پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های جالب دختران جوان سرباز اسرائیلی

عکس های جالب دختران جوان سرباز اسرائیلی

عکس های جالب دختران جوان سرباز اسرائیلی 

ارتش اسرائیل تعداد بسیار زیادی دختر جوان در خود دارد که تصویر هاي آنها در فضای مجازی و خبرگزاری ها همۀ وقت} غوغایی بوده هست. بعد از این که وزیر عدل اجتماعی اسرائیل افشاگری درمورد تجاوز هاي جنسی به دختران اسرائیلی کرد حنجالی بزرگی در رسانه هاي این کشور غاصب برپا شده هست

 

گیلا گملیئل وزیر عدالت اجتماعی اسرائیل روز شنبه در گفتگو با روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت اظهار کرد در جوانی زمانی که در ارتش سرباز بوده هست، چندین بار برای مرخصی گرفتن خود را در اختیار فرماندهان قرار میداده تا به او مرخصی بدهند.او در ادامه تاکید کرد که موضوع آزار و اذیت جنسی خود را فاش کرده تا اساس را برای حل معضل آزار و اذیت جنسی نیروهای زن ارتش فراهم کند.

 

بر اساس قانون خدمت سربازی در اسرائیل دختران و پسران از سن ۱۸ سالگی بایست به خدمت ارتش در بیایند. با این حال دختران در صورتی که اعلام کنند مذهبی میباشند از این قانون مستثنی خواهند بود، ولی بیشتر دختران به خدمت سربازی می‌روند.دختران در همه ي اساس ها از جمله خلبانان هواپیماهای جنگی تا افسران اطلاعات به کار گرفته میشوند. با این وجود وظایفی وجود دارد که مختص مردان هست مثل: سربازان پیاده نظام و هدایت کنندگان تانک.

عکس های جالب دختران جوان سرباز اسرائیلی

عکس های جالب دختران جوان سرباز اسرائیلی

عکس های جالب دختران جوان سرباز اسرائیلی

عکس های جالب دختران جوان سرباز اسرائیلی

عکس های جالب دختران جوان سرباز اسرائیلی

عکس های جالب دختران جوان سرباز اسرائیلی

عکس های جالب دختران جوان سرباز اسرائیلی

عکس های جالب دختران جوان سرباز اسرائیلی

عکس های جالب دختران جوان سرباز اسرائیلی

زنان ارتش اسرائیل،دختران ارتش اسرائیل،زنان در ارتش نظامی اسرائیل،دختران نظامی اسرائیلی