پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

جدیدترین عکس و متن روز جهانی زن 

در اینبخش مجموعه اي از جدید ترین عکس ومتن روز جهانی زن را مرور خواهیم کرد. روز 8 مارس کـه برابر با 17 اسفند می‌باشد، بنام روز جهانی زنان نامیده شده اسـت. در بیشتر کشور هـای جهان این روز بـه زنان اختصاص دارد، البته در کشور مـا هم این روز در میان مردم گرامی داشته می شود. اگر می‌خواهید این روز رابه زنان زندگی تان تبریک بگویید، می‌توانید از عکسها و متن هایي کـه در زیر آورده ایم استفاده کنید.

 

عکس تبریک روز جهانی زن

هر سالروز 8 مارس، 17 اسفند، در سراسر جهان بعنوان روز جهانی زن جشن گرفته میشود. جنبش زنان، کـه از دل جنبش کارگری بیرون آمد، در ابتدا روز جهانی زنان کارگر نام داشت. اما با گسترش جنبش زنان برای بـه‌دست آوردن حقوق مساوی با مردان، بـه روز جهانی زن تغییر نام داد. این روز یادآور دستاوردهایی اسـت کـه زنان طی قرن گذشته برای رسیدن بـه موقعیت‌هاي سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برابر در جامعه داشته‌اند.

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

روز جهانی زنان در کشور هـای بسیاری بعنوان روز تعطیل شناخته میشود و ازآن بعنوان موقعیتی برای تجلیل از زنان برابری‌خواه و فعال در زمینه‌هاي مختلف اجتماعی و سیاسی استفاده میشود. بذر روز جهانی زن درسال ۱۹۰۸ کاشته شد، کارگران زن کارخانـۀ نساجی کتان در شهر نیویورک بـه منظور احیا خاطرۀ اعتصاب دراین روز راکه تبعیض، محرومیت و فشار کار و حقوق بسیار کم زنان را بیاد می آورد دست بـه اعتصاب زدند.

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

متن روز جهانی زنان

هشتم مارس، روز جهانی زن در تعداد زیادی از کشور هـای جهان گرامی داشته می شود. روزی کـه زنان جهان بدون توجه بـه گرایشات مختلف فکری، عقیدتی،نژادی و … بـه یادآوری موفقیت ها و دستاوردهای شان میپردازند. در حقیقت، این روز مجالی اسـت برای نگاه کردن بـه گذشته در مسیر تلاش ها، منازعه ها و فعالیت هاي پیشین، و بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت هاي پیش رو و فرصت هایي کـه در انتظار نسل آینده زنان اسـت.

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس نوشته روز جهانی زن

زن خود قدرت اسـت

خود سمبل ایثارگری ست

بـه تنهایی وارث هویت اسـت

زن یعنی لطافت

یعنی محبت

بدانید کـه زن بودن کار هرکسی نیست…

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس پروفایل روز جهانی زن

زن مظهر عشق و محبت اسـت، اما ساده لوح نیست. زن مظهر ظرافت اسـت، اما ضعیف نیست و مظهر مهربانیست، اما ستمدیده نیست. کاش این‌ها را باور کنیم و بخاطر خصلت هایي کـه در وجود یک زن نهادینه شده، وی را در بند خواسته هاي خود نکنیم. گاهی اوقات زن بخاطر خصلت هایي کـه دارد، از خود گذشتگی هایي هم خواهد کرد. اما کاش این از خودگذشتگی ها را وظیفه اش ندانیم. کاش حقوق زنان را درک کنیم و بـه آن ها احترام بگذاریم…

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

متن زیبا درمورد روز جهانی زن

با مـن چـه کرده اي؟

کـه این همه ی عجیب دوستت دارم.

حتی با شوخی نبودنت هم قلبم از حرکت می‌ایستد.

میفهمی کـه حتی قدرت فکر کردن بجای خالی ات را ندارم؟

اعتراف می‌کنم کـه ضعیفم…

مـن شاید قویترین زن دنیا باشم

ولی در مقابل تـو ضعیفم، آنقدر کـه

حتی با افتادنِ خطِ ظریفِ بین ابروهایت بـه گریه می افتم.

یا با تصور نشنیدن صدایت سرگیجه می‌گیرم…

چشمانت را باز کن…

ببین وقتی هستی همه ی وجودم چشم میشود

تا همه ی ي وجودش را نظاره کند…

حالا تـو بگو عجیب نیست؟

این همه ی دوست داشتن؟

اکنون هرچه درمن اسـت تنها تویی…

روز جهانی زن رابه مادران و دختران تبریک می‌گوییم

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

عکس و متن روز جهانی زن (17 اسفند / 8 مارس)

اگر جهان بـه دست مـا زنها بود

و جهان فرشی زیر پای انسانها بود

مـا زنان و دختران

این فرش را زیباتر و مهربانتر می بافتیم

روز جهانی زن بر تمام شـما خجسته باد