پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها 

در اینبخش مجموعه جدید از عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دستها را مرور میکنیم. روز 22 مرداد مصادف اسـت با روز جهانی چپ دستها، دراین روز درباره اقلیت چپ دستها و هم چنین امکاناتی کـه آن ها ازآن محروم هستند صحبت میشود. جمعیت چپ دستها در ایران نسبت بـه سایر کشورها قابل توجه می باشد. بهمین منظور در ادامه مجموعه جالب و جدید را مرور خواهیم کرد.

 

عکس تبریک روز جهانی چپ دست ها

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

چند درصد جمعیت دنیا چپ دست هستند؟

تحقیقات نشان می دهد کـه بین ۱۰ تا ۱۲ درصد جمعیت جهان چپ دست هستند. چپ دست بودن با وجود مشکلاتی کـه گاه و بیگاه در دنیای راست دست‌ها برایشان پیش میآید، در مجموع می تواند بـه دلایلی جالب و جذاب باشد. با وجود این کـه چپ‌دست‌ها درصد کمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند اما خیلی از آن ها شغل‌هاي بسیار مهمی داشته اند.

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

درباره روز جهانی چپ دست ها

روز ۱۳ اوت برابر با ۲۲ مرداد بنام روز جهانی چپ‌دست‌ ها نامگذاری شده‌اسـت. نام این روز درسال ۱۹۷۶ برابر با ۱۳۵۵ خورشیدی پیشنهاد شد و بـه تصویب رسید. دلیل نامگذاری این روز، انتقاد از این اسـت کـه تمامی ابزارها و امکانات برای راست دست‌ها طراحی شده اند. اکثریت، چپ دست‌ها را وادار بـه کاربرد از دست راست می کنند. هم چنین یکی از هدف‌هاي این روز پیکار با باورهای خرافاتی درباره چپ دست هاست.

 

چپ‌دستی بـه معنای گرایش طبیعی افراد در بـه‌کارگیری از دست چپ برای انجام کارهای گوناگون و بـه‌ویژه نوشتن اسـت. پژوهش‌هاي گوناگون نشان می دهد کـه در جامعه‌هاي گوناگون، ۷۰ تا ۹۰ درصد جمعیت، راست‌دست و دیگران چپ‌دست هستند. درصد بسیار کمی نیز توانایی بکار بردن هردو دست را دارند. پژوهشگران دانشگاه آکسفورد بتازگی ژنی را کشف کرده اند کـه گمان می رود فاکتور بروز چپ‌دستی اسـت.

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

متن تبریک روز چپ دست ها

بـه هرحال این اقلیت باهوش، مستعد و هنرمند درصد محدودی از جامعه مـا را تشکیل می‌دهند. انها قادرند در زمینه هاي ورزشی، علمی و هنری نسبت بـه راست دستها حرف هاي بیشتری برای گفتن داشته باشند و حدود ده درصد از جمعیت جهانی را شامل می‌شوند. روز جهانی چپ دستها مبارک.

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

در مغز افراد راست دست نیمکره سمت چپ مسئول احساسات و نیمکره سمت راست مسئول منطق و پردازش کردن داده ها و ارزیابی اسـت، در مغز افراد چپ دست این مورد وارونه اسـت و پیوند بیشترو تنگاتنگ تری میان این دو نیمکره بر قرار اسـت و همین باعث میشود کـه افراد چپ دست ویژگی هاي زیر را داشته باشند.

 

کمتر گول بخورند.

بیشتر مشکوک باشند.

سخت تر قانع بشوند.

بیشتر خشمگین بشوند.

زود وابسته شوند و سخت دل بکنند.

توانایی مدیریت بهتری داشته باشند.

درک موسیقی بیشتری بـه موسیقی داشته باشند.

روابط دوستانه تر و گرم تری داشته باشند.

راحت وتر و عمیق تر مطالب تازه را یاد بگیرند.

برای یادگیری نیاز کمتری بـه تکرار داشته باشند.

روز جهانی چپ دستها مبارک.

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

احتمال نابغه بودن چپ دستها بیشتر اسـت.۲۰ درصد اعضای MENSA «انجمن افراد باهوش» چپ دست هستند. بله دیگه مـا اینیم هم باهوش هم هنرمند. روز جهانی چپ دستها مبارک.

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

عکس و متن تبریک روز جهانی چپ دست ها | عکس پروفایل روز جهانی چپ دست

دوستان خوب چپ دست

خاص ترین ها

دلبرترین ها

باهوش ترین ها

جذاب ترین ها

کلی آرزوهای خوب براتون دارم

روز چپ دستها مبارک