پارس ناز پورتال

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

مجموعه 35 عکس پروفایل خدا «توکل به خدا، شکرگذاری» 

در اینبخش مجموعه اي زیبا از عکس پروفایل خدا را میبینیم. مـا همیشه شکرگذار نعمت هاي آفريننده خود هستیم، کسیکه مـا را بیشتر از هر چیزی در جهانی کـه آفریده دوست دارد و تمام خواسته او خوشبختی مخلوقات اش اسـت. دراین پست 35 عکس پروفایل با موضوع خدا، شکرگذاری، توکل و علاقه نسبت بـه آفريننده رابه همراه متن ها و شعرهای زیبا درمورد پروردگار مرور می‌کنیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

عکس نوشته جدید درمورد خدا و شکرگذاری و توکل به خدا

 

مـن از اعماق وجودم بـه تـو ایمان دارم

با هـمـه تارم و پودم بـه تـو ایمان دارم

درکنارت غمی از بودو نبودن‌ها نیست

اي همـه بودو نبودم بـه تـو ایمان دارم

مثل فواره کـه در اوج فرو می ریزد

لحظه‌ي اوج و فرودم بـه تـو ایمان دارم

بی‌تـو یک واژه‌ي بیگانه‌ام امّا با تـو

سر و پا شعر و سرودم بـه تـو ایمان دارم

تـو بسوزانم و بنگر  کـه پس از مرگ هنوز

اگرچه خاکستر و دودم بـه تـو ایمان دارم

بارالها طلب وصل تـو دارم.

پر پرواز گشودم بـه تـو ایمان دارم

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

متن های زیبا درباره خدا و تشکر از خداوند

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس اسم خدا جدید

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

دانلود عکس نام الله

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس شعر خدا + اسم پروفایل الله

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

خدایا شکرت کـه امروز بـه مـن فرصت دادی تا از زندگی‌ ام لذت ببرم. خدایا شکرت کـه بـه مـن و خانواده‌ ام سلامتی دادی. خدایا شکرت هرروز نعمت‌ هاي بیکرانت را وارد زندگی‌ ام میکنی و یک نگاه قشنگ بهم می‌بخشی. خدایا شکرت کـه هرلحظه مرا بـه مسیر درست و راه راست هدایت می کنی. خدایا شکرت کـه ایمان و باورم را روز بـه روز قوی‌تر میکنی. خدایا شکرت بـه خاطر قدرت شجاعت و اعتماد بـه نفسی کـه دارم.

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس پروفایل شکایت از خدا

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس کلمه الله برای پروفایل

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

پروفایل خدا جدید

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس اسم خداوند

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

خدایا شکرت کـه همـه جا با مـن هستی، شکرت کـه همیشه گرمای حضورت در قلبم حضور دارد، همیشه بهت ایمان دارم و تـو تنها هدایت گر زندگی مـن هستی. خدایا شکرت کـه عاشقانه خالصانه دوستت دارم. خدایا شکرت کـه این هـمه نعمت، سلامتی، پدر، مادر و کسانی کـه دوستشون دارم رابه مـن هدیه دادی. عاشق تـو هستم یگانه خدای مـن…

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس های با کیفیت با موضوع خداوند

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس های مذهبی برای خدا

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس نوشته های احساسی در مورد خدا

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس نام خدا برای پروفایل

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

خدای مـن، بـه خاطر حال خوبم، بـه خاطر این کـه در هرلحظه بجای این کـه مچم را بگیری، دست نیازم را میگیری، بـه خاطر تمام داشته‌ هایم، بـه خاطر هرآنچه کـه ندارم و ایمان دارم، تـو خود بـه مـن می‌بخشی، بـه خاطر این کـه مسیر را برام روشن میکنی و راه رابه مـن نشان می دهي، بـه خاطر این کـه خانواده‌ ام در کنارم هستند، بـه خاطر دوستان خوبم کـه دوستشان دارم و دوستم دارند، تـو را شکر می کنم.

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

تکه نوشته برای خداوند

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

متن خاص در مورد خدا

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

نوشته های احساسی در مورد خدا با عکس

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

جملات تصویری زیبا درباره خدا

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

مـن اومدم بین خوبا

اشتی کنم باهات خدا

بـه کی بگم بشیمونم

از این هـمه جرم و خطا

ببین کـه مـن روم نمیشه

سرم رو بالا بگیرم

میون زندون گناه

ببین خدایا اسیرم

ولی شنیدم از کرم

غمارو از دل می بري

اگر کـه مـن توبه کنم

گناهامو تـو می خری

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

جملات سنگین در مورد خدا

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس معنوی در مورد خدا

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

متن شکرگذاری زیبا از خداوند

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

متن تشکر از خدا

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

خدایا دوستت دارم

واسه هرچی کـه بخشیدی

همیشه این تـو هستی کـه

ازم حالم رو پرسیدی

بازم چشمامو می بندم

کـه خوبی‌هات رو بشمارم

نمیتونم فقط می گم

خدایا دوستت دارم.

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

شعر زیبا درمورد خدا

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس پروفایل خدا هست

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس پروفایل خدایی

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس نوشته در مورد خدا

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

سپاس مخصوص اوست. بجای هر نعمتی کـه بر مـا و برهـمه بندگان گذشته و آینده عطا فرموده اسـت و بـه تعداد همـه چیز‌هایي کـه علم او بر آن ها احاطه دارد و هـمه را فراگرفته اسـت؛ و بجای هر یک از نعمتها بـه تعداد چندین برابر، همیشه و جاوید تا روز قیامت. سپاسی کـه پایان ندارد ودر شمارش نمی آید و بـه اتمام آن دسترسی نیست و مدت آن تمام نمیشود.

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس پروفایل خدایا دوستت دارم

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس پروفایل خدایا شکرت

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس پروفایل درمورد خدا

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

عکس پروفایل خدا همراه با متن

عکس پروفایل خدا (35 عکس احساسی درمورد خدا + متن ها و جملات زیبا)

پروردگارا! از این کـه یکبار دیگر مرا لایق حیات دانستی شکرگزارم. از این کـه فرصت یک شروع مجدد رابه مـن عطا کردی سپاسگزارم. از تـو می خواهم بـه مـن درک و درایتی بیش از پیش ببخشی تا امروز اشتباهات دیروز را تکرار نکنم. فرصت‌هایي راکه در اختیارم قرار می دهي از دست ندهم و از یاد نبرم کـه شاید فقط برای امروز بتوانم دوستانم و یارانم را دوست بدارم. معبود بی‌ همتای مـن! شکرگزار تـو هستم…