پارس ناز پورتال

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

عکس نوشته تبریک روز کودک و هفته ملی کودک 

در اینبخش مجموعه اي از عکس و متن تبریک روز کودک را مرور میکنیم. 8 اکتبر برابر با 16 مهر ماه روز جهانی کودک می‌باشد، در کشور مـا از 16 تا 23 مهر ماه هفته اي بنام کودکان اختصاص دارد. دراین هفته برنامه هاي زیادی برای حمایت از کودکان در داخل و همچنین تمام کودکان جهان اجرا می شود. در ادامه این مطلب عکس نوشته ها و شعرهای زیبایی درمورد روز جهانی و هفته ملی کودک را مرور می‌کنیم.

 

عکس پروفایل روز جهانی کودک و هفته ملی کودک در ایران

 

وای مردم! روز ناز کودک اسـت

روز سرمستی و ساز کودک اسـت

کودک اسـت آیینۀ دل را صفا

کودک اسـت محصولی از عشق و وفا

روز جهانی کودک مبارک…

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

متن زیبا در مورد کودکان + شعر برای تبریک روز کودک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

متن روز کودک پسر + متن روز کودک دختر

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

تبریک روز کودک به پسرم

 

کاش کودک بودم تا بزرگ ترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بود، اي کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه این کـه وادار باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم، اي کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می‌کردم. «هفته ملی کودک خجسته باد.»

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

عکس نوشته های زیبا برای روز کودک با متن

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

تبریک کودکانه روز کودک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

متن تبریک روز کودک به دخترم

 

بیایید همـه بچّه هاي عالم

گوش بدید بـه حرفم

بخونیم یک صدا باهم ترانه

هممون شادمانه

بـه هم نزدیک میشه دلهای مـا باز

دلها در حال پرواز

نژاد و رنگ و پوست تنها بهانه ست

محبّت چاره ساز اسـت

همه کودکان خلق خداییم

از پلیدی جدایم

شعار مـا هـمه باشد تکاتک

برای روز کودک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

متن ادبی تبریک روز کودک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

شعر کوتاه روز کودک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

متن کوتاه روز جهانی کودک

 

رنگاوارنگه دنیا

خیلی قشنگه دنیا

چونکه دوبار آمد

خورشید خانم زیبا

زودباش بلندشو از خواب

بازی بکن روی تاب

آغاز شده دوباره

یک روز خوب خدا

روز شـما مبارک

اي کودکان دانا

باعث افتخارید

امید فردای مـا

الهی 100 ساله بشید

در همـه جای دنیا

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

شعر روز کودک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

عکس پروفایل روز ملی کودک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

تبریک روز کودک به دخترم

 

امروز یه روز خوبه

روز قشنگ کودک

تبریک میگم بچه ها

روز شـما مبارک

سالم باشید شاد باشید

گلهای باغ امید

خرم و آزاد باشید

کاشکی همیشه باشه

خنده روی لباتون

شادی همیشه مهمون

باشه توی دلاتون

بازم میگم بچّه ها

روز شـما مبارک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

عکس تبریک روز کودک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

عکس نوشته روز کودک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

خورشید خانم تابیده

بـه کوه و دشت و صحرا

امروز یه روز خوبه

واسه همـه بچه‌ها

روز قشنگ کودک

روزهـمه بچه هاس

روز خنده و شادی

واسه همـه غنچه هاس

بچه هاي نازنازی

عزیز و مهربونن

شعر می خونن می خندن

هـمه شیرین زبونن

روز قشنگ کودک

مبارکه مبارک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

پوستر روز کودک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

پروفایل روز جهانی کودک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

حقوق جهانی کودکان چیست؟

کودک بر اساس ماده یک پیمان‌نامه حقوق کودک بـه هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته می شود. مگر آن کـه قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد. این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده کـه چهار اصول پایه‌اي آن را جهت میدهد:

 

«هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. زمانی‌کـه در رابطه با کودکان تصمیم گیری می شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد. کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند. کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خودرا ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری کـه بـه آن ها مربوط میشود، باید مورد توجه قرار گیرد.»

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

عکس پروفایل روز کودک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

عکس و متن تبریک روز کودک

عکس و متن تبریک روز کودک (عکس پروفایل + متن ها و شعرهای زیبا)

متن ادبی برای تبریک روز کودک

اگر تـو نبودی، باران ها همه دلگیر می‌شدند و هیچ مادری عاشقانه زیر باران ها، بی چتر لبخند نمی‌زد. اگر تـو نبودی، آسمان با همه حجم آبی اش، در چشم هاي همیشه خیس هر پدری، دلگیرتر از چهار دیواری کوچکی می شد کـه بـه زندانی کوچک بیش نمی‌ماند. اگر تـو نبودی، شمعدانی هاي لب پنجره، اینگونه زیبا گل نمی‌کردند و عطر سیب، دیگر معنایی نداشت.

 

اگر کودک نبود، نه پدر معنا داشت، نه هیچ مادری بهشتی می شد. اگر کودکان نبودند، شکوفه هاي زندگی بـه بهار نمی رسیدند و خانواده، بی مفهوم ترین واژه اي می شد کـه در لغت نامه ها می شد پیدا کنی. کودکان، باغچه هایي از امیدند کـه از شکوفه هاي انار لبریز اسـت. هر کودک، گلدانی ست کـه از زیباترین گل هاي خوشبو، منازل رابه نزدیک ترین بهارها گره زده اسـت.

 

کودکان، نزدیک ترین راه هاي رسیدن بـه عشق را از پرنده ها بهتر بلدند. کودکان، از تمام ستاره ها و پرنده ها بـه آسمان نزدیک ترند. اگر روزی می آمد کـه جهان خواب هیچ کودکی را نمیدید، بدون شک صداقت بـه آخر می‌رسید و دوستی و مهربانی، پشت اندوه هاي بزرگ بزرگ سالی هامان گم می شد. اینروزها اگر عاشقانه سپری میشوند، بـه عشق بودن شماست.

 

دنیا با کودکان همیشه زیباست؛ زیباتر از همه روزهایی کـه سراغ داریم. دنیای کودکانه، صمیمی ترین دنیایی اسـت کـه هر لحظه بارها آرزو میکنیم تا کاش می شد یکبار دیگر بـه این دنیای کودکانه قدم بگذاریم! کاش دنیا همیشه کودک بماند و کودکانه ترانه هاي عاشقانه اش را لالایی شب هاي بیخوابی مان کند! کاش دنیا بـه زیبایی روزهای کودکی می شد! کاش دنیا سراسر کودکانه می شد و مـا کودک!