پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی 

 

امروز مجموعه اي از عکس نوشته ها و متن هاي خاص برای قسمت بیو و همچنین پست هاي اینستاگرامی را گردآوری کرده ایم، دراین قسمت پست ها و متن هاي غمگین و کنایه دار رابه اشتراک میگذاریم. شـما عزیزان میتوانید از این متن ها و عکسها برای پست ها و قسمت بیوگرافی شبکه هاي اجتماعی تان استفاده کنید، در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

تـو كه نمی‌ دانی  چـه كيفی دارد بيايد كسی كه هميشه دنبالش بوده‌ اي

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

دلم آنگاه خوش گردد کـه تـو دلدار مـن باشی

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

و مـن تـو را از میان هزاران «تـو» ي دیگران بـه یگانگی انتخاب کرده ‌ام

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

همگان بـه جست‌ و جوی خانه می گردند

مـن کوچۀ خلوتی را می خواهم

بی‌ انتها برای رفتن

بی‌‌ واژه برای سرودن و

آسمانی برای پرواز کردن

عاشقانه اوج گرفتن

رها شدن

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

و مـن تنها در خیالاتم با تـو، هرروز عاشقانه هایم را، زندگی میکنم

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

کودوم عشق ؟

کودوم حس ؟

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

نالوطی! گذاشتی پا روو چی دنبال چی بودی توو رابطمون با موچین؟

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

نفرین بـه مـن اگر برای اون می مردم.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

بـه خودم آمدم انگار تویی درمن بود، این کمی بیشتر از دل بـه کسی بستن بود

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

بدی هاي مـن بخاطر بدی کردن نیست بخاطر احساس شدید خوبی هاي بی حاصل اسـت.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

این پاییز کـه بگذرد، چـه زمستان غم انگیز بدی خواهد شد.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

نفرین شود آن شب کـه تـو را برد و نیاورد.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

ترجیح میدم تنهاباشم تا ازذنامرد محبت گدایی کنم.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

از یه جایی بـه بعد دیگه هیچی مهم نیس فقط سکوت می‌کنی

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

تمام خیابانها را زیر پا گذاشتم

هیچ جا «سیانور» نداشت

برگشتم.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

با کی میجنگی عزیزم؟مـن ببازم تـو نبردی.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

باختم دلمو بهش ورفت. برنده اون شد

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

چجوری تونستی توی اوج سختی،پیامی بدی و بگی دیگه رفتی؟

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

عاشقی جرم نیست اي مردم.

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

مثل یه سیگار نصفه افتادم، در جهاني کـه پمپ بنزین بود 

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

از خدا نخواه کـه همه ی دنیارو بـه تـو بدهد ! از خدا بخواه کسی رابه تـو بدهد

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

در دنیایی کـه فهمیدن، حاصلش خون جگر خوردنه انصافا نفهم بودن چـه نعمتیه

عکس نوشته و متن خاص برای بیوگرافی و پست اینستاگرامی (6)

زشتی دنیا بخاطر وجود آدمای بد نیست! بخاطر سکوت آدمای خوبه