پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

عکس پروفایل تبریک روز کتاب و کتابخوانی 

در اینبخش مجموعه اي از عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی را مرور می‌کنیم. 24 آبان ماه مصادف اسـت با روز، و هم چنین آغاز هفته کتاب و کتابخوانی. متاسفانه در جامعه مـا کتابخوانی و مطالعه ریز خط فقر قرار دارد، هر سال ودر این هفته مراسمات و برنامه هایي اجرا میشوند کـه مردم را نسبت بـه مطالعه تشویق کنند و فرهنگ کتابخوانی در کشور تقویت شود. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

عکس نوشته روز کتاب و کتابخوانی + جملات زیبا در مورد مطالعه کردن

 

شد مدتی کـه خشت سر خم کتاب ماست

موج شراب، سرخی سرهای باب ماست…

از بس کتاب در گرو باده کرده‌ایم

امروز خشت میکده‌ها از کتاب ماست

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

جملات زیبا پیرامون کتاب

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

متن زیبا در مورد کتاب + لطیفه کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

چند شعر در مورد کتاب

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

شعر در مورد کتاب و کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

مطلب در مورد کتاب و کتابخوانی

 

شنیدم شبی در کتب خانه مـن

بـه پروانه میگفت کرم کتابی

بـه اوراق سینا نشیمن گرفتم

بسی دیدم از نسخه فاریابی

نفهمیده‌ ام حکمت زندگی را

همان تیره‌ روزم ز بی آفتابی

نکو گفت پروانه نیم سوزی

کـه این نکته را در کتابی نیابی

تپش می کند زنده‌ تر زندگی را

تپش می دهد بال و پر زندگی را

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

عکس پروفایل کتاب خواندن

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

عکس پروفایل کتاب و قلم + عکس کتاب خواندن

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

عکس کتاب برای پروفایل

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

تصاویر زیبا از کتاب | عکس پروفایل کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

کتاب مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگی اسـت

کتاب غم و اندوه رابه سرور و شادمانی تبدیل می کند

رنج و غم را از آینۀ خاطر زدوده

و گنجینۀ ذهن را پر از گوهرهای گران بها می کند.

ساموئل اسمایلز

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

عکس کتاب و کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

جملات کودکانه در مورد کتاب

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

عکس کتاب فانتزی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

عکس نوشته روز کتاب و کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

لطیفه در مورد کتاب و کتابخوانی

 

آدم تنها در بهشت هم باشد

بـه او خوش نمى‌گذرد

ولى کسى کـه بـه کتاب یا تحقیق علاقه‌ مند اسـت

هنگامى کـه بـه مطالعه یا تفکر مشغول اسـت

جهنم بـه تنهایى براى او بهترین بهشت‌هاست

موریس مترلینگ

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

متن روز کتاب و کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

عکس پروفایل روز کتاب و کتابخوانی + اس ام اس روز کتاب و کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

سخنان بزرگان در مورد کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

جملات زیبا در مورد کتاب و کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

شعر در مورد کتاب و کتابخوانی

 

مـن هیچ غمى نداشتم

کـه خواندن یک صفحه کتاب

آنرا از بین نبرده باشد

کتاب عمر دوباره اسـت

درتمام دنیا کـه جست و جو کنی

لذتى کـه با لذت مطالعه برابرى کند نیست

منتسکیو

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

پروفایل روز کتاب و کتاب خوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

عکس نوشته روز کتاب و کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

متن در مورد روز کتاب و کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

عکس روز کتاب و کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی | 24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی

عکس و متن تبریک روز کتاب و کتابخوانی

 

کتاب عشق بر طاق بلند اسـت

ورای دست هرکوته پسند اسـت

فرو گیر این کتاب از گوشه طاق

کـه نگشودش کس و فرسودش اوراق

ورق تازه ساز این دیرین رقم را

ولی نازک تراشی ده قلم را

اگر حرفت نزاکت بار باید

قلم را نازکی بسیار باید

چو مطرب نازکی خواهد در موزیک

زند مضراب نازک بر رگ چنگ

قلم بردار و نوک خامه کن تیز

بـه شیرین نغمه‌ هاي رغبت آمیز

نوای عشق را کن پرده‌ اي ساز

کـه در طاق سپهرش پیچد آواز

فلک هنگامه کن حرف وفا را

برآر از چنگ ناهید این نوا را

حدیث عشق گو کز جمله آن بـه

زِ هر جا قصّه آن داستان بـه

محبّت‌ نامه‌ اي از خود برون آر

تـو خود دانی نمیگویم کـه چون آر

وحشی بافقی