پارس ناز پورتال

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

عکس پروفایل تبریک روز ماما + اس ام اس های تبریک روز ماما

 

امروز مجموعه اي از عکس پروفایل روز جهانی ماما را مرور می‌کنیم. روز 5 ماه می برابر اسـت با روز جهانی ماما، این روز مطابق با 15 اردیبهشت ماه در تاریخ کشور مـا اسـت. در عده اي از کشورها دراین روز یک راهپیمایی 5 کیلومتری آغز می‌شود و کـه دراین راهپیمایی ماماهای سراسر جهان گرد هم جمع می‌شوند، در ادامه این مطلب عکسها و متن هاي زیبایی در مورد ماما و روز مامایی را می‌بینیم. با پارس ناز همراه باشید.

 

عکس و متن تبریک روز جهانی ماما

با تشکر از شـما

برای قلب باز و فوق العاده تان

برای محبت و دستان دلسوزتان

پروردگارا تـو قبل از یک مادر محبت و عشق را

در دستهای مـا بـه ودیعه گذاشتی

تا یک تولد را در آغوش گیریم

مـا بـه این عنایت در میان خود محتاجیم

روز جهانی ماما مبارک

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

دکلمه روز ماما

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

عکس مامایی برای پروفایل

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

با تشکر از تمام ماماهای دنیا

روزت مبارک اي سراپا سبزی

کـه نخستین نگاه نخستین نفس

اوّلین لبخند نخستین فریاد

اوّلین شوق و نخستین عشق را

نظاره گری و خواهی بود

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

عکس پروفایل تبریک روز جهانی ماما + عکس نوشته روز جهانی ماما

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

عکس نوشته روز ماما + متن و عکس تبریک روز ماما

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

سلام و سپاس نثارت

کـه با تحمل لحظه‌هاي دشوار

سبزی نگاهت را تقدیم

سیمای لطیف نوزادان می‌کنی

ماما ضربان قلب آینده را میشنود

روزت مبارک مامای گرامی

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

متن تبریک روز ماما + عکس و متن روز جهانی ماما مبارک

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

عکس تبریک روز جهانی ماما

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

ماما با شوق و رنج می آموزد

تا رنج انسان رابه شوق و آرامش برساند

تا فرزندان مان را در آغوش بگیریم

تا از سلامت مان مطمئن باشیم

روز ماما مبارک…

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

عکس تبریک روز جهانی ماما

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

روز جهانی ماما چه روزی است

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

چشمهایت راکه گشودی

در آغوش مـن از شوق آغاز زندگی گریستی

تولد بهانه با تـو بودن مـن اسـت

برای پر گشودن بـه آسمان زندگی درنگ نکن

مـن مشتاق دیدنت هستم

تـو نوازشگر مولود بهشتی بر فرش

نام تـو ثبت بماند بـه نکویی در عرش

** روز جهانی ماما مبارک **

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

شعر کوتاه در مورد ماما

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

عکس پروفایل تبریک روز ماما

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

دل نوشته برای روز ماما

 

نوزاد اوّلین نگاه معصومانه اش را

بـه تـو هدیه می کند و تـو نخستین کسی هستی

کـه گریه اش را صبوری میکنی

صبوری و معصومیت بدرقه راهت

روز جهانی ماما مبارک…

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

متن تبریک روز ماما

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

عکس نوشته درمورد ماما

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

عکس ماما ترسناک

 

پیامبر اکرم «ص»

کسیکه برای برآوردن نیاز بیماری تلاش ‏کند

خواه نیاز او برآورده شود یا نه

همانند روزی کـه از مادر متولد شده اسـت

از گناهان ‏پاک می ‏گردد

روز ماما خجسته باد…

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

عکس روز ماما + متن ادبی روز ماما

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن هاي زیبا در مورد ماما

21 عکس پروفایل روز جهانی ماما + متن های زیبا در مورد ماما

عکس پروفایل رشته مامایی

 

براستی کـه:

مامایی حس باشکوه ترین لحظه‌هاست

دیدن زیباترین اشک‌ها و دلنشین ترین لبخندهاست

مامایی لمس ثانیه هاي با شکوه یک تولد اسـت

در آغوش گرفتن هدیه پاک خداوند اسـت

مامایی چیزی نیست بجز عشق

روز ماما روز فرشته هاي مهربان خدا مبارک