پارس ناز پورتال

قاصدک 24

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

 

در اینبخش راجع بـه دعواهای زن و شوهری و موارد بارز کـه باعث این جر و بحث ها میشوند صحبت میکنیم، البته از قدیم گفته اند: زن و شوهر دعوا کنند و ابلهان باور کنند، این ضرب المثل فوق العاده صحیح اسـت اما در مواردی ممکن اسـت کار بـه جاهای باریک برسد، بنابر این بهتر اسـت راجع بـه مواردی کـه میتوانند باعث بروز دعوا و جر و بحث میان زن و شوهرها شوند را اطلاعات کافی داشته باشیم.

 

علل بروز دعوای زن و شوهری

اختلاف نظر میان زوج ها طبیعی ست اما آنچه مهم اسـت و باید بـه آن توجه کرد میزان و نوع اختلافات اسـت کـه در زوج هاي مختلف متفاوت اسـت. در هر رابطه اي پستی و بلندی هایي وجوددارد اما تعداد زیادی از این اختلاف نظرها هیچ اهمیتی ندارند و حتی میان زوج هایي کـه رابطه اي شاد و سالم دارند نیز دیده میشود، بنابر این بهتر اسـت کـه از انها کوه نسازید.

 

رابطه جنسی مان کم شده است

تمایل بـه رابطه جنسی بـه میزان زیادی بـه استرس، بیماری و مسائل دیگر بستگی دارد. از این رو ممکن اسـت کـه شـما بـه دلایل مختلف در مورد رابطه جنسی با همسرتان تفاهم نداشته باشید، اما لازم نیست کـه خودتان را تنها بـه این مورد محدود کنید.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

اگر رابطه جنسی شـما کمتر از قبل شده، بـه دنبال راههای دیگری برای ایجاد صمیمیت باشید. گرچه تماس فیزیکی نقش مهمی در روابط زناشویی دارد اما یادتان نرود کـه شـما قبل ازآن باید تماس عاطفی نزدیکی با همسرتان برقرار کنید.

 

او عکس های فلانی را لایک می کند

تکنولوژی از یک طرف زندگی مـا آسان تر کرده و از طرفی دیگر بر مشکلات مان افزوده اسـت. آیا زوجی را دیده اید کـه سر شبکه هاي اجتماعی باهم بگو مگو نداشته باشند؟

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

از این رو باید در ارتباط با دیگران بـه خصوص جنس مخالف در شبکه هاي اجتماعی محتاط تر عمل کنید. بعنوان مثال اگر احساس میکنید کـه همسرتان از لایک کردن برخی عکسها ناراحت میشود، بهتر اسـت کـه اینکار را انجام ندهید در غیر این صورت موضوعی کـه برای شـما هیچ اهمیتی ندارد تبدیل بـه یک معضل بزرگ در رابطه تان خواهد شد.

 

او گوشی اش را بیشتر از من دوست دارد

گرچه گوشی موبایل فواید زیادی برایمان دارند اما در عین حال میتواند میان مـا و شریک زندگی مان جدایی بیاندازند. اگر شـما فکر می‌کنید کـه چک کردن گوشی تان برای چند دقیقه هیچ اشکالی ندارد، اشتباه کرده‌اید. تصور کنید کـه شـما در حال صحبت با همسرتان هستید اما او هر زمان کـه گوشی اش صدا میدهد، سریع آنرا بر می دارد و چک میکند.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

آیا این رفتار برای شـما اذيت دهنده نیست؟ راه حل آن ساده اسـت: زمان هایي کـه درکنار شریک زندگی تان هستید گوشی تان رابه کناری بگذارید در غیر این صورت مانعی برای ارتباط موثر میان شـما خواهد شد.

 

اگر مرا دوست ندارد چرا از من جدا نمی شود؟

این‌کـه شـما هنگام دعوا مدام انگیزه همسرتان از رابطه با شـما را زیر سوال میبرید، طبیعی ست. مشکل این نیست کـه شـما مدام باهم دعوا میکنید، بلکه این اسـت کـه شـما هر دعوایی را دلیلی بر جدایی می‌دانید. حقیقت این اسـت کـه حتی زوج هایي کـه رابطه سالم و شادی با یک دیگر دارند هم گاهی دعوا می‌کنند.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

دراین شرایط بجای این‌کـه فکر کنید این رابطه از اول اشتباه بوده، بـه دلایلی بیاندیشید کـه برای نخستین بار یک دیگر را انتخاب کرده‌اید. مطمئنا شریک زندگی تان دوستت تان دارد کـه رهایتان نمیکند، بنابر این هر مشکلی را دلیلی بر برهم زدن رابطه تان نبینید. گرچه گاهی در رابطه چالش خواهید داشت اما همین چالش ها بـه رشد و شناخت بیشتر شـما نیز کمک خواهد کرد.

 

احساس می کنم مرا دیگر نمی شناسد

شـما نباید انتظار داشته باشید کـه پس از ازدواج همسرتان همیشه بـه یک شکل با شـما برخورد کند. ممکن اسـت کـه او سر مسائل مختلفی چون فرزندان، کار یا خانواده… درگیری فکری داشته باشد و همین درگیری روی رفتار او با شـما هم تغییر ایجاد کند.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

اول ازدواج شـما فکر می‌کنید کـه طرف مقابل تان بـه خوبی شـما را می شناسد اما همین کـه در رفتار او تغییری میبینید تصور می‌کنید کـه او فرد دیگری شده کـه شـما و نیازهایتان را درک نمیکند. دراین شرایط، این‌کـه وی را سالهاست می شناسید، فراموش کنید و از او در مورد روحیات و نیازهایی کـه در آن لحظه دارد سوال کنید.

 

چیزی را از من پنهان می کند

آیا بـه راستی همسرتان چیزی را از شـما پنهان میکند؟ جواب این سوال «بله» اسـت، نه بـه این خاطر کـه او دروغ میگوید یا این‌کـه با شـما صادق نیست، بلکه بـه این علت کـه فکر می‌کند دروغ هاي کوچک مصلحتی رابطه را از دعواهای بزرگ در امان نگاه خواهد داشت. اما باید این را هم بدانیم کـه صداقت حتی اگر موجب دعوا شود، اعتماد میان دو طرف را می سازد.

 

سکوت میکند

تعداد زیادی از افراد برای پیشگیري از دعوا، سکوت می‌کنند، غافل از این‌کـه نمیدانند خیلی وقت ها سکوت آسیب بیشتری رابه رابطه وارد خواهد آورد.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

درست اسـت کـه شـما در سکوت سر هم فریاد نمی‌زنید، اما همین رفتار می‌تواند فاصله میان شـما را بیشتر کند. اگر شـما از همسرتان چیزی میخواهید، باید آن رابه زبان آورید. او نمی‌تواند ذهن شـما را بخواند، بنابر این این وظیفه شماست کـه در مواقع ناراحتی حرف دل‌تان را بزنید.

 

گذشته ام را توی سرم میزند

همه ی مـا هنگام دعوا و از روی عصبانیت، اشتباهات گذشته طرف مقابل رابه رویش می آوریم و این طبیعی ست. این‌کـه شـما کدام رفتارهای اشتباه همسرتان را ببخشید و کدام رابه رویش بیاورید کاملا بستگی بـه خودتان دارد.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

اما نباید هر بار هنگام دعوا آن خاطرات گذشته را زنده کنید. اگر هنوز با آن ها مشکل دارید، بهتر اسـت کـه در آرامش در موردشان با همسرتان گفت و گو کنید و برای همیشه پرونده شان را ببندید.

 

همه ی کارها را مـن انجام میدهم

انسانها بطور ناخودآگاه مدام در حال مقایسه خودشان با دیگری هستند. این موضوع حتی در روابط عاطفی نیز دیده می‌شود. بعنوان مثال دراین هفته شـما 3 بار کودکان رابه مدرسه برده اید و همسرتان تنها یک‌بار اینکار را کرده اسـت.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

اگر اینکار از نظر شـما ناعدالتی باشد، می‌تواند منجر بـه دعوایی بزرگ شود. اگر هر کدام از شـما از کارهایی کـه در رابطه انجام می‌دهید راضی نباشید، رابطه اي سالم و شاد را هم تجربه نخواهید کرد. بهترین راه برای این‌کـه بـه این نوع دعواها پایان دهید این اسـت کـه برای تقسیم وظایف، باهم گفت و گو کنید.

 


 

در ادامه در دعوا با همسر این موارد را جدی نگیرید

بحث و اختلاف نظر در هر رابطه اي وجوددارد، مهم این اسـت کـه بدانیم کدامیک ویرانگر اند و کدامیک اهمیت چندانی ندارند. اگر شـما هم در رابطه خود مشکلاتی دارید، بهتر اسـت قبل ازآن کـه بر اساس آن ها تصمیمی بگیرید، این مطلب را بخوانید. اگر مشکلات رابطه شـما از مشکلاتی ست کـه در ادامه برایتان آورده ایم، نگران نشوید زیرا خطر جدی رابطه تان را تهدید نمیکند.

 

هر روز بر سر یک موضوع بحث می کنید

این‌کـه شـما هرروز در مورد یک موضوعی خاص با شریک زندگی تان بحث کنید، امری طبیعی و بی اهمیتی ست. اما اگر شـما هر دفعه سر این موضوع داد بزنید، قهر کنید، بی احترامی کنید… ممکن اسـت کـه کار بـه جاهای باریک تر بکشد.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

از آنجا کـه مشکل شـما سر یک موضوع خاص اسـت، شانس یا شماست زیرا خیلی آسان میتوانید آن رابا صحبت کردن حل کنید و یک‌بار برای همیشه از شر هر چی بگو مگوست خلاص شوید.

 

آتش عشق تان خاموش شده است

باوجود مسئولیت هایي کـه بعد از زندگی مشترک روی سرتان ریخته، از کار بیرون گرفته تا کار خانه و بچه داری و… طبیعی ست کـه دیگر هیجان روزهای اول رابطه را نداشته باشید. درست اسـت، دیگر شـما نمی‌توانید ساعات طولانی درکنار همسرتان بنشینید و از رویاهایتان حرف بزنید.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

اما بجای آن می‌توانید از هر فرصتی برای هیجان دادن بـه رابطه تان استفاده کنید. حتماً نباید اتفاقی بزرگ رخ دهد، یک سفر کوتاه، یک کلاس مشترک یا هر اتفاق کوچک دیگر هم میتواند شـما رابه همسرتان نزدیک کرده و آتش عشق تان را بار دیگر شعله ور کند.

 

دوست دارید کارهای تان را به تنهایی انجام دهید

حتی افراد خیلی عاشق هم دوست دارند کـه زمانی را در روز تنها باشند. طبیعی ست کـه همسر شـما بخواهد یک روزش رابا دوستان خودش بگذراند یا این‌کـه بـه تنهایی بـه خرید رود. این‌کـه شـما گاهی تنهایی کارهایتان را انجام دهید، نه تنها شـما را از یک دیگر دور نمی‌کند، بلکه باعث دلتنگی تان نیز می‌شود.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

تا زمانی کـه اعتماد بین شـما وجود داشته باشد، تنهایی و دوری می‌تواند تاثیری مثبت بر رابطه تان بگذارد. این استقلال روحیه شـما را نیز بهتر کرده و بر بالا بردن اعتماد بـه نفس تان نیز موثر اسـت. بنابر این این فرصت را نه از خود و نه از شریک زندگی تان نگیرید.

 

همه چیز برای تان کسل کننده شده است

همه ی چیز بعد مدتی عادی و کسالت کننده میشود، می‌خواهد یک اتومبیل نو باشد، یک خانه نو یا حتی رابطه عاطفی… این خود شمایید کـه باید بـه زندگی تان هیجان دهید.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

اگر حس می‌کنید کـه همه ی چیز برایتان عادی و کسل کننده شده اسـت، بـه دنبال تجربه هاي نو باشید. دست همسرتان را بگیرید و بـه یک رستوران جدید بروید، سفر کنید یا در کلاس هاي ورزشی ثبت نام کنید. همین هیجانات کوچک بـه زندگی شـما رنگ و بوی دیگری خواهد داد.

 

رفتار عجیبی از شریک زندگی تان می بینید

در زندگی مشترک، طبیعی ست کـه بعضی از رفتارهای شریک زندگی تان از نظر شـما عجیب باشد. شـما جای او نیستید و دنیا را از زاویه دید خودتان میبینید. درست اسـت کـه زندگی مشترکی را آغاز کرده‌اید اما دلیل نمی‌شود کـه نگاه تان بـه زندگی نیز یک شکل باشد. اصلا همین تفاوت هاست کـه موجب رشد شـما میشود.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

بنابر این بهتر اسـت کـه این تفاوت ها را بپذیرید و نسبت بـه انها عکس العمل منفی نشان دهید. این مشکل شریک زندگی شـما نیست، شـما تا آخر عمرتان هم نمی‌توانید نه همسرتان و نه هر فرد دیگری جای وی را بطور کامل بشناسید.

 

بر سر انجام کارهای خانه با هم بحث می کنید

کارهای خانه تمامی ندارد و طبیعی ست کـه سر انجام انها با شریک زندگی تان بحث کنید. اما بدانید کـه این موضوع مهمی نیست کـه بخواهید ذهن تان را درگیرش کنید. شـما خیلی آسان میتوانید طبق علاقه خود تقسیم کار کنید.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

اگر حین کار اعصاب یکی از شـما خرد شد، ناراحت شوید زیر علت ناراحتی شـما نیستید، بلکه حجم زیاد کارهای خانه ست. بنابر این بدون بحث، درکنار شریک زندگی تان برای تمییزی خانه مشترک تان تلاش کنید.

 

همه ی چیز رابه شـما نمیگوید

حتماً برای شـما هم پیش آمده کـه یکی از دوستان صمیمی تان از شـما بخواهد کـه رازی را در دل‌تان نگه دارید و شـما هم برای این‌کـه اعتماد وی را از دست ندهید، آنرا حتی از همسرتان پنهان کنید.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

این رفتار طبیعی ست و چیزی از ارزش شـما برای او کم نمیکند. این موضوع ممکن اسـت برای شـما هم اتفاق افتد. او همسر شماست، نه همسر دوست تان، بنابر این نیازی نیست کـه از راز او باخبر باشد. با این اوصاف، جایی برای دلگیری باقی نمی‌ماند.

 

بـه دیگران نگاه می‌کند

درست اسـت کـه شـما ازدواج کرده‌اید اما هنوز هم یک آدم زنده هستید، پس طبیعی ست کـه کنجکاو باشید یا حتی بطور غیر عادی دیگران را نگاه کنید.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

اگر متوجه شدید کـه همسر شـما در حال نگاه کردن بـه فرد دیگری ست، خشمگین نشوید. تنها در صورتی باید احساس خطر کنید کـه نگاه هاي او ادامه دار شود یا این‌کـه رفتار عجیب دیگری در مورد آن شخص از خود نشان دهد.

 

او بهترین گزینه برای ازدواج شما نبود

ممکن اسـت بعد از ازدواج بـه یاد عشق ها یا خواستگارهایی کـه در زندگی تان داشته اید، بیافتید. ممکن اسـت یکی از نظر مالی بهتر بوده و دیگری از نظر قیافه… اما اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم، هیچ کس کامل نیست.

علت دعوای زن و شوهری | از لایک کردن غریبه ها تا پنهان کاری

انتظار نداشته باشید کـه شریک زندگی شـما هم همه ی چیزهای خوب رابا هم داشته باشد. اگر کمبودی در او دیدید، با گفت و گو سعی کنید کـه برطرف اش کنید. یک رابطه زمانی زیبا خواهد بود کـه شـما بـه کمک هم بتوانید ایده آل هایتان را بسازید.