پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم و امام حسن «ع» 

در اینبخش مجموعه اي از عکس و متن رحلت رسول اکرم و امام حسن مجتبی «ع» را مرور می‌کنیم. روز 28 صفر مصادف اسـت با رحلت جانسوز پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی «ص» و نوه ایشان امام حسن مجتبی «ع» دراین مسلمانان جهان بـه یاد پیشوایان دین مبین اسلام مجالس سوگواری برپا می‌کنند و یاد این چهره هاي بزرگ را زنده نگاه می دارند. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

عکس تسلیت رحلت رسول اکرم و امام حسن مجتبی «ع»

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

سر بـه دامان علی داشت کـه جان بر لب بود

آخرین ذکر نبی، یاعلی و یارب بود

نفسِ آخرِ او بود کـه می‌گفت: حسین

و کلام دگرش یادِ غم زینب بود

بـه روی سینۀپیغمبر اکرم حسن اسـت

و کنار سر او فاطمه اش آنشب بود

همه ی أسرارِ مگو رابه علی گفت نبی

آخرین سّرِ دلش حاوی این مطلب بود

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

یا علی! بعد مـن آتش بـه حرم میوفتد

آشکارا شود آن بغض کـه در مَرحب بود

خانه ام راکه همین قوم بـه آتش بکشند

تازه معلوم شود خصمِ تـو لامذهب بود

بِین دیوار ودرِ خانه بماند زهرا

وسط آتش کاشانه بماند زهرا

غصه می‌آید و این دوره بسر می‌آید

دورۀحزن تـو با خونِ جگر می‌آید

بعد مـن یاعلی این جمع ز هم می پاشد

پشت این در خبر قتل پسر می‌آید

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

شام عزای زاده زهرا حسن شد

خون بر دل زار شهید بیکفن شد

زینب ز دیده خونفشان

چون فاطمه شد قد کمان

اي وای از این غم

خون جگر از لعل لبها گشته جاری

گفتا خبر از حال زار مـن نداری

بعد از پدر در غربتم

زائر ندارد تربتم

اي وای از این غم

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

متن تسلیت رحلت رسول اکرم و امام حسن مجتبی

مـن خیلی وقته کـه پَرَم

میسوزه و خون جگرم

قاتل مـن میخِ دره

نه سم جعده همسرم

فرشته پر شکسته شد

علی«ع» کمر شکسته شد

شیشه‌ي عمر مـن شکست

وقتی کـه در شکسته شد

دلم تـو کوچه ها تپید

بند دلم دیگه برید

از اون دوشنبه،بعدظهر

همه ی موهام شده سپید

بای ذنب قتلت….

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

ندیده هیشکی تـو عالم

غم و دردی کـه مـن دیدم

پیش مادر توی کوچه

خیلی از غصه لرزیدم

جلوی مادرم زهرا رو سد کرد بین کوچه

خدا میدونه با مـا خیلی بد کرد بین کوچه

خدا نفرین کنه اون مرد پست بی حیا رو

چادر مادر مـا رو لگد کرد بین کوچه

وای از این زمونه

دردام بی امونه

دردای دل مـن

قدّ ِ آسمونه

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

عکس و متن رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن (ع) 1401

موج غم میزند،سررا بـه سینه

کـه سیه پوش شد،شهر مدینه

روح والای پیمبر پرکشیده

خون دل از دیده ي زهرا چکیده

تسلیت اي مادر سادات

مهبط وحی حق، بیت الحزن شد

فاطمه درغم و،رنج ومحن شد

می چکد اشک علی برروی خاکش

گرد غم بنشسته بررخسار پاکش

تسلیت اي مادر سادات