پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه

 

امروز عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری رابه همراه متن ها و شعرهای کوتاه زیبایی بهمین مناسبت را جمع آوری کرده ایم. امام حسن عسکری یازدهمین امام شیعیان می باشند ایشان پدر امام زمان حضرت مهدی (ع) می باشند. امام حسن عسکری فرزند امام هادی امام دهم شیعیان هستند و بعد از ایشان بـه امامت رسیده اند، ایشان به دستور معتمد عباسی مسموم شده و بـه شهادت رسیدند.

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

اشعار و عکس برای تسلیت شهادت امام حسن عسکری

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

امـام عسـکری گردیده مسموم

سر مهدی سلامت سر مهدی سلامت

بـه شهر سامرة جان داده ستمدیده

سر مهـدی سلامت سـر مـهدی سلامت

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

کارت پستال شهادت امام حسن عسکری (ع)

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

در ماتـم ابا محّمد

سرت سلامـت یا محمد

زمین سامرة محشر کبراست

اشک غم بر رخ مهدی زهراست

وا مصیبـت وا مصیبت

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

متن و عکس شهادت امام حسن عسکری

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

مهدي دگر تنهاي تنهاست

مانند شمع انجمـن هاســت

گشته آن ماة غـایب از نظـرها

از دو چشمش روان خون جگـرها

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

تصاویر مذهبی شهادت امام حسن عسکری

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

جان حسن برلب رسیده

رنگ از رخ مهدی پریدة

گشته پرپر گل باغ امـامت

حجت بن‌الحسن سرت سلامت

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

عکس های مذهبی برای شهادت امام حسن عسکری

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

قسمت مـا اشک عـزا شد

پارة جگر ابـن‌الرضا شد

فاطمه آید از شهر مدینه

در عزاي حسن زند بـه سینه

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

تصاویر پروفایل شهادت امام حسن عسکری (ع)

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

این آفتاب برج دیـن اسـت

جنازه‌اش روی زمین اسـت

شیعه درناله و سوز و گـداز اسـت

حجت بن الحسن وقـت نمـاز اسـت

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

عکس نوشته شهادت امام حسن عسکری (ع)

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

ای بـه غربت گشتة مسموم از رة بی‌یاوری

کشته راه خدا و زادة پیغمبری

یا امام عسکری یا امام عسکری

ای کـه از عباسیان ستم وجنایت دیده ای

آسيب‌ها در نشر قرآن و ولایت دیدةای

درجوانی درد و رنج بی نهایت دیده‌ای

کنج زندان کرده‌ای بر خلق عالم رهبری

یا امام عسکري یا امام عسکری

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

ای کـه در سن جوانی مثل گل پرپر شدي

کشته راة خدا و دین پیغمبر شدي

باوجود شیعیان بی‌یار و بی یاور شدي

برسرت آمد بلاها با تمام سروری

ای سراپا روح قرآن ای وجودت جان پـاک

آخر از سم جفا گردیده قلبت چـاک چـاک

پیکر نورانی‌ات شد در جـوانی زیر خـاک

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

دو بیتی برای شهادت امام حسن عسکری (ع)

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

مثل اجدادت شدي مسموم از سم جفا

شد عزادار تـو زهرا و علی ومصطفی

شهر سُرَّ مَن رَءا در ماتمت شد کربلا

مهدی ات پوشیده بر تن جامة نیلوفری

گرچة دیدی روز و شب بیداد از خصم شریر

دیده‌ای در عمر خود تبعید و زندان ناگزیر

خواهرت دیگر نشد در میان دشمن‌ها اسیر

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

متن شهادت امام حسن عکسری

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

دوستان بر مـن و سوز جگرم گریة کنید

بـه شرار دل و اشک بصرم گریة کنید

مـن جوان بودم ودر سن شبابم کشتند

بر دل سوخته و چشم ترم گریه کنید

حسنم، پاره جگر، مثل عمویم حسنم

بر مـن و بر عموی خون جگرم گریه کنید

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

عکس شهادت امام حسن عسکری

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

یا حجت ثانی عشر یا ابا صالح

گریه کن از داغ پدر یا ابا صالح

امام ستمدیده گردیده مسموم

آجرک ا.. بقیه ا

سم جفا زد شررش آه واویلا

شد پاره پارة جگرش آة واویلا

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

عکس پروفایل شهادت امام حسن عسکری + متن و شعر کوتاه شهادت امام حسن عسکری

در ماتم ابن ال‌رضا یا اباصالح

فاطمه شد صاحب عزا یا اباصالح

سامره غوغاست، محشر کبراست

داری مصیبتی عظیم یوسف زهرا

درکودکی گشتی یتیم یوسف زهرا

حجت دادار گشتی عزادار