پارس ناز پورتال

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه 

برترین و احساسی ترین عکس نوشته های عاشقانه و زیبای این ماه را برایتان در آلبوم جالب زیر جمع آوری کرده ایم که شعرهای عاشقانه هم همراه با انها آورده شده اند. 

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

اینجاست که «« مرگ »» برایم «« گرم »» میشود

چرا که «« درد »» همان «« درد »» هست ,

 

دلم «« ارامش »» بالعکس میـــخواهد!

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

عجب هوایی داری!

هوایت که به سرم می زند ,

دیگر در هیچ هوایی نمی توانم نفس بکشم!!

عحب نفس گیر هست هوای دور از تو بودن !

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

به هرکسی که می رسي , می‌گوید ;

آدم فقط یک بار عاشق میشود ..

دروغ هست …

تو یقین نکن …

مثلا خود من , روزانه , مجدد , عاشقت می‌شوم …

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

دیشب باران قرار با پنجره داشت

روبوسی آبـــدار با پنجره داشت

 

یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد

چک چک,چک چک,چه کار با پنجره داشت؟

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

برترین تصویر هاي عاشقانه،

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

آه اگر آزادی سرودی می‌خواند

 

کوچک

 

هم چون گلوگاه پرنده اي

 

هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی‌ماند

 

سالیان بسیاری نمی بایست

 

دریافتی را

 

که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی هست … شاملو

به پرواز

 

شک کرده بودم

 

به هنگامی که شانه هایم

 

از توان سنگین بال

 

خمیده بود…

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

تصویر نوشته عاشقانه،

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

تصویر متن عاشقانه،تصویر هاي عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی این ماه

تصویر هاي عاشقانه خوشگل،