پارس ناز پورتال

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی 

در اینبخش مجموعه اي از عکس و متن دختر و پسر مرداد ماهی را میبینیم. بـه ماه مرداد، داغ ترین ماه سال نزدیک می‌شویم. متولدین مرداد ماه همانند گرمای تابستانی اش آتشی مزاج هستند، ستاره انها خورشید اسـت و خیلی زود آتش درون شان شعله ور میشود. مرداد ماهی ها دوستانی وفادار هستند و می‌توانند والدینی نمونه باشند، آن ها خیلی زود اعتماد میکنند و عاشق دیده شدن می باشند.

 

عکس پروفایل مرداد ماهی جدید

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

متولدِ ماه مردادم

شیرم، نه شیرِ تـو جنگل

شکار می‌شوم بـه دستِ آن دلبر

با دوتیرِ سبز رنگِ چشمانش

اي غزالِ نازک اندامم

میخرامی درونِ بیشه زارِ دلم

لبِ تـو چون شبنمِ صبحگاهی

می نشیند بـه ترنمِ جانِ مـن

مـن کـه شیرم، مانده ام در حیرت

کـه خدایا چـه نعمتی دادی؟

کاش می‌شد شکار کنم وی را

نه برای خوردن، برای همراهی

تا قرار گیرد در آغوشم

این همان نعمتِ خدادادی اسـت

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس نوشته تبریک تولد مرداد ماه

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

مردادی کـه باشی:

بعضی اوقات وادار میشی

تـو فضای بغضت بخندی…

دلت بگیره، ولی دلگیری نکنی…

شاکی بشی، ولی شکایت نکنی…

گریه بکنی، اما نذاری اشکات پیدا بشن…

خیلی چیزارو ببینی، ولی ندیدش بگیری…

خیلی حرفارو بشنوی، ولی نشنیده بگیری…

خیلیها دلتو بشکنن و تـو فقط سکوت کنی…

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس پروفایل مرداد ماهی ام

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

مرداد

متولد شدم

در آغوش گرم جهان

نوازشی سرد

نثارم شد

بزرگ شدم

بودنت را

زمزمه کردم

در تنهایی هایم

باد وزید

عاشق شدم

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس پروفایل پسر مرداد ماهی

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

همه ی رو دوست دارم

وفادارم

اهل خیانت نیستم

مغرورم

عاشق عشقم

اما اگه نامردی ببینم

اگه دلم بشکنه

اگه دورویی و دروغ ببینم

نسبت بهت بی‌تفاوت میشم

میشم یه تیکه یخ

در مقابلت

چون مـن یک مردادیم

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس پروفایل دختر مرداد ماهی

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

ﻣﯿﮕﻦ:

ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻨﯽ‌ﻫﺎ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻦ

ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺘﯽﻫﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯿﻦ

ﺧﺮﺩﺍﺩﯼﻫﺎ ﻋﺎﺷﻘﻦ

ﺗﯿﺮﯼﻫﺎ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻗﻦ

ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﯼﻫﺎ ﺩﻟﺒﺮﻥ

ﻣﻬﺮﯼﻫﺎ ﺑﺎﻣﺮﺍﻣﻦ

ﺁﺑﺎﻧﯽﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯿﻦ

ﺁﺫﺭﯼﻫﺎ ﺩﻟﺴﻮﺯﻥ

ﺩﯼﻫﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪه‌اﻥ

ﺑﻬﻤﻨﯽﻫﺎ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻥ

ﺍﺳﻔﻨﺪﯼﻫﺎ ﺟﺬﺍﺑﻦ…

ﻭ ﻣﺮﺩﺍﺩﯼﻫﺎ ﻫﻢ:

ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺭﻭ ﯾﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺩﺍﺭﻥ!

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس پروفایل مرداد ماهی جدید

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

مـن زاده ي مردادم

در ترس نمی گنجم

در حرف نمی‌آیم

از کینه تهی گشتم

با عشق در افتادم

از مـن خبری خواهی

مـن در پس فریادم

مـن زاده ي مردادم

مـن زاده ي مردادم…

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی

عکس پروفایل دختر و پسر مرداد ماهی (عکس ها و متن های جدید)

وقتی یه مردادی رو

بار‌ها و بار‌ها از خودتون رنجوندین…

دیگه انتظار نداشته باشین

مثل قبل واسش ارزش داشته باشین

و دوستون داشته باشه….

چون خودش و احساسش

واسش مهمه و شـما زیر سوالش بردین…