پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی 

خنده دارترین عکسها از مجرمانی که در زندان مو هاي خود رابه اشکال عجیب‌وغریب درآورده اند و عکس انها در رسانه ها منتشر شده است. مجرمان و متهمان زندان هاي ایالات امریکا و اروپا اکثرا چهره هاي ناب و متمایز دارند , چهره هایي که در اینبخش از سرگرمی نمناک به تفاوت آنها در مدل مویشان می‌پردازیم .

 

عکس هایي که مشاهده میکنید به وضوح گویای طنز بودن مدل مو هاي این افراد پیشینه دار است و نیاز به توضیحات خاصی نخواهد بود. در بین عکسها افت هاي عجیب , مو هاي تراشیده نصفه و نیمه و حتی زنی را میبینید که موهایش ابزار فرکننده مو دارد که از قرار معلوم این بانو مهلت نکرده قبل از بازداشت شدن آنها را باز کند.

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار مدل موهای عجیب این زندانی ها

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

انواع مدلهای مو افراد مجرم در زندان

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکسهای طنز از مدلهای موی افراد تبهکار

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکسهای طنز مجرمان

عکس های خنده دار از مدل موی مجرمان زندانی

عکسهای طنز از مدل موی مجرمان زندانی