پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام

در سری سوم عکس و متن هاي خاص اینستاگرامی، عکسهای چالشی و متن هاي زیبایی را گردآوری کرده ایم. شـما میتوانید از این عکسها و متن ها برای پست ها، پروفایل و بیو صفحه خودتان استفاده کنید. در ادامه با مجله پارس ناز همراه بمانید تا بـه همراه هم موضوع امروزمان را دنبال کنیم.

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

بـه مـا گفتند باید بازی کنید

گفتیم با کی ؟

گفتند با تیم دنیا

تا خواستیم بپرسیم بازی چی ؟

سوت آغاز بازی رو زدن . فقط فهمیدیم خدا تـو تیم ماست

بازی شروع شد و دنیا پشت سر هم بـه مـا گل میزد

ولی نمیدونم چرا هر وقت بـه نتیجه نگاه می‌کردم امتیاز ها برابر بود

تـو همین فکر بودم کـه خدا زد پشتم و خندید و گفت 

نگران نباش تـو وقت اضافه می‌بریم حالا بازی کن

گفتم آخه چطوری ؟

بازم خندید و گفت 

خیلی ساده فقط پاس بده بـه مـن 

باقیش با مـن ؟

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

متن زیر عکس اینستاگرام

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس برای پست اینستاگرام ،متن زیبا برای پست

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

یک دقیقه سکوت
بخاطر تمام آرزوهایی کـه در حد یک فکر کودکانه باقی ماندند
بخاطر امید هایي کـه بـه نا امیدی مبدل شدند
بخاطر شب هایي کـه با اندوه سپری کردیم
بخاطر قلب هایي کـه زیر پای کسانی کـه دوستشان داشتیم له شد
بخاطر چشمانی کـه همیشه بارانی ماندند
یک دقیقه سکوت
بـه احترام کسانی کـه شادی خودرا با ناراحت کردنمان بـه دست آوردند
بخاطر صداقت کـه اینروزها فراموش شده اسـت
بخاطر محبت کـه بیشتر از همه ی مورد خیانت قرار گرفت
یک دقیقه سکوت:
بخاطر حرف هاي نگفته
برای احساسی کـه همواره نادیده گرفته می‌شود

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

متن برای پروفایل اینستاگرام

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

متن برای عکس سلفی،

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

چشم مـن حرمت اشکاتو نگه دار

میدونی چند تا غروبو گریه کردی؟

قطره قطره آب شدن ثانیه هامون

قد لحظه هاي خوبو گریه کردی

هنوزم یکی نشسته روی ابرا

نگران کفترای یا کریمه

دیگه وقت خنده هاي بی بهونس

چشم مـن گریه نکن خدا کریمه

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس نوشته برای اینستاگرام

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

متن خاص برای بیو اینستاگرام

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

فقط باش
همین کـه هستی کافیست
دور از مـن
بدون مـن
چـه فرقی می‌کند؟
گل می خري! خوب اسـت
برای مـن نیست؟
نباشد
همین کـه رختمان زیر یک آفتاب خشک می‌شود کافیست
دلخوشم بـه این حماقت شیرین.

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

دلم کسی را می خواهد مثل خودم دیوانه
کسیکه در کوچه ها
بـه دنبال مرغ و خروس ها بیفتد
وبادبادک بسازد
بسپارد بـه دست آسمان
دلم کسی را می خواهد شبیه بـه هیچکس
آنقدر صاف و ساده
کـه بوسه اي گونه هایش را گل بیاندازد
ازآنهایی کـه می‌شود
با انها لذتی بی‌نهایت را تجربه کرد
شبیه بـه خودم
دیوانه

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

دیر کـه جواب می دهي نگران میشوم
می‌گویند نگرانی، عشق نیست 

چند روز کـه صدای خنده هایت را نمیشنوم دلتنگ میشوم
می‌گویند دلتنگی، عشق نیست

بـه بودنت، بـه عاشقانه هایت عادت کرده ام
میگویند عادت عشق نیست

و مـن هنوز حیرانم از این همه ی کـه درگیرم با تـو
کـه میگویند عشق نیست

تـو بگو عشق هست؟
یا عشق نیست

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

باز در کوچه کسی عاشق باران شده اسـت
این دروغ اسـت ولی نام تـو عنوان شده اسـت
پرده ي صاف اتاقت بـه کناری رفته
و همین باعث یک شک دو چندان شده اسـت
فصل چشمان تـو آنقدر هوایش سرد اسـت
کـه شبیه نفس باد زمستان شده اسـت
چـه قدر فکر کنم سوء تفاهم باشد
کـه کسی پشت نفس هاي تـو پنهان شده اسـت
بس کن آقا، برو و شال وکلاهت بردار
مدتی هست دلت مثل خیابان شده اسـت
آسمان ابری و بغضی بـه گلویش انگار
موعد ریزش یکبارۀ باران شده اسـت

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

نمیدانم

تـو از نفس گفتی

یا نفس از تـو

کـه تا پای عشق ات نفس نفس

تمام داغ هاي جهان رابه دنبالم کشاندم

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

گاهى دلت مى خواهد خودت را بغل كنى

كه بفهمى زنده اى

آدميست ديگر

با اين همه ی شلوغى دور و برش

شايد از تنهايى مرده باشد

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

با صد هزار جلوه برون آمدی

کـه مـن

با 100 هزار دیده

تماشا کنم تـو را 

عکس های چالشی و متن های زیبا برای پست اینستاگرام (3)

جدايی مـن و تـو

قصه غم انگيزيست

چـه شور میزند اين جا

سه تار موهايت