پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها 

دراین پست مجموعه اي جدید از عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها را مرور می‌کنیم. بار دیگر وارد ماه اردیبهشت می‌شویم، دومین ماه از بهار، ماه رنگارنگ و سر سبز کـه همانند متولدان خود مهربان و بخشنده می‌باشد. اگر متولدان اردیبهشت ماه در میان دوستان شـما جای دارند، می‌توانید با ارسال عکسها و متن هاي زیبایی فرارسیدن ماه تولد آن ها را تبریک بگویید. در ادامه این مجموعه زیبا را می‌بینیم.

 

عکس پروفایل اردیبهشت ماهی جدید

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

درباره اردیبهشت ماه

نماد: گاو

عنصر وجود: خاک

شعار: مـن دارم

سنگ خوش یمن: یاقوت کبود

سیاره: ونوس

فلز وجود: مس

شخصیت: ثابت

رنگ محبوب: آبی آسمانی

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

متن زیبا درمورد اردیبهشت ماهی ها

متولد اردیبهشت کسی‌ست کـه همه ی فکر میکنند مثل سنگ سخت اسـت، اما قلبش با هر تلنگری می‌شکند. متولد اردیبهشت کسی‌ست کـه مواظب اسـت هیچ‌کس ناراحت نشود، اما همه ی ناراحتش میکنند. متولد اردیبهشت کسی‌ست کـه تکیه‌گاه خوبی برای دیگران اسـت، اما برایش تکیه‌گاهی نیست. و مـن همان متولد اردیبهشت هستم.

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

سال تولد: مهم نیست

محل تولد: مهم نیست

روزش: مهم نیست

ساعتش: مهم نیست

دقیقه: مهم نیست

ثانیه: مهم نیست

ماهِ تولد: مهمه کـه اردیبهشتی باشی

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

طبق آخرین تحقیقات زبان‌شناسان زبان‌هاي باستانی، از دیرباز در جوامع متمدن گذشته، بردباری و صبر اردیبهشتی‌ها ضرب‌المثل بوده اسـت.

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

گمانم راهی نیست بین مـن و تـو و بهشت

گناه مـن اسـت کـه خوبی گاهی می شود زشت

گاهی قلم مـن سوی قلبت نشانه می رفت

گاهی هم برایت از درد و عشق می‌نوشت

تـو کـه روح مرا ذره ذره می ربودی

نگاهی میکردی بـه ذات این بد سرشت

کاشتم و کاشتی و کاشتیم عاشقی را

ندیدی کـه مـن بیهوده می‌کردم این کشت

روزی کـه در فصل خزان پژمرده شدم

با مـن گفتی از داستان شیرین اردیبهشت

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

عکس نوشته اردیبهشت ماهی ها + متن ها و اشعار جدید متولدین اردیبهشت ماه

شعر متولد اردیبهشت ماه

دراین ماهی کـه مانند بهشته، خوش بـه حالم.

خدایم سرنوشت از نو نوشته، خوش بـه حالم.

همانند درخت و سبزه و گل، وه چـه زیبا.

برایم یک بهشت، سنبل نوشته، خوش بـه حالم.

بـه مـن بخشیده کـه عاشق بمانم، کردگارم.

کـه بی عشق زندگی بیچاره زشته، خوش بـه حالم.

دل هر یازده ماهِ بقیه، وای بمیرم.

برای ماه مـن گشته فرشته،خوش بـه حالم.

تمامِ ماه هاي باتو بودن، تا بیایی.

بـه عشق دیدنت اردیبهشته، خوش بحالم.