پارس ناز پورتال

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس هاي عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

 

گنجشکک درخت توام ،فصل بي کسي
بر شاخه ي بلند دلت، لانه ميکشم
برشانه هاي وحشي طوفان نپاش مو !
من خود به پيچ وتاب غمت شانه ميکشم !
.
هرشاخه شاخه ي تو شده آشيان من
ازوحشت صداي تبر جيغ مي کشم
بر ما مباد جدايي که ، شک نکن
بر دست هاي سرد تبر تيغ مي کشم !
.
حالا بغل بگير مرا حضرت درخت
پاييز برگ و بال دلم را بهار کن …
بر باد رفته از سر من عطر شانه ات
با بوسه هات برسر من گل هوار کن !

عکس هاي عروسي و زندگي عاشقانه زوجين خوشبخت

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس هاي زندگي عاشقانه زوجين

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

زيباترين عکس هاي زندگي زناشويي

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس هاي شب زفاف

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس هاي شب عروسي زوجين

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

آلبوم عکس زندگي شيرين زوجين

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس هاي خوشگذراني زوجين در ماه عسل

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

زيباترين عکس هاي عروسي عاشقانه

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس هاي عاشقانه زوجين خوشبخت

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس هاي عاشقانه ماه عسل در کنار دريا

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس هاي عاشقانه زن و شوهرهاي جوان

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

زيباترين تصاوير دامادهاي عاشق

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس های عاشقانه عروس و داماد در حال عشق بازی

عکس عاشقانه و رمانتيک زوجين جوان