پارس ناز پورتال

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

 

این‌که چیزی ونداشته باشی زیادم مهم نیست

ولی اگه داشته باشی و ازدستش بدی

واقعا میتونه نابودت کنه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته های گلایه و دلتنگی عاشقانه

 

بی احساس 
همه دار و ندارمو پای تو دادم
همه ي خاطره هامون مونده به یادم***

 

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

هر کسى 
باید یک نفر را 
داشته باشد
تا حالش از تنهایی‌ 
درد نکند***

 

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

 

گـاهی اونقـدر بـد دلت مـیشکنه***
که حتی**!

نـای اعتراض هـم نـداری
فقـط

نگاه می کنی و

بیصدا میروی

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

 

احتیاط باید کرد.
همه ي چیز کهنه می‌شود
و اگر کمی کوتاهی کنیم، عشق نیز.
بهانه‌ها جای حس عاشقانه را خوب می‌گیرند

 

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

اگر قدر نمي دانيم
لااقل اذيتش نكنيم
هماني كه براي ما 
از خط قرمزهايش، ساده گذشته است***

 

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

دل از درد جدایـی

میڪشد آهی ***

و میڪويد ڪه تنهایی

عجب دردی ست ***

داد از دست تنهایــــــی ***

 

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

بزرگترین خیانت رو
خودِ آدم به خودش می کنه

وقتی به خاطر دیگران
خودشو نادیده می گیره

تعصبات و باورهای غلط
مانند لنگر است

هرچه تلاش کنی 
مانع حرکت تو 
می شوند.

 

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

دلتنگی خیانت و نامردی

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

جملکس های‌ دلتنگی

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس های‌ عاشقانه جدایی

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس های‌ گلایه عاشقانه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته های‌ دلتنگی و دوری

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته های‌ زیبا

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

نوشته های‌ معنی دار بر روی عکس

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته های‌ نامردی و خیانت

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته های‌ خاطره انگیز

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته های‌ دلتنگی و گلایه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس عاشقانه با جملات زیبا

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته های‌ عاشقانه زیبا

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته برای گلایه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته های‌ زیبا از خیانت و نامردی رفیق

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

جملات زیبا بر روی عکس

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

نوشته های‌ غمگین عاشقانه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس های‌ عاشقانه زیبا

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس با نوشته های‌ دلتنگی و دوری

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس های‌ عاشقانه دلتنگی

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس های‌ جدایی و دلتنگی

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

پروفایل گلایه و دلتنگی

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته های‌ گلایه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس های‌ دلتنگی های‌ عاشقانه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

زیباترین عکس نوشته های‌ عاشقانه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

نوشته های‌ عاشقانه خیانت و دلتنگی

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

دلتنگی های‌ عاشقانه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس عاشقانه دلتنگی

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس پروفایل عاشقانه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته های‌ عاشقانه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه

عکس نوشته جدایی و تنهایی 2023 |پروفایل گلایه و دلتنگی عاشقانه