پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

مجموعه : مذهبی
عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید 

در اینبخش مجموعه اي زیبا از عکس پروفایل دختر چادری را می‌بینیم. دین رسمی کشور مـا اسلام شیعی «اثنی عشری» می باشد و چادر یکی از مهمترین و رایجترین پوشش ها برای بانوان کشورمان اسـت، خانواده هاي مذهبی و خانم هاي مذهبی همیشه برای حضور در جامعه از پوشش چادر استفاده میکنند ودر شبکه هاي اجتماعی هم با همین پوشش زیبا ظاهر می‌شوند. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

عکس پروفایل دختر چادری زیبا و مذهبی

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

خانم…

بانو…

خواهر…

جدای از دیانت…

جدای از غیرت…

جدای از وجدان…

جدای از شریعت…

جدای از برادری یا خواهری…

تـو را وقتی محجبه هستی آسان تر بـه دل می نشانند…

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

سیاهی اش

بلندی اش

گرمایش…

آرامش محض اسـت…

مشکی بودنش، آبی ترین آسمان مـن اسـت

همین کـه دارمش، لذت دارد….

زینتم را می گویم:

چادر…

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

آرامش یعنی:

در خیابان قدم بزنی

و خیالت آسان باشد

کـه ده قافله دل کثیف با تـو نیست…

آرامش یعنی

بدانی از نگاه گرگ ها محفوظی…

آرامش یعنی

دراین روزگار کـه شنل قرمزی ها

خودنمایی میکنند، متفاوت بمانی!

آرامش یعنی:

وجدانی کـه آسوده و آرام اسـت…

وجدانی کـه می‌داند

امروز دل مردهای متاهل

و پسران جوان را نبرده اسـت…

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

مـن دختر شیرین سخن دوره قاجار

تـو پست مدرنی و مضامین دل اذيت

مـن اهل دل و چای هل و لعل نگارم

تـو اهل شب و شعر سپید و لب سیگار

مـن فلسفه ي عشقم و اشراقی محضم

تـو عقلگرا چون رنه و نیچه و ادگار

مـن پنجره اي رو بـه غزل… خواجه ي شیراز

تـو سخت، پر از خشتی و مانند بـه دیوار

با این همه ی عاشق شده ام دست خودم نیست

مـن دختر شیرین سخن دوره ي قاجار

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

عکس پروفایل دختر چادری جدید + متن های زیبا برای بیو اینستا و تلگرام

با چادر سیاهم وقتی در خیابانها

میان این عروسک هاي رنگی راه میروم…

طعنه ها، چادرم را نشانه میگیرند…

اما چادرمن محکم تراز این حرفهاست

کـه با این طعنه ها، خراش بردارد…

چادر مـن…

ازیاد نبرده چفیه هایي را کـه برای

چادری ماندنم خونی شده اند…