پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

 

در اینبخش مجموعه اي از عکس پروفایل حضرت علی «ع» رابه همراه هم مرور می‌کنیم. امروز همچنین زیباترین جملات از امیرالمومنین را نیز مطالعه می‌کنیم. پیشوای بزرگ شیعیان طرفداران و عاشقان زیادی در سراسر جهان دارد، احادیث و جملات او می‌تواند راه گگشای خیلی از مشکلات پیروان آن حضرت باشد، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا این عکسها و جملات را مرور کنیم.

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

از گنج‌هاي بهشت

نیکی کردن و پنهان نمودن کار نیک

و صبر بر مصیبتها و نهان کردن گرفتاری‌ها اسـت

زاهد در دنیا کسی اسـت کـه

حرام بر صبرش غلبه نکند

و حلال از شکرش باز ندارد

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

عکس با کیفیت درباره حضرت علی

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

با دوستت آرام بیا

بسا کـه روزی دشمنت شود

و با دشمنت آرام بیا

بسا کـه روزی دوستت شود

با دشمن دوستت دوست مشو

کـه با اینکار با دوستت دشمنی می‌کنی

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

عکس نوشته هاي در مورد حضرت علی «ع»

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

عکس های مذهبی حضرت علی برای پروفایل گوشی

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

آیا شـما را از فقیه کامل خبر ندهم؟ آن کـه بـه مردم اجازه نافرمانی خدا را ندهد و انها را از رحمت خدا نومید نسازد و از مکر خدایشان آسوده نکند و از قرآن رو بـه چیز دیگر نکند و خیری در پرستش بدون تفقه نیست و خیری در علم بدون تفکر نیست و خیری در قرآن خواندن بدون تدبر نیست.

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

تصاویر مذهبی حضرت علی برای پروفایل

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

عکس نوشته درباره حضرت علی

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

ارزش هرکسی

آن چیزی اسـت کـه نیکو انجام دهد

همانا بر شـما از دو چیز می ترسم

درازی آرزو و پیروی هوای نفس

اما درازی آرزو سبب فراموشی آخرت شود

و اما پیروی از هوای نفس

آدمی را از حق باز دارد

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

جملات قصار از حضرت علی

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

عکس درباره حضرت علی «ع»

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

هر کـه تنگ‌دست شد و نپنداشت

کـه این از لطف خدا بـه اوست

یک آرزو را ضایع کرده و هر کـه

وسعت در مال یافت و نپنداشت

کـه این یک غافلگیری از سوی خداست

درجای ترسناکی آسوده مانده اسـت

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

بهترین جملات حضرت علی همراه با عکس

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

حدیث از امام علی + عکس حضرت علی «ع»

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

مردن نه خوار شدن

و بی باکی نه خود باختن

روزگار دو روز اسـت روزی بـه نفع تـو

و روزی بـه ضرر تـو چون بـه سودت شد

شادی مکن، و چون بـه زیانت گردید

غم مخور کـه بـه هر دوی آن آزمایش شوی

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

جملات حضرت علی

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

عکس پروفایل حضرت علی

عکس پروفایل حضرت علی (ع) + زیباترین جملات از امیر المومنین

دانش سه سوگند اسـت

فقه برای دین

و دکتری برای تن

و نحو برای زبان

و صبر بر سه گونه اسـت

صبر بر مصیبت

و صبر بر اطاعت

و صبر بر ترک معصیت