پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عروس و داماد یادشان رفت به مراسم عروسی بروند

عروس و داماد یادشان رفت به مراسم عروسی بروند

عروس و داماد یادشان رفت به مراسم عروسی بروند 

عروس و دامادی که یادشان رفت به مراسم بروند و همه میهمانان را تعجب زده کردند. مگر می شود آدم روز ازدواجش فراموش کند در مراسم حاضر شود؟  یک عروس و داماد جوان فراموش کردند به مراسم ازدواجشان بروند ، در حالی که معاون شهرداری و مهمانان و ساقدوش ها همه در انتظار بودند و اما دلیل فراموشی….

 

کارولین فل معاون شهردار شهر آنژه فرانسه که باید عقدنامه را می خواند و آن را ثبت می کرد، گفت: سالن آماده شده بود و مهمانان و ساقدوش ها هم انتظار می کشیدند اما خبری از عروس و داماد نبود.وی افزود: مراسم ازدواج برای ساعت 10 صبح برنامه ریزی شده بود ، ما تلاش کردیم با آنها تماس بگیریم

 

اما موفق به این کار نشدیم. این در حالی بود که باید تا بعد از ظهر 4 مراسم ازدواج دیگر نیز در سالن شهرداری برگزار می شد.
عروس و داماد یادشان رفت به مراسم عروسی بروندما به ناچار 4 مراسم ازدواج دیگر را به خوبی و خوشی برگزار کردیم ، باز هم هیچ خبری از عروس و داماد اولی نبود.کارولین فل گفت: پیش از این چند مورد نادر داشتیم که عروس و داماد که از چند روز قبل شهرداری را از برگزاری مراسم ازدواج مطلع کرده و سالن را اجاره می کنند به دلایلی از ازدواج کردن پشیمان شده اما موضوع را به ما اطلاع می دادند.

 

وی با لحن تلخی افزود: برخی اهمیت مراسم ازدواج را درک نمی کنند به عنوان مثال سالن ویژه مراسم عروسی شهرداری را مانند سالنی تصور می کنند که برای برگزاری یک مهمانی اجاره کرده اند.
عروس و داماد یادشان رفت به مراسم عروسی بروندفل گفت: فقط فکرش را بکنید که همه ما به اضافه مهمانان و ساقدوش ها منتظر عروس وداماد هستیم در حالی که آنها دارند بازی رایانه ای «کندی کراش» کرده و به اندازه محو بازی هستند که مراسم ازدواجشان را فراموش می کنند. فامیل و دوستان هم هرچه برایشان تلفن می زنند اصلا جواب نمی دهند!

 

 به گزارش پارس ناز وی افزود: ‌مهمانان و فامیل عروس و داماد خسته شده و سالن را ترک کردند و ما ساعاتی بعد از دلیل غیبت این زوج جوان آگاه شدیم.وی تصریح کرد: فکر کنید برای زوجی که بازی «کندی کراش» مهمتر از مراسم ازدواجشان است این پیمان مقدس چه سرنوشتی خواهد داشت؟