پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس به مناسبت روز اعتکاف عبادت و بندگی خداوند

عکس به مناسبت روز اعتکاف عبادت و بندگی خداوند

عکس به مناسبت روز اعتکاف عبادت و بندگی خداوند 

اعتکاف دل کندن از دنیای مادی و رفتن به سوی خداوند است که با خلوت کردن در گوشه ای در این دنیا و تامل و عبادت خداوند امکان پذیر است. 

 

اعتکاف یعنی یه دریا پاکی
یه دنیا صمیمیت با خالق و دلدادگی
یه خلوتگاه دلنواز با معشوق لا یتناهی
یه عالمه زیبایی با همه سادگی

عکس به مناسبت روز اعتکاف عبادت و بندگی خداوند

عکس به مناسبت روز اعتکاف عبادت و بندگی خداوند

عکس به مناسبت روز اعتکاف عبادت و بندگی خداوند

عکس به مناسبت روز اعتکاف عبادت و بندگی خداوند

عکس به مناسبت روز اعتکاف عبادت و بندگی خداوند

گرامیداشت روزهای اعتکاف،تصاویر تبریک روز اعتکاف،مراسم اعتکاف

عکس به مناسبت روز اعتکاف عبادت و بندگی خداوند

عکس به مناسبت روز اعتکاف عبادت و بندگی خداوند

کارت پستال اعتکاف،عکس های تبریک روز اعتکاف

عکس به مناسبت روز اعتکاف عبادت و بندگی خداوند