پارس ناز پورتال

اخذ ویزای تحصیلی

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

خودروهای کلاسیک و قدیمی در روسیه به رژه درآمدند و حاضرین هم به تماشای این خودروها پرداختند.خودروهای این مجموعه بسیار گران بها هستند. چند روز پیش خیابان های مسکو میزبان خودروهای کلاسیک بود. در گردهمایی خودروهای قدیمی در میدان سرخ مسکو، مردم با آنها عکس یادگاری می‌گرفتند و سواری با آنها را امتحان می کردند.

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

خودرو کلاسیک در روسیه

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

ماشین های کلاسیک

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

ماشین های کلاسیک و زیبا

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

خودروهای قدیمی

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

خودرو کلاسیک

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه

ماشین قدیمی و کلاسیک

عکس های رژه ماشین های کلاسیک و قدیمی در روسیه