پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

عنصر وجودی شما چیست؟ 

عنصر وجودی شـما چیست؟ در اینبخش طالع بینی عناصر چهار گانه را مرور می‌کنیم. فلاسفه معتقد اند کـه تمام طبیعت کـه مـا موجدات زنده هم جزئی ازآن محسوب می‌شویم از از ترکیب 4 عنصر آب، باد، خاک و آتش تشکیل شده اسـت. «البته برخی فلز را هم بعنوان عنصر پنجم معرفی کرده اند». این 4 عنصر نقش مهمی در زندگی و حتی در تصمیم‌گیری هاي انسان دارند.

 

عناصر چهارگانه چه چیزهایی هستند؟ 

عناصر چهارگانه درکنار روح عناصر اصلی تشکیل‌دهنده وجود انسان هستند. البته گفتنی اسـت کـه ابو علی سینا در کتاب قانون گفته کـه دو عنصر سنگین، یعنی خاک و آب، سازنده‌ي اعضای بدن هستند و دو عنصر سبک، یعنی آتش و هوا، روح آدمی را تشکیل داده‌اند. باید بدانید کـه این دیدگاه عامیانه نیست و درک صحیحی از عالم هستی رابه انسان نشان می دهد. بـه این صورت کـه:

 

گرما + خشکی = عنصر آتش

گرما + رطوبت = عنصر هوا

سرما + خشکی – عنصر خاک

سرما + رطوبت = عنصر آب

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

خاک: نماینده‌ي حالت جامد

آب: نمادی از حالت مایع

هوا: یادآور حالت گازی

«این سه درکنار هم ماده را تشکیل می دهند.»

آتش:نماینده‌ انرژی

«آتش تغییراتی ماده و حالات آن بـه وجود می آورد.»

 

عنصر جسم و روح شما چیست؟

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

هر یک از پنج عنصر وجودی آب، خاک، چوب، آتش و فلز ویژگی هایي دارند کـه بـه احتمال زیاد در همه ی ي آنها چیزی مرتبط با خودتان پیدا خواهید کرد. اما حتما یکی دو عنصر هست کـه بعد از خواندن ویژگی هایشان فوراً بـه این نتیجه خواهید رسید کـه دقیقاً توصیفی از شـما اسـت. بـه سؤالات زیر پاسخ بله یا خیر دهید تا عنصر وجودی تان را پیدا کنید.

 

ویژگی هاي عنصر آب

دوست دارید شبها تا دیر وقت بیدار بمانید و احساس میکنید بیشترین خلاقیت را آن وقت روز دارید؟ در مقایسه با دیگران احساس عمیق تری نسبت بـه مسائل دارید اما بـه ندرت درباره ي احساسات درونی تان صحبت میکنید؟
از محیط هاي پرنور خوش تان نمی‌آید؟

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

گاهی اوقات احساس می‌کنید دراین دنیا تنهای تنها هستید یا با دیگران خیلی فرق می‌کنید؟ اگر وادار باشید بـه ساعت نگاه کنید یا ساعت کاری تان محدود و مشخص باشد، احساس میکنید تحت فشار هستید؟ گاهی وقتی پیش بقیه هستید احساس می‌کنید کـه انگار از بیرون بـه انها نگاه می‌کنید؟

 

ویژگی هاي عنصر چوب

بـه محض تمام شدن یک کار، بکار بعدی فکر می‌کنید؟ خیلی تحمل کسانی کـه درگیر احساسات شان هستند را ندارید؟ آدم هاي مضطربی کـه بـه تک تک جزئیات ایراد میگیرند شـما رابه تنگ می آورند؟

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

شـما یک دانشجوی مادام العمر هستید و همیشه بـه دنبال راهی برای رشد دادن خودتان هستید؟ این تجربه را داشته اید کـه کسی سعی کرده باشد شـما را تحقیر کند؟ معتقدید کـه هیچکس بدون داشتن یک برنامه ي عملی نمی‌تواند در زندگی بـه موفقیت برسد؟

 

ویژگی های عنصر آتش

برایتان زیاد پیش می‌آید کـه بـه کسی فکر کنید و چند لحظه بعد آن شخص بشما زنگ بزند یا پیغام دهد؟ بیشتر اوقات تصمیم هایتان را بر اساس یک الهام آنی میگیرید نه تحلیل منطقی؟ هنگام پیغام دادن بـه دیگران از علامت تعجب زیاد استفاده می‌کنید؟

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

اشک تان با فیلم ها یا حتی پیام هاي بازرگانی بـه اسانی در می‌آید؟ زیاد پیش می‌آید کـه عصبی باشید و حتی ممکن اسـت تجربه ي حمله پانیک «وحشت زدگی» را داشته باشید؟ هنگام صحبت کردن از دست هایتان زیاد استفاده می‌کنید و آنها را در هوا تکان میدهید؟

 

ویژگی های عنصر خاک

روابط شخصی مهم‌ترین چیز در زندگی شـما اسـت؟ شـما از تزئین کردن خانه برای مناسبت ها خوش تان می‌آید و غذا هاي مخصوص انها را دوست دارید؟ گاهی احساس میکنید کـه با این کـه همیشه آماده ي کمک بـه دیگران هستید ولی در مقابل چندان حمایتی از شـما نمیشود؟

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

زیاد احساس نگرانی می‌کنید، در حدی کـه ممکن اسـت خواب بـه چشم تان نیاید؟ گاهی آن قدر کار سرتان می ریزد کـه خودتان را از پا می‌اندزید؟ بحث و جدل آدم ها میتواند برای شـما بسیار آزاردهنده باشد و شـما دوست دارید کـه همه ی با هم کنار بیایند؟

 

ویژگی های عنصر فلز

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

همیشه در انتهای روز بـه دنبال فرصتی برای خلوت کردن با خودتان هستید؟ بـه حس پارچه ها و لیبل هاي زمخت لباس ها روی پوست تان حساس هستید؟ بیشتر اوقات متوجه جزئیاتی می‌شوید کـه از چشم اغلب آدم ها پنهان می‌ماند، مثل کج بودن تابلوی روی دیوار؟ از مکالمات کوتاه با دیگران خوش تان نمی‌آید؟ بـه سؤالات هر عنصر چند پاسخ مثبت دادید؟

 

یک یا دو پاسخ مثبت:

این عنصر در ذات شـما وجوددارد اما عنصر وجودی اصلی شـما نیست.

 

سه یا چهار پاسخ مثبت:

این عنصر یکی از بخش هاي اساسی وجود شـما اسـت.

 

بیشتر از پنج پاسخ مثبت:

این عنصر یکی از ابعاد اصلی ذات شـما اسـت.

 


 

اگر عنصر وجودی تان آب است

کسانی کـه عنصر وجودی آنها آب اسـت، ترجیح می دهند خود رابه جریان زندگی بسپارند و تفکر و احساس عمیق تری نسبت بـه دیگران دارند. این عمیق بودن ذاتی باعث می‌شود کـه دست بـه تصمیمات ناگهانی نزنید. شـما می‌توانید خیال پرداز باشید و دوست دارید بـه خودتان استراحت دهید، امری کـه یک حالت جزر و مدی مناسب بـه روزهای شـما می دهد. 

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

لباسهای آسان بپوشید.

رنگ شـما مشکی اسـت.

اندکی خیال پردازی کنید.

داستان بخوانید و فیلم تماشا کنید.

بـه ندای درونی تان گوش دهید.

مایعات رابه وعده هاي غذایی تان آورید.

 


 

اگر عنصر وجودی تان چوب است

عقل، منطق و کاربردی بودن ارزش بالایی برای شـما دارد. شـما دوست دارید همیشه منظم باشید تا همه ی ي کارها بـه سرانجام برسد و خوش تان نمی‌آید مدت طولانی اي بیکار بنشینید. هم چون بهار کـه معنا و مفهوم اصلی آن رشد دوباره اسـت، کسانی کـه عنصر وجودی آنها چوب اسـت تا پایان عمر در جستجوی دانش هستند.

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

در پوشش خود از عنصر وجودی تان استفاده کنید.

از تجملات دوری کنید.

تحرک داشته باشید.

و سعی کنید اینکار را در فضای باز انجام دهید».

لیست کارهایتان را بررسی کنید.

گیاهان آپارتمانی «نه گل ها» انرژی عنصر وجودی تان را بیشتر می‌کنند.

 


 

اگر عنصر وجودی تان آتش است

شـما ذاتاً خونگرم و مهربان هستید اما احساسات تان بـه اسانی شعله ور می‌شود. شـما می‌توانید واکنش احساسی اي داشته باشید یا هر چیزی را بیش از حد برای خودتان شخصی کنید. کسانی کـه عنصر وجودی انها آتش اسـت، سریع یاد میگیرند و طبق معمولً سریع هم صحبت می‌کنند. اما ممکن اسـت گاهی حواس پرت باشید.

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

شـما در تلاش هاي کوتاه و ناگهانی بهترین عملکرد را دارید. انرژی شـما از قلب تان نشأت میگیرد اما در عین حال بـه همان اندازه نیاز دارید کـه دوست داشته شوید و ممکن اسـت درگیر ترس از طرد شدن باشید. شاید پیدا کردن انگیزه برایتان سخت باشد، اما برای بقیه ي آدم ها الگویی برای زندگی توأمان با شادی و لذت هستید.

 

بـه محیط اطراف تان گرما ببخشید.

خوش بگذرانید.

با بچه ها یا نوه هایتان وقت بگذرانید.

دیگران را تحسین کنید.

غذای گرم مزاج بخورید.

اشکال نوک تیز و گوشه دار انرژی عنصر وجودی شـما را بیشتر میکنند.

 


 

اگر عنصر وجودی تان خاک است

کسانی کـه عنصر وجودی آنها خاک اسـت بـه حسی از ارتباط و اتصال نیاز دارند. شـما دلسوز هستید اما نه گفتن میتواند برایتان سخت باشد و اغلب اوقات بیش از حد نگران هستید. همان طور کـه کسانی کـه عنصر وجودی انها آب اسـت بـه خیالبافی احتیاج دارند، کسانی کـه عنصر وجودی آنها چوب اسـت بـه تحرک و فعالیت تمایل دارند و کسانی کـه عنصر وجودی انها آتش اسـت باید بـه دیگران عشق بورزند.

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

کسانی هم کـه عنصر وجودی آنها خاک اسـت از پرورش دادن لذت میبرند. نکته اي کـه درمورد همه ی ي عناصر وجودی باید رعایت شود، مدیریت انرژی انها اسـت. کسانی کـه عنصر وجودی انها خاک اسـت بیشتر اوقات ممکن اسـت احساس نارضایتی یا بی پشت و پناه بودن کنند. یاد بگیرید همان توجه و مراقبتی کـه نسبت بـه دیگران دارید را نسبت بـه خودتان هم داشته باشید.

 

از لباسهای رسمی دوری کنید.

محل زندگی تان باید دنج و آسان باشد.

عنصر خاک با پذیرندگی مرتبط اسـت.

دستی کـه برای کمک بـه سوی شـما دراز می شند را پس نزنید.

سبزیجات نقش مهمی در رژیم غذایی شـما دارند.

رضایتمندی را یاد بگیرید.

غذایتان را نه با عجله، بلکه سر فرصت میل کنید.

 


 

اگر عنصر وجودی تان فلز است

شـما اصول سختگیرانه اي برای خودتان دارید اما کسانی کـه عنصر وجودی انها فلز اسـت استانداردی کـه برای خود تعیین میکنند اغلب بیش از حد بالا اسـت و نرسیدن بـه این استاندارد آنها را مشوش میکند. در روابط شخصی تان بسیار سختگیر هستید و میتوانید کمال گرا باشید. عنصر وجودی تان بشما کمک می‌کند مطابق با ایده آل هایتان زندگی کنید.

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

در پوشش خود از رنگ هاي فلزی استفاده کنید.

یک مکان مقدس برای خودتان داشته باشید.

یک بخش از خانه ي خود رابه یک کار خاص اختصاص دهید.

طبق میل تان بـه پیشبینی شده بودن امور عمل کنید.

تا میتوانید منظم و قانونمند باشید.

وقتی نگران و مضطرب هستید، یک نفس عمیق بکشید.

کیفیت نقش مهمی در رژیم غذایی شـما دارد.

حس هدفمندی کـه برای شـما بسیار مقدس اسـت.

 

نتیجه گیری و نکات پایانی

عنصر وجودی شما چیست ؟ (طالع بینی عناصر چهار گانه)

دانشمندان طبیعیات قدیم سعی کرده‌اند بر اساس این چهار کیفیت اجسام و مزاجها را تقسیم کنند و بر اساس این تقسیم نتائج بسیار مفیدی گرفته‌اند و لذا کشف عناصر مشهور در شیمی جدید ضرری بـه این نظام نمی زند. بهمین دلیل اسـت کـه طب سنتی هنوز هم بر اساس این چهار کیفیت تعداد زیادی از بیماریهائی راکه طب جدید از معالجه آن درمانده اسـت درمان میکند.