پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس 

در اینبخش مجموعه اي زیبا از عکس و متن تبریک روز خلیج فارس را میبینیم. 10 اردیبهشت مصادف اسـت با روز ملی خلیج فارس، این روز بـه مناسبت سال روز اخراج اشغالگران پرتغالی  از تنگه هرمز و خلیج‌فارس اسـت. سپاه ایران بـه رهبری امام قلی خان درسال 1662 بزرگ ترین امپراطوری قرن یعنی پرتغالی ها را شکست داده و انها وادار میکنند تا «کنیا» عقب نشینی کنند. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

عکس نوشته تبریک روز ملی خلیج فارس جدید

مساحت خلیج فارس ۲۳۷٬۴۷۳ کیلومتر مربع اسـت، طول آن حدود ۹۰۰ کیلومتر و عرض متوسط آن ۲۵۰ کیلومتر اسـت. نام تاریخی این خلیج، در زبان‌هاي گوناگون، ترجمه عبارت «خلیج فارس» یا «دریای پارس» بوده ‌اسـت. در تمام سازمان ‌هاي بین‌ المللی نام رسمی این خلیج، «خلیج فارس» اسـت اما عده اي از کشور هـای عربی در دهه‌ هاي اخیر آنرا خلیج عربی یا بـه سادگی، خلیج می‌ نامند.

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد. در چنین روزی درسال ۱۶۲۲ میلادی در دوره شاه عباس صفوی پرتغالی ها از خلیج فارس و تنگه هرمز اخراج شدند. خلیج تا ابد فارس سومین خلیج بزرگ جهان اسـت کـه بخاطر موقعیت جغرافیایی خود در طول تاریخ همواره نامش بر سرزبان‌ها بوده اسـت و مردم تمام جهان آن رابا نام خلیج فارس یا دریای پارس می شناسند.

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

با چوب پوسیده نمیشود

قایق و کشتی ساخت

همان طور کـه با افکار پوسیده

نمیتوان جامعه را ساخت

10 اردیبهشت ماه

روز خلیج فارس گرامی باد

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

خلیج فارس

قرص باش و نترس از طغیان!

فارس هستی و فارس می مانی

روز ملی خلیج فارس

بر مردمان ایران زمین گرامی باد

زنده باد خلیج همیشه فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس های روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس چه روزی است

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

متن زیبا در مورد خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

اي همیشه نیلگون

اي خلیج فارس

نام نامی ات

همواره جاودانه اسـت

نام نامی ات

همواره بر زبان موج

جاودان ترین سرود عاشقانه اسـت

خلیج همیشه فارس…

روز ملی خلیج فارس خجسته باد

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس نوشته روز خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس پروفایل روز خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس تبریک روز خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس

عکس و متن تبریک روز خلیج فارس (10 اردیبهشت) | عکس پروفایل روز ملی خلیج فارس

خلیج فارس برای همه ی‌ي مـا ایرانی‌ ها

در همیشه‌ي تاریخ مهم و با‌ ارزش بوده

در اطلس ‌ها از هزاره‌ ها قبل ‌تر ثبت شده

و برای حفظ اسمش طومارها

در فضای مجازی امضا کردیم…

پس نگه دارِ نام زیبایش باشیم

روز خلیج فارس خجسته باد