پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس 

دراین پست، مجموعه اي از عکس و متن روز جهانی عکاس را مرور می‌کنیم. 19 آگوست برابر با 28 مرداد ماه مصادف با روز جهانی عکاس می باشد. دراین روز عکاس ها مقام خودرا جشن می‌گیرند و بیشتر درباره هنر عکاسی صحبت میکنند. درباره تاریخچه روز جهانی عکاسی بحث هاي زیادی وجوددارد کـه هر کدام طرفداران خودرا دارند. بـه هرحال در زیر مجموعه زیبایی رابه همراه هم می‌بینیم.

 

روز جهانی عکاس مبارک

روی زندگی خود لنز واید ببندید تا زندگی را عریض ببینیم

عمق می داني باز برای دیافراگم در زندگیمان تعریف کنیم

تا آینده زندگیمان را روشن سازیم

شارپنس را از اتومات برداریم،آن را تنظیم دستی کنیم

و وضوح تصویر زندگیمان را بیشتر بسازیم

سرعت شاترهای زندگیمان را بادقت انتخاب کنیم

چرا کـه خیلی از خاطرات گذرا هستند

اما نیاز هست آن هارا بی حرکت ثبت کنیم

فیلترهای رنگی را از زندگی خود دور کنیم و یکرنگ بمانیم…

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

روز جهانی عکاس چه روزی است؟

واقعیت این اسـت کـه ایده‌ي نام‌گذاری این روز « در جهان »، بعنوان روز جهانی عکاسی قدمت زیادی نداشته و بـه سال 2010 باز می گردد. جوانی استرالیایی بنام کُرسکه آرا « Korske Ara » در روز 19 آگوست این سال، وبسایتی با عنوان روز جهانی عکاسی « worldphotographyday.com » را راه‌اندازی کرده و پیشنهاد میدهد کـه این روز بعنوان روز جهانی عکاسی گرامی داشته شود.

 

اما در اصل شورای عکاسی بین‌ المللی هند درسال 1991 اولین نهادی بود کـه این روز را رسما بعنوان روز جهانی عکاسی جشن گرفت و ازآن هنگام تا امروز هر سال کشور هـای بیشتری این تاریخ را بعنوان «روز جهانی عکاسی» در تقویم‌هاي خود ‌گنجانده‌اند. بـه طوری کـه هر سال این رویداد نسبت بـه سال گذشته در گستره‌ي بزرگتری برگزار شده اسـت.

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

چرا 28 مرداد؟

اما اصلا چرا 19 آگوست؟ این روز بعلت اختراع داگرئوتایپ، روز جهانی عکاسی لقب گرفته اسـت. داگرئوتایپ یا داگرئوتیپ « daguerréotype » اولین روش موفق در ثبت عکس‌هاي دائمی و استفاده تجاری از عکاسی اسـت. این روش را لوئی داگر مخترع و عکاس فرانسوی بـه همراه ژوزف نیسه فور نیپس درسال 1837 میلادی اختراع کرد.

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس پروفایل روز جهانی عکاس

عکاسی یه راه برای احساس کردن، لمس کردن، و عشق ورزیدنه. چیزی کـه مـا ثبت میکنیم برای همیشه ثبت میشود… و مدتها بعد از این‌کـه شـما همه ی چیز رو فراموش کردید، یادآور چیزهای کوچک خواهد بود. مـا عکس می‌گیریم تا بفهمیم زندگی چـه معنایی برای مـا دارد. روزعکاسی،بر همه ی عاشقان عکاسی مبارک.

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکاسی یعنی چـه؟

عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر؛ عکاسی دارای سه جنبهٔ علمی، صنعتی و هنری اسـت/ بـه‌عنوان یک پدیدهٔ علمی متولد شد، بـه‌شکل یک صنعت گسترش یافت و بعنوان هنر تثبیت شد. باید بگوییم کـه عکاسی توسط یک فرد کشف و تکمیل نشده‌اسـت، بلکه نتیجهٔ تلاش تعداد زیادی از افراد در زمینه‌هاي مختلف و اکتشافات و نوآوری‌هاي آنان در طول تاریخ اسـت.

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس نوشته روز جهانی عکاس

عکاس ها، آدمای جالب!!

اگر باهاشون بروید جایی

وسط شیرین ترین خاطره

یهو می‌گویند “یه لحظه صبر کن!

شک نکن یه چیزی چشمشو گرفته

کـه سریع باید عکسشو بگیره و ثبت کند

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

عکس و متن روز جهانی عکاس بهترین عکس نوشته های تبریک روز عکاس

متن روز جهانی عکاس

در دنیایی کـه همه ی چیز زود فراموش میشود، عکسها سندی هستند کـه با ثبت یک لحظه راوی تاریخ می‌شوند. لحظه کوتاهی کـه در قاب کوچک عکسها ثبت میشوند آنقدر نیرومند اسـت کـه میتواند زیبایی، ستم، امید و اندوه نهفته در درون خود رابه چشم هایي کـه نظاره گر آن هستند منتقل کند.