پارس ناز پورتال

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس و متن تبریک روز روانشانس 

در اینبخش مجموعه اي جدید از عکس و متن تبریک روز روانشانس را مرور میکنیم. روز 9 اردیبهشت ماه مصادف اسـت با روز جهانی روانشانس و مشاور، امروزه بر کسی پوشیده نیست کـه حضور روانشناسان در هر جامعه اي از چـه اهمیت بالایی برخوردار اسـت. روان‌شناس ها و مشاوران همواره تلاش میکنند تا سلامت روان انسانها را در بالاترین سطح نگه دارند. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

عکس تبریک روز جهانی روانشناس

 

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

ضمن عرض تبریک روز روان شناس

امیدوارم همواره بـه رسالت راستین خویش

کـه ترمیم روان انسانهاست،

پایبند و متعهد باشید.

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

بنام صاحب روان‌ها

و مـن دمیدم از روح خود در شـما

گر عشق نبودی و غم عشق نبودی

این‌ سان سخن نغز کـه گفتی؟ کـه شنودی؟

گر باد نبودی کـه سر و زلف ربودی

رخساره معشوق بـه عاشق کـه نمودی؟

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

متن تبریک روز روانشناس و مشاور

پنجشنبه نهم اردیبهشت یک هزار سیصد و نود و پنج خجسته باد و شادباد کـه این روز مزین شد بنام یک علم، علمی کـه ساحت تقدیسش چیزی اسـت در محدوده آن مکانی.علمی کـه باز می‌آفریند، تعمیر می کند ارواح گونه گونه بشر را، کـه ساحت خداوندگاری خویش درنوردیده‌ اند و گاه بـه‌اندازه عمری ازدست‌رفته، از اصل خویش دورافتاده‌اند.

 

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش در بزرگداشت علم روانشناسی همین بس کـه رسالتش شفای روح اسـت، کـه وصل خویشتن خویش بـه خویش اسـت. روز روان شناس و مشاور خجسته باد دارد، چراکه روز مبحث شفای اصل انسانی اسـت. چـه روز اردیبهشتی خوبی، چـه لحظه‌هاي غلیظی و چـه حس مطلوبی.

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

روز روان‌شناس یعنی

روز درک معنا‌هاي والای روح و روان

و تلاش برای بالقوه کردن آن ها

شادباش و تبریک مرا

بـه مناسبت روز روان شناس پذیرا باشید.

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

بـه‌زودی روانشناسی در تمام محیط‌هاي انسان نشین کره خاکی فراگیر خواهد شد چراکه انسان خودش در مسیر رشد و تکامل در طول تاریخ احساس نیاز بـه مشاوره سالم و علمی و ترمیم و تعمیر مداوم روح را چونان نیاز بـه اکسیژن خواهد یافت و روانشناسان می توانند در جهت تسریع این مسیر در زیست انسان مؤثرترین باشد. روز روانشناسی مبارک بادا

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

عکس پروفایل و متن تبریک روز روانشانس و مشاور 9 اردیبهشت

علم روانشناسی از علوم اعطاشده الهی بـه بشریت اسـت و همانا روان از باری‌تعالی تکثیر گشت و اشرف مخلوقات خوانده شدیم بر خاک. روانشناسی و روان‌شناس مشخصاً حوزه‌هاي امن برای ترمیم خواهد بودو با اندکی آگاهی رساندن و ترفیع دانش در جماعت مذکور، مقاومت‌ها نیز سست و شکسته خواهد شد. نهم اردیبهشت روز روانشانس خجسته باد.