پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان 

شب های احیاي ماه رمضان با حضور دسته جمعی و عبادت و دعای مردم حال و هوای بسیار خاصی دارد که در این مقاله به عکس کشیده شده هست. مراسم احیا شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان بامداد جمعه بیست و ششم خرداد ماه با حضور اقشار گوناگون مردم در سراسر کشور برگزار شد.

 

تیپ هاي گوناگون در مراسم احیا

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان

عکس های زیبا از شب های احیا ماه رمضان