت بيزار ميشود و ديگر تن بـه هيچ ازدواجي نميدهد و اين براي شـما كه نگران ازدواج مجدد همسرتان هستيد يک ايدهآل محسوب ميشود.

 

زن متولد آبان ماه

اگر شـما تصميم داريد كه زني بگيريد كه برايتان غذا درست بكند و بطور كل نيازهايتان را تأمين بكند، تحت هيچ شرايطي سراغ زن آبان ماهي نرويد زيرا زنهاي متولد آبان حتي اگر خودشان هم در اوج گرسنگي باشند بـه تكه ناني كپكزده قناعت ميكنند و ميتوان اين طور نتيجه گيري كرد كه اغلب عرفاي عزلت نشين از دامن يک مادر آبان ماهي بـه اوج رسيدهاند.هيچ وقت بـه زن متولد آبان توهين نكنيد زيرا او از شـما بدجوري انتقام ميگيرد.

 

بعنوان مثال ممكن اسـت كه شـما درخيابان يک شاخه گل را از روي دوستي و محبت بـه همسر متولد آبانتان هديه بكنيد. اما او متوجه دوستي شـما نميشود بلكه تصور ميكند كه چون اين گل روي دست شـما سنگيني ميكرده و خسته شده بوديد اين گل رابه او دادهايد و بـه اولين مأمور پليسي كه ميرسد شـما را كه شوهرش هستيد بعنوان يک مزاحم خياباني بـه او معرفي ميكند.

طالع بینی متولدین پاییز + فال عشق متولدین پاییز

اگر آدم ضعيفي هستيد اصلاً سراغ زن آبان ماهي نرويد چون زندگيتان خيلي زود بـه هم ميريزد. زن متولد آبان تنها نسبت بـه مردان قوي وفادار خواهد ماند. اگر مرد ضعيفي هستيد و قبل از خواندن فالخند اين ماه با زني آباني ازدواج كردهايد بشما توصيه ميكنيم كه روزي دوازده زرده تخممرغ، يک گالن بيست ليتري شير گوسفند و نيم كيلو عسل رابا روغن حيواني سرخ كنيد و داغداغ بخوريد تا قوي بشويد.

 

اصلاً اشتباه نكنيد، زن متولد آبان شـما الكي ميگويد كه تسلط و زورگويي هيچ مردي حتي شـما كه شوهرش هستيد را نميتواند تحمل بكند. بـه اين دليل كه او يک زن متولد آبان اسـت و از خصوصيات بارز زنهاي متولد اين ماه هم توهم اسـت، ميتوانيد با خيالي آسوده زورگويي كنيد و كاملاً هم مسلط باشيد!

 

بيماريهاي متولد آبان

متولدين آبان تقريباً يكي- دو روز قبل از بدو تولد با مرگ دست و پنجه نرم ميكنند ولي عموماً در سنين بالا از دنيا ميروند و علت مرگشان هم طبق معمول آن مريضي نيست كه از يكي- دو روز قبل از تولدشان دچارش شدهاند بلكه اغلب بـه دليل بيماري بددهني از دنيا ميروند. يعني اينكه همين جور بيدليل در خيابان بـه يكي فحش ميدهند و بـه شنونده فحش برميخورد و با پاره آجر ميكوبد سر آباني فحاش و وی را بـه قتل ميرساند.

 

ماه تولد آبان

هجری شمسی بـه عربی: عقرب

هخامنشی: باران خیز

رومی: تشرین اول

هجری قمری: شعبان

میلادی: اوت

ترکی: سکنجی

 


 

مرد متولد آذر

نمي خواهيم شـما را نسبت بـه اين مرد نااميد كنيم ولي حقيقت اين اسـت كه مرد متولد آذر عادتهاي عجيب و غريبي دارد. مثلا ممكن اسـت بعد از ازدواج با شـما بـه اين مقوله عادت كرده و چندين بار ديگر هم ازدواج بكند! و يا بـه دليل اينكه بـه كار كردن در نيمههاي شب عادت دارد كف اتاقش را كه سقف همسايه طبقه پايين محسوب ميشود بـه وسيله كلنگ خراب كرده و همان موقع از نو سراميك بكند.

طالع بینی متولدین پاییز + فال عشق متولدین پاییز

مرد متولد آذر بسيار بلندپرواز اسـت بـه طوري كه ممكن اسـت برود روي كوه دماوند و خودش را رها كرده و پرواز بكند! سعي كنيد هيچ وقت عاشق يك مرد آذري نشويد زيرا اگر منزل شـما در حوالي كوه دماوند باشد او حتي حاضر نيست براي ديدن شـما با ماشين هم بـه آنجا بيايد چـه برسد بـه اينكه بخواهد كوه دماوند رابا تيشه فرهاد خراب كند و خودش رابه شـما برساند.

 

اگر اصرار بـه ازدواج با مرد آذرماهي داريد سعي كنيد با يك مرد آذري خارجي ازدواج كنيد. دليلش اين اسـت كه مرد آذري خارجي بـه شدت شيفته ورزش فوتبال اسـت و دوست دارد براي رفتن بـه استاديوم شـما هم همراه او باشيد و از آنجايي كه در ايران حضور زن ها در استاديوم ممنوع اسـت اين ممنوعيت در درازمدت زندگي شـما را سرد خواهد كرد.

 

زنهاي متولد آذر

زنهاي متولد آذر از اتفاقات بيرون از خانواده بيشتر از اتفاقات درون خانواده اطلاع دارند. مثلا ممكن اسـت زن متولد آذر بـه خواهرش كه براي شام بـه خانه انها آمده بگويد: پس چرا شوهرت را نياوردي و اين در حالي اسـت كه خواهر او مدتي اسـت با شوهرش متاركه كرده اسـت! يك زن آذري را ميشناسم كه بعدازظهر يك روز زنگ زده بود بـه شوهرش و گفته بود: عزيزم شب مهمان داريم لطفاً ميوه فراموشت نشود و شوهرش جواب داده بود:

 

لطفاً بگو كه بابا جانت براي ميوه بخرد، چون مـا شش ماه اسـت كه از هم جدا شدهايم!اگر ميخواهيد با يك زن آذري ازدواج كنيد، از همان صبح عليالطلوع روز خواستگاري برويد و روزي پنج دقيقه ورزش بكنيد زيرا زن آذري شـما از دو چيز بيزار اسـت اول مرد و دوم مرد ضعيف. البته درنظر داشته باشيد كه بيشتر از پنج دقيقه هم ورزش نكنيد زيرا اگر شـما بهعنوان شوهر او در برنامه قويترين مردان ايران هم مقام اول را كسب بكنيد.

طالع بینی متولدین پاییز + فال عشق متولدین پاییز

ولي در مقابل غذاي شور اعتراض نكنيد، او اين عدم اعتراض شـما را ضعفي عميق تلقي كرده و طلاقش را ميگيرد. از ويژگيهاي ديگر زن متولد آذر شلختگي اوست. در توضيح شلختگي زنهاي اين ماه همين قدر كافيست كه بدانيد آن ها طبق معمول ظرفهاي كثيف را در يخچال و باقيمانده غذا را در آشپزخانه ميگذارند! اگر يك زن آذري بشما گفت كه عاشقتان شده همان الساعه غش نكنيد.

 

بيماريهاي متولدین آذر

آذر شايعترين بيماري ها در نزد متولدين آذر بيماري پرحرفي اسـت. آذريها طبق معمول از سختترين سرطانها جان سالم بـه در ميبرند و سكته پنجم هم نميتواند انها را از پا دربياورد ولي در اثر بيماري پرحرفي دهانشان كف كرده، نفس كم ميآورند و از دنيا ميروند. يكي ديگر از بيماري‌هايي كه بـه صورت ويروس در هوا پخش ميشود و بيشتر آذريها را مبتلا ميكند بيماري بدقولي اسـت.

 

ماه تولد آذر

هجری شمسی بـه عربی: قوس «کمان»

هخامنشی: اندوه خیز

رومی: تشرین آخر

هجری قمری: رمضان

میلادی: سپتامبر

ترکی: طوقونجی

 


 

طالع بینی عشق برای متولدین پاییز

پیشبینی هایي کـه در رابطه با زندگی عاشقانه متولدین فصل پاییز با درنظر گرفتن تاثیرات ستارگان شده اسـت را در طالع بینی عشق پارس ناز بخوانید.

 

مهر

طالع بینی متولدین پاییز + فال عشق متولدین پاییز

این هفته در مسائل رمانتیک هفته شادی نخواهید داشت. هیچ کس آن طور کـه انتظار دارید نظر خوبی نسبت بشما نمیدهد و همه ی بشما بـه چشم یک شخصیت خشن و تند مزاج نگاه میکنند. اما این شخصیت واقعی شـما نیست بلکه یک سری مسائل و مشکلات خانوادگی اسـت کـه روی شـما تاثیر منفی گذاشته اسـت.

 

آبان

طالع بینی متولدین پاییز + فال عشق متولدین پاییز

اخیرا یک زندگی عاشقانه مخفیانه داشته اید و از همه ی مهم تر این‌کـه احساس می‌کنید محبوب آن طور کـه انتظار دارید بشما توجه نشان نمیدهد. یک بحث در طالع شـما هست درباره این‌کـه از مخفی بودن این رابطه خسته و ناامید شده اید و این‌کـه نمی‌توانید احساس تان را نسبت بـه شخصی کـه دوستش دارید مخفی کنید. خوشبختانه ونوس در روز یکشنبه وارد نشانه شـما میشود و متوجه میشوید کـه شخص خاصی ارزش واقعی شـما را می‌بیند.

 

آذر

طالع بینی متولدین پاییز + فال عشق متولدین پاییز

در رابطه با مسائل عاشقانه از دوستان تان نظرخواهی می‌کنید و یکی از دوستان تان بشما حسادت می‌کند. او ممکن اسـت نسبت بـه عشق شـما احساس خاصی داشته باشد بهمین دلیل با سخن چینی ها سعی دارد شـما را نسبت بـه او مایوس و ناامید کند. پس نباید بـه حرف هاي او کوچک ترین اهمیتی بدهید.