پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه 

محمدرضا شاه پهلوی وقتی تاج را بر سر گذاشت کشور در جشن و چراغانی بود. شاه جدید بر تخت نشست تا حکومت را به دست گیرد. تاجگذاری محمدرضا پهلوی جشنی بود که در تاریخ ۴ آبان ۱۳۴۶ چهل و هشتمین سال زادروز محمدرضا پهلوی در تالار کاخ گلستان برگزار شد و محمدرضا پهلوی مراسم تاجگذاری خود را جشن گرفت و تاج بر سر خود و همسرش فرح پهلوی گذاشت.

 

به دلیل شرایط سیاسی در ایران اشغال شده پس از اینکه محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران در مجلس شورای ملی سوگند پادشاهی خورد و پادشاه ایران شد، با خواست شخص محمدرضا پهلوی مراسم جشن تاجگذاری به زمانی محول شد که وی اطمینان خاطر یافته بود که ملتش در امنیت و رفاه اجتماعی و سیاسی به سر می‌برند.

 

محمدرضا پهلوی پیش از آغاز مراسم گذاردن تاج بر سر فرح پهلوی گفت:

«از خداوند سپاسگزارم که به من فرصت داد تا جایی که در قدرت من بود به مملکت و ملتم خدمت کنم. ار خداوند می‌خواهم که قدرت ادامه آنچه را که تاکنون انجام داده‌ام به من اعطا فرماید. شرف و افتخار ملت و کشورم تنها هدف زندگی من است. من تنها یک امید دارم و آن حفظ استقلال،

 

حاکمیت ایران و پیشرفت مردم ایران است و برای رسیدن یه این هدف آماده‌ام تا در صورت لزوم جان خود را فدا کنم. باشد که خداوند توانا به من فرصت دهد کشوری خوشبخت و جامعه‌ای آبادان به نسل‌های بعد تحویل دهم و پسرم، ولیعهد نیز در انجام رساندن این بار سنگین تحت توجهات باری تعالی موفق گردد.»

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

تاریخ تاج گذاری محمدرضا پهلوی

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

مراسم جشن تاجگذاری

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

تصاویر تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

تاج گذاری رضا شاه

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

مراسم جشن تاجگذاری محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاه

عکس های مراسم تاج گذاری محمدرضا شاهعکسهای تاج گذاری محمدرضاشاه