پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

عکس و متن تبریک روز ارتش ۹۹ | 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

 

در اینبخش مجموعه اي از عکس و متن تبریک روز ارتش را مرور می‌کنیم. روز 29 فروردین بنام روز ارتش نامگذاری شده اسـت، دراین روز در سراسر کشور رژه هاي نظامی بـه اجرا در می‌آیند و جت هاي جنگی ارتش جمهوری اسلامی، آسمان استان ها را می پیمایند، در همین منظور امروز مجموعه اي از عکس پروفایل، عکس نوشته و پیام هاي تبریک روز ارتش را مرور می‌کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

ببر بیان کرده چو رستم بـه تن 

ارتشی‌ ام حافـظ خـاک میهن

تخمه زالم پسر گیو و طـوس

خـاک ره فاطمـه را داده بـوس

 

روز ارتش چه روزی است؟

29 فروردین، مصادف با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی هاي دلاور مردان نیروی زمینی ارتش می‌باشد. همزمان با بـه ثمر رسیدن انقلاب اسلامی، ارتش رژیم شاهنشاهی كه پیكره ي اصلی آنرا جوانان برومند خانواده هاي مسلمان و اغلب بینوا ایرانی تشكیل می داد، بـه ندای آسمانی رهبر انقلاب لبیك گفتند.

 

در نتیجه هم صدا و همراه با امت در براندازی نهایی رژیم ظلم شاهی بـه ستیز بی امان با دشمنان داخلی و خارجی انقلاب برخاست و بعنوان اولین بازوی توانمند نظامی انقلاب در جهت تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران تلاش هاي خستگی ناپذیر و مستمری رابا فداكاری و ایثار ودر ابعاد مختلف آغاز كرد.

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

عکس پروفایل روز ارتش مبارک + متن زیبا

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

اس ام اس تبریک روز ارتش در روز 29 فروردین

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

تشنۀ لب باده‌ي حسن القضا

شهره بـه عشق علی مرتضی

وارث میراث تهمتن منم

پنجه‌ي در پنجه‌ي دیو افکنم

روز ارتش خجسته باد…

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

عکس های تبریک روز ارتش با متن

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

متن تبریک روز ارتش + نوشته تبریک روز ارتش + عکس نوشته تبریک روز ارتش

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

کرده ازآن لشکر ایران هوس

بازنگردد بـه خدا زنده کس

قوم قمر در کف او ذوالفقار

لشکریان تـو کند تار و مار

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

عکس نوشته تبریک روز ارتش + متن روز ارتش مبارک

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

عکس پروفایل و متن تبریک روز ارتش

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

مـا پای سپاه عشق هستیم همـه

دلداده‌ي راه عشق هستیم همـه

تا کور شود هرآنکه نتواند دید

مـا پشت و پناه عشق هستیم هـمه

شیطان زِ صدای زیرو بم می ترسد

از نسل مدافع حرم می ترسد

مانند نتانیاهو و آل سعود

از نام خلیج فارس هم می ترسد

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

تبریک روز ارتش به همسرم

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

عکس درباره تبریک روز ارتش

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

اي سربازان غیور كه برای میهن و كشور خود فداكاری می كنید، بپاخزید، پیوند خودرا با ملت عزیز استوارتر كنید و كشور خودرا از زبونی و ذلت نجات دهید و دست غارتگران را كوتاه كنید و شرف و عزت را برای خود بـه یادگار بگذارید و سعادت دو دنیا را بیمه كنید. «روز ارتش مبارک».

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

متن تبریک روز ارتش همراه با عکس

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

شعر در مورد روز ارتش

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

ملت ایران موظفند از ارتش اسلامی استقبال كنند و احترام برادرانه از آنان بنمایند. اكنون ارتش در خدمت اسلام اسـت و ارتش اسلامی اسـت و ملت شریف لازم اسـت آن رابه این سمت رسماً بشناسند و پشتیبانی خودرا از آنان اعلام نمایند. مـا و شـما و ارتش برادرانه باید برای حفظ امنیت كشورمان كوشش كنیم و بـه شرارت اشرار و اخلال مفسدین خاتمه دهیم.

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

متن ادبی روز ارتش

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

عکس نوشته روز ارتش

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

باخون خویش حفظ نمودید

مرز میهن زدشمن خناس

دشمن زِ اقتدارتان شده دلسرد

بادا نثار مقدمتان یاس

روز ارتش مبارک

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

عکس پروفایل روز ارتش

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

تبریک روز ارتش

عکس و متن تبریک روز ارتش ۱۳۹۹ در 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

آنکادر کل گردان بد نیست افتضاح اسـت

فرمان ایست از نو اصلاً صدا ندارد

از بس بـه دور پرچم سربازها دویدند

حمام و دستشویی امروز جا ندارد

گفتم جناب سروان آخر چرا؟ چگونه؟

با یک لگد بـه مـن گفت ارتش چرا ندارد