پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

عکس به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

مجموعه : کارت پستال
عکس به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

عکس به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقر

كه گويم شرحى از وصف و ثناى حضرت باقر

نديده ديده ى گيتى به علم و دانش و تقوا

كسى را برتر و اعلم به جاى حضرت باقر

عکس به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

عکس به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

تصاویر کارت پستال شهادت امام محمدباقر (ع)

عکس به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

عکس به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

شهادت امام محمدباقر (ع)

عکس به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

عکس به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

عکس های شهادت امام محمدباقر (ع)

عکس به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

عکس به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

کارت شهادت امام محمدباقر (ع)

عکس به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

عکس به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع)

کارت پستال شهادت امام محمدباقر (ع)